Lærere streiker på tvers av Frankrike, mot første dagen av dødelig skolegjenåpning

Massemotstanden blant skoleelever og lærere mot Macron-administrasjonens dødelige politikk for gjenåpning av skoler vokser over hele Frankrike, der skolene i går ble gjenåpnet etter høstferien. Lærerforsamlinger møttes på skolene i de tidlige timene i går og bestemte seg for å streike mot mangelen på trygge betingelser, og for å forhindre spredningen av viruset. Bilder deles bredt på nettet som viser skoleelever stuet sammen som sardiner, i korridorer, klasserom og på kafeteriaer.

Regjeringen gjenåpner skolene til tross for den andre bølga av pandemien som dens eget vitenskapelige råd har advart for sannsynligvis vil være større enn den første, som drepte mer enn 30 000 personer i Frankrike og 200 000 på tvers av Europa. I Frankrike har nå mer enn 37 000 dødd av viruset, med ytterligere 416 dødsfall rapportert mandag.

Elever samles utenfor skoleinngangen på første dagen for gjenåpningen

Til tross for regjeringens kyniske påstander om at den er fast bestemt på å beskytte elevenes psykologiske velvære, er skolegjenåpningen drevet av helt andre bekymringer: Det å få sikret at foreldre kan fortsette å arbeide og at selskapene kan fortsette å ansamle profitter gjennom hele pandemien, uavhengig av hvor mange liv som måtte gå tapt som konsekvens.

En Twitter-beretning som rapporterte om motstand mot Macron-regjeringen blant lærere, rapporterte om dusinvis av lokale lærerstreiker organisert mandag morgen på forsamlinger på skoler over hele Frankrike.

På skolen Balzac de Mitry-Mory organiserte 24 lærere å streike kl. 8:00 i går. På skolen Romain Rolland i Clichy-sous-Bois nær Paris stemte ytterligere 22 lærere for å streike. På skolen Feyder i Epinay-sur-Seine i nærheten av Paris stemte de 47 lærerne, med 100 prosent oppslutning, for å streike kl. 08:00. Det ble holdt undervisning for 60 av 1 600 innrullerte elevene. På skolen Berthelot i Pantin, nord for Paris, besluttet 28 lærere å streike mot forlangendet at de skulle tilbake til klasserommene «som om ingenting skjedde».

På skolen Bachelard i Chelles meldte 20 ansatte deres «rett til å streike» til ledelsen, med begrunnelsen usikre betingelser forårsaket av pandemien, og «manglende respekt for helseprotokollen».

På skolen Jean Jaurès i Clichy forlot lærere arbeidsplassen, og administrasjonen fortalte familier at skolen kan bli tvunget til å stenge. Ved skolen Von Donghen i Lagny ble undervisningen avlyst etter at lærerne truet med å streike. Ved skolen Flora Tristan, nord for Paris, støttet halvparten av lærerne en streik kl. 8:30. På skolen Joliot-Curie i Nanterre stemte lærerne 53 mot 3 for en streik ved middagstid. På skolen Olympe de Gouges i Noisy-le-Sec stemte over 30 lærere for å streike fra morgenen av. På skolen Eugène Hénaff i Bagnolet stemte 18 lærere for å streike.

På skolen Alice Guy i Lyon nektet angivelig elevmassen å gå inn i klasserommene, og det var rapporter om ytterligere streikeaksjoner fra lærere i Montpellier og Marseille.

Sikkerhetsprotokoller som skal gjelde inne på skolene er i all vesentlig grad ikke-eksisterende. En lærer som skrev inn til Le Monde sa: «Jeg føler meg ydmyket. Mens det i media er storslåtte uttalelser om å støtte våre lærere, er det i virkeligheten ingenting. ... Helseprotokollen er den samme som før ferien! Studentene fortsetter å forflytte seg mellom klasserommene, med 30 stuet inn i én klasse. Vi har ikke fått éngangsmunnbind siden begynnelsen av innesperringen! Vi har retten til bare to munnbind på søndager!»

Eksisterende sikkerhetsprotokoller sier at sosial distansering må respekteres «i den grad det er mulig». Gitt den store elevtettheten på skolene betyr dette ganske enkelt at de ikke gjelder, ikke noe sted. Foreldre anbefales å «ta temperaturen på deres barn før de går på skolen» og å «holde dem hjemme» dersom de har temperatur på over 38 grader. Siden det er velkjent at mange tilfeller er asymptomatiske eller først viser symptomer etter at de allerede har vært smittsomme, vil dette ikke gjøre noe for å forhindre spredningen av viruset på skolene.

Protokollen fastslår at «sosial distansering ikke er nødvendig for elever i samme gruppe (klasse eller årstrinn), hverken i lukkede rom eller utendørs.»

Elever over seks år får pålegg om å bruke munnbind, som motsier regjeringens tidligere løgner om at unge elever hverken var smittsomme eller i fare av viruset.

«Det vil være veldig vanskelig for dem å gå seks timer om dagen med munnbind, mens de på gata ikke er pålagt det,» sa Haydée Leblanc, en grunnskolelærer i Abbeville, til France3. «Så da vil de bruke deres tid på å berøre munnbindet! Før ble vi fortalt at det å bruke munnbind var kontraproduktivt for små barn, fordi de faktisk kunne spre viruset raskere med hendene. Doktrinen har åpenbart endret seg.» Hun bemerket at det var et PR-stunt, og uttalte: «Det er fremfor alt for å ha noe å legge til helseprotokollen, for å berolige familier.»

Macron-administrasjonen forfølger en politikk som den vet vil føre til tusenvis av ytterligere tilfeller og dødsfall. Skoler vil fungere som overføringsvektorer for viruset, utallige barn vil bli smittet, og vil smitte deres familiemedlemmer og venner.

Gjenåpningen av skolen finner sted samtidig som rapporter fra regjeringens egne vitenskapelige rådgivende organer gjør det klart at befolkningens delvise inneslutning, samtidig de opprettholder ikke-essensielle næringsvirksomheter og skoler, ikke vil redusere spredningen av viruset i noen betydelig grad. Pasteur-instituttet estimerte at den delvise inneslutningen kanskje kunne bringe virusets reproduksjonsrate (R0) ned til 0,9, med det «pessimistiske scenarioet» at regjeringens tiltak bare ville redusere den til 1,2, som betyr en fortsatt eksponentiell spredning av viruset.

Inne i en skolekorridor

Barn vil også bli syke og dø. Offisielle påstander om at ungdom ikke er i fare fra viruset er løgner. Franske helsemyndigheter rapporterer at 170 personer under 19 år for øyeblikket er innlagt på sykehus med Covid-19, hvorav 23 er i akutt reanimeringsbehandling. De langsiktige helseeffektene av viruset på ungdommen er fortsatt ukjente.

Frankrikes korrupte fagforbundsbyråkratier er fiendtlig innstilte til en kamp mot skolegjenåpninger. De har vært i kontinuerlige diskusjoner med Macron-administrasjonen om politikken for gjenåpning, og har ikke gjort noe for å mobilisere masseopposisjonen blant lærere og skoleelever. Den 30. oktober publiserte fagforbundene kynisk en kunngjøring som godkjente streikeaksjoner i perioden fra den 2. til den 7. november. Men deres formål var bare å få besørget noen virkemidler for å kunne opprettholde kontroll med den voksende motstanden blant lærere.

Den voksende streikebevegelsen blant lærere og skoleelever må forenes og organiseres. For det trenger lærere deres egne organisasjoner, skolesikkerhetskomitéer på grunnplanet, uavhengige av fagforeningene.

Kampen for å få stengt ned ikke-essensielle næringsvirksomheter og la arbeidere og ungdom trygt kunne søke ly hjemme krever mobiliseringen av lærere og bredere lag av arbeidere i massestreikeaksjoner. De beste allierte for lærere og skoleelever i Frankrike er deres medelever og lærerkolleger i Tyskland, Storbritannia og på tvers av Europa, og utover. Disse kreftene kan kjempe for å forberede og mobilisere arbeidere for en europeisk generalstreik, og en kamp for at arbeiderklassen tar statsmakten og innfører en vitenskapelig politikk mot Covid-19-pandemien.

Loading