«Juks» hevder Trump falskt, når opptelling fjerner hans ledelser i Georgia og Pennsylvania

topics, in Norwegian: Amerikanske valg & Politikk (US Elections & Politics); and/or Amerikansk politikk (US Politics); and/or Trumps presidenskap (The Trump Presidency); and/or Verdensnyheter (World News); and/or De forente stater av Amerika (United States); Nord-Amerika (North America)[/comment]I en opptreden på nasjonalt kringkastet fjernsyn på torsdag fordømte president Donald Trump det han feilaktig kalte «valgsvindel» som grunnlag for hans forestående nederlag i 2020-presidentvalget. Han reagerte på sine stupende ledelser i Georgia og Pennsylvania, etter hvert som postinnsendte valgsedler blir opptelt i begge delstatene, hovedsakelig fra Demokrat-velgere, til tross for Trump-kampanjens innmeldte søksmål.

Trumps kringkastede opptreden gjorde det klart at den beseirede kandidaten nå, for første gang siden ritualet om vedgåelse av nederlag i presidentvalg ble etablert i 1896, nekter å vedgå dette for sin del og dermed introduserer et element av ekstrem krise for de neste to-og-en-halv månedene. Trumps gjenstridige respons på hans forestående nederlag står i sterk kontrast til holdningen Demokratene inntok i 2016, da president Barack Obama insisterte på at Demokrat-kandidaten Hillary Clinton måtte innrømmet nederlag selve valgkvelden, selv om hun hadde en massiv ledelse i folkets avstemming, dvs. de totalt avgitte stemmene, som amerikanerne kaller the popular vote.

President Donald Trump forlater podiet etter å ha talt i Det hvite hus, i Washington, torsdag 5. november 2020. [Foto: AP Photo/Evan Vucci]

Mens Trump for nåværende mangler politisk støtte for å omvelte valgresultatene legger han imidlertid grunnlaget for en kampanje for å presentere seg som offer for et «knivstikk i ryggen». Dette narrativet vil bli anvendt av ham og hans familiemedlemmer for å opprettholde og videreføre utviklingen av en fascistisk bevegelse, som vil bli en permanent og signifikant tilstedeværelse i amerikansk politikk.

Presidenten inntok podiet i Det hvite hus’ presserom i går kl. 18:45, midt under fjernsynsnettverkenes kveldsnyhetssendinger, men ABC, NBC og CBS kuttet alle vekk fra hans bemerkninger da han begynte å servere en serie av blatant falske og selvmotsigende påstander om stemmeopptellingsprosessene i de fem delstatene der valgresultatene enda ikke var avklart.

De tre nettverkenes beslutning – alle eid av gigantiske medieselskaper – om brått å kutte vekk fra en presidentopptreden, var uten sidestykke. Det indikerte at store deler av selskaps-Amerika har mistet tilliten til Trump, og frykter at hans forsøk på å trosse velgernes dom skal fremprovosere massiv folkelig opposisjon og destabilisere USA politisk.

På tilsvarende måte fortsatte Wall Street sin opptur, basert på forventningen at en Biden-seier er antatt å signalisere økt sannsynlighet for en ny føderal redningsplanke for big business, i tråd med CARES Act vedtatt av Kongressen i mars, med begge partienes oppslutning.

En annen indikasjon på Trumps tiltakende isolering var visepresident Mike Pence’ fravær under presseorienteringen, og for den del enhver annen signifikant figur i Det republikanske partiet. Etter Trumps urokkelige erklæring, «Dersom man teller de lovlige stemmene, da vinner jeg med letthet. Dersom man teller de ulovlige stemmene, da kan de prøve å stjele valget fra meg», meldte ingen ledende kongressrepublikaner noen støtteerklæring.

Trump reagerte instinktivt på den kraftige nedgangen for hans valgutsikter. I Georgia, hvor han hadde en ledelse på over 600 000 stemmer etter opptellingen av de personlig-fremmøte-valgsedlene avgitt den 3. november, hadde marginen mellom de to kandidatene på torsdag kveld skrumpet inn til bare 1 805 stemmer, med tusenvis av postinnsendte stemmer fortsatt ikke opptelte. I Pennsylvania, hvor Trump ledet med 700 000 stemmer på valgdagskvelden, hadde opptellingen av postinnsendte stemmer sent torsdag redusert marginen til bare 26 319, med flere hundre tusen av delstatens poststemmer som fortsatt gjensto å telles.

Det var tydelig fra trendene at Biden innen fredag vil være i ledelse i begge delstatene, som tilsammen representerer 36 valgdelegatstemmer, nok til å sikre flertall i valgdelegatkollegiet [Electoral College] for den tidligere visepresidenten. Det er sannsynlig at begge nettverkskonsortiene – ABC, CBS og NBC, og Associated Press-Fox News – i løpet av fredagen vil erklære Biden som presidentvalgets seierherre.

Trumps bemerkninger var et forsøk på å forhindre dette. Selv om han la vekt på sin kampanjes juridiske utfordringer relatert stemmeopptellingen, har de initielle resultatene ikke vært lovende i så måte. Dommere i Michigan og Georgia avviste blankt Trump-kampanjens klager over brudd på prosessene. Han tilbød ikke et fnugg av bevis for å underbygge sine anklager om valgsvindel. Der Trump mislykkes med å vinne støtte i rettsvesenet appellerer han nå til deler av det fascistiske høyre om å iverksette tiltak for å forpurre opptellingen, og forhindre den offisielle valideringen av hans valgnederlag.

Georgia har Republikaner-guvernør og secretary of state, den tredje-høyeste embetsrepresentanten i delstatens embetshierarki som er sjefadministrator for valgprosessen. I Pennsylvania er flertallet av fylkene [‘counties’] som nå rapporterer tall for postinnsendte stemmesedler for Biden, kontrollert av Republikanerne. På grunn av Trumps avvisning av frykten for koronavirus dominerer Demokrat-velgere i resultatene fra de postinnsendte stemmene, til-og-med i Republikaner-counties.

Trump påsto, uten å presentere noe bevis, at store antall stemmer ble «dumpet» inn i systemet dersom de var for Biden, og fjernet dersom de var for ham. Men på alle nivå av opptellingsprosessen var funksjonærer fra både Demokratene og Republikanerne involvert i opptellingen av stemmene.

I de to delstatene der Biden, og ikke Trump, er i ledelse, er kravet fra Trump-kampanjen å telle stemmene. I delstatene der Trump er i ledelse, er kravet å «stanse opptellingen». Denne motsigelsen understreker bare Trump-kampanjens kyniske forfalskninger: Tell mine stemmer, men ikke hans.

I Nevada, hvor Biden i skrivende stund [kl. 07:00 fredag] leder med 11 428 stemmer, ble det opptelt et lite antall stemmer fra Washoe County (Reno) og Clark County (Las Vegas), så vel som i de tynt befolkede landlige counties, som resulterte i en nettogevinst på rundt 3 500 stemmer for Biden. Hovedtyngden av de enda ikke opptelte stemmene, rundt 51 000, er i Clark County, en Demokrat-høyborg, og disse vil bli innrapportert i løpet av fredagen.

Bare i Arizona vinner Trump-kampanjen stemmer, etter den fortsatte opptellingen i Maricopa County (Phoenix), som utgjør 65 prosent av delstatens totaltall. Men det var enda uklart om Trump ville vinne nok stemmer blant de 400 000 ikke opptelte stemmene til å overvinne Bidens ledelse, som var på 60 000 stemmer.

For å vinne i valgdelegatkollegiet [Electoral College], må Trump vinne Pennsylvania (20 valgdelegater), North Carolina (15), Georgia (16) og enten Arizona (11) eller Nevada (6). Dersom de fire delstatene – i tillegg til North Carolina, som har utsatt den endelige opptellingen til neste uke – faller til Biden, vil hans antall valgdelegatstemmer bli 306, som er det samme som Trumps total da han vant 2016-valget.

Fokuset på valgdelegatkollegiet må ikke distrahere fra erkjennelsen at Biden allerede har passert den forrige rekorden for folkets avstemming – the popular vote – satt av Barack Obama i 2008, som var på 69,5 millioner. Bidens stemmetotal har allerede passert 73 millioner, og vil sannsynligvis nærme seg 80 millioner når de sent-tellende, Demokrat-tunge vestkyststatene California, Oregon og Washington er fullt opptelte.

Alle de juridiske utfordringene innmeldt av Trump-kampanjen om stemmeopptellingsprosessen har så langt blitt avvist av rettsvesenet. En dommer i Georgias høyeste rettsinstans [Superior Court] avviste et søksmål fra Trump-kampanjen mot stemmeopptellingen i Savannah, Georgia. I Michigan avviste en delstatsdommer et søksmål som ble anlagt av Trump-kampanjen basert på stemmeopptellingen i Detroit.

New York Times rapporterte på torsdag at Trumps justisminister William Barr hadde sendt et notat til føderale advokater som antydet at de hadde fullmakt til å sende bevæpnede føderale agenter til stemmeopptellingssentre over hele landet for å undertrykke valgsvindel. Men Trump kom ikke med noe referanse til slike tiltak i hans bemerkninger i Det hvite hus torsdag kveld.

Loading