WSWS og avsløringen av amerikansk imperialismes forbrytelser

De politisk signifikante transformasjonene som har blitt gjennomført på World Socialist Web Site er basert på det kraftfulle fundamentet nedfelt de 22 siste årene med kontinuerlig daglig publisering av WSWS. Gjennom hele denne perioden etablerte World Socialist Web Site en uovertruffen historikk i sin analyse og avsløring av amerikansk imperialismes forbrytelser, og i kampen for å bygge en global antikrigbevegelse basert på arbeiderklassen.

På det relanserte WSWS er nå denne historikken og de uvurderlige politiske lærdommene av vår respons på tre tiår med imperialistkrig, langt mer tilgjengelig for et internasjonalt publikum av arbeidere og ungdommer. Jeg vil oppfordre alle lyttere til å sjekke ut denne historikken gjennom det nye WSWS’ fascinerende og omfattende presentasjoner tilgjengeliggjort under temaene «Krig og militarisme» og «Antiimperialisme».

I denne kampen har vi stått på skuldrene til de store marxistene fra det 20. århundre, først og fremst Lenin og Trotskij, som slo fast at både krig og revolusjon var de uunngåelige konsekvensene av, med Trotskijs formulering, «produksjonskreftenes opprør mot den politiske formen av nasjon og stat». Denne fundamentale marxistiske oppfatningen ble videreutviklet av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale som svar på kapitalistisk globalisering og den uforlignelige integreringen av internasjonal produksjon og den enorme tilspissingen av antagonismer mellom de vesentlige imperialistmaktene.

World Socialist Web Site ble lansert i februar 1998 i etterdønningene av Sovjetunionens oppløsing og samtidig med triumfalistiske proklamasjoner om historiens ende, nok et amerikansk århundre og et «énpolet tidspunkt» konkretisert av USAs første ensidige aggresjonskrig mot Irak.

WSWS begynte online-publisering under amerikansk imperialismes oppbygging til nok en aggresjonskrig, denne gangen på Balkan med den USA-ledede NATO-bombingen av Serbia i 1999.

Krigen mot Serbia ble lansert under banneret av humanitær intervensjon, som en angivelig respons på de svært overdrevne påstandene om «etnisk rensing» i Kosovo utført av regimet ledet av den demoniserte Slobodan Milosevic.

WSWS avslørte imidlertid denne krigens langt dypere objektive kilder. Nettstedets analyse ble oppsummert i David Norths essay «After the Slaughter: Political Lessons of the Balkan War» [teksten er ikke oversatt; tittelen ville være ‘Etter slaktet: Politiske lærdommer av Balkankrigen’].

Essayet uttalte: «Så langt fra å representere et humanitært brudd med fortiden signaliserer Balkan-krigen i 1999 den virulente gjenoppblomstringen av dens mest ondartede karaktertrekk: Legitimeringen av den nakne anvendelsen av overveldende militærmakt mot små land, i jakten på strategiske ‘Stormakt’-interesser, det kyniske overtrampet mot prinsippet om nasjonal suverenitet og de facto reetableringen av kolonialistiske former for underkasting, og gjenopplivingen av inter-imperialistiske antagonismer som bærer i seg frøene for en ny verdenskrig.» Denne forutseende analysen har bestått tidens prøve.

World Socialist Web Site identifiserte under forløpet av den amerikanske intervensjonen på Balkan en ny støttekrets for imperialisme blant sjikt av den øvre middelklassen, som hadde sett deres formuer øke med finansboomen. Dette inkluderte elementer som hadde deltatt i protestbevegelsen mot Vietnam-krigen som nå fylket seg under det skitne banneret av humanitær intervensjonisme. Deres interesser skulle finne politisk uttrykk over hele den påfølgende perioden i pseudo-venstre-tendenser som støtter imperialisme, motarbeider sosialisme og er fiendtlig innstilte mot arbeiderklassens kamper. WSWS har ført en uopphørlig kamp mot dette internasjonale sosio-politiske sjiktet og dets støtte til amerikansk imperialistkrig, fra Serbia til Syria.

World Socialist Web Site etablerte en historikk uten sidestykke over artikler og kommentarer til terroristangrepene den 11. september 2001 [‘9/11’], deres opprinnelse og politiske konsekvenser. I løpet av de nesten to tiårene siden har perspektivet WSWS forfektet siden samme dag som angrepene, blitt fullstendig bekreftet – en bekreftelse av kraftfullheten av marxistisk analyse og prinsipiell politikk.

Dagen etter 9/11-angrepene advarte World Socialist Web Site: «Det er de politiske retningslinjene som følges av USA, drevet av styringselitens strategiske og finansielle interesser, som la fundamentene for marerittet som utspilte seg på tirsdag. Handlingene Bush-administrasjonen nå overveier ... vil bare sette scenen for ytterligere katastrofer.» WSWS forklarte videre: «Fra den amerikanske regjeringens ståsted har korstoget mot terrorisme vært langt mer en propagandakampanje for å berettige amerikansk militær vold over hele verden, enn det har vært en samvittighetsfull innsats for å beskytte det amerikanske folket.»

Påfølgende begivenheter har gjennomgående berettiget denne analysen. «Krigen mot terror» ble påskuddet for en fornyelse av imperialistisk nykolonialisme av massiv skala, deriblant lanseringen av 2001-invasjonen i Afghanistan og 2003-invasjonen i Irak.

Disse ble fulgt av kriger for regimeskifte i Libya og Syria – der Washington under Demokrat-administrasjonen til Barack Obama anvendte de samme Al Qaida-styrkene den angivelig bekjempet, som proxies [dvs. stedfortredende leiesoldater]. Hemmelige amerikanske draps- og torturoperasjoner har blitt utført i dusinvis av land rundt om i verden, mens den angivelige «terror»-trusselen har vært påskudd for frontalangrep på demokratiske rettigheter og spionering på befolkningen i USA, og over hele planeten.

WSWS har arbeidet utrettelig for å avsløre amerikansk imperialismes forbrytelser, som har drept og lemlestet millioner og ødelagt hele samfunn, fra Afghanistan og Irak til Libya, Syria, Jemen og videre, i sin jakt på global dominans.

Nettstedet har også slåss kompromissløst for Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonales antikrigprogram, som ble utdypet i ICFI-uttalelsen fra 2016, «Sosialisme og kampen mot krig». ICFI fremmet de uunnværlige prinsippene for å bygge en genuin antikrigbevegelse, og insisterte på at den måtte baseres på arbeiderklassens politisk uavhengige kamp, forent på tvers av nasjonale grenser i en internasjonal kamp for avskaffelsen av det kapitalistiske nasjon-stat-systemet og opprettelsen av en sosialistisk verdensføderasjon. «Borgerskaps permanente krig må besvares med arbeiderklassens perspektiv for permanent revolusjon,» fastslo uttalelsen.

Vi holder denne online-samlingen under betingelser med voksende trusler om verdenskrig. Det amerikanske militærapparatet har kunngjort at «krigen mot terror» har blitt erstattet av «stormakt»-konflikter, og de forbereder seg deretter. I løpet av forleden uke har USA og landets NATO-allierte holdt generalprøver for atombombing av Russland, så vel som for krig med Kina i Stillehavet.

Samtidig er det en kraftig gjenoppblomstring av den internasjonale arbeiderklassens kamper, i masseprotestene fra Nigeria til Chile og Thailand, til motstanden fra lærere, helsetjenestearbeidere og andre på tvers av de amerikanske kontinentene, i Europa og utover, mot borgerskapets morderiske respons på Covid-19-pandemien.

Jeg vil oppfordre alle WSWS’ supportere til å bruke denne uvurderlige ressursen til å utdanne dere som marxister og til å bli med i Socialist Equality Party, eller til å bygge nye seksjoner av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) i land der slike partier enda ikke eksisterer.

I de kommende dagene vil relanseringen av World Socialist Web Site bevise sin verdi som det mektigste våpenet i den revolusjonære krigen mot krig, som den internasjonale arbeiderklassen må føre for sin egen overlevelse.

Loading