Steng ned alle ikke-essensielle arbeidsplasser! Full kompensasjon for arbeidere og småbedrifter!

Covid-19-pandemien i USA spinner ut av kontroll.

Folkehelseekspertenes verste-scenario-advarsler har gått i oppfyllelse. I USA er en-kvart-million personer nå døde. I løpet av den siste måneden har antallet nye tilfeller blitt tredoblet. Den 13. oktober ble det registrert 51 000 nye tilfeller i USA. For fredag var tallet svimlende 182 000 nye tilfeller, opp fra 162 000 dagen før.

I landets kjerneområder for produksjonsvirksomheter, hjemstavn for fabrikkene som har blitt drivhus for sykdommen, er situasjonen enda vanskeligere. I Michigan er antallet daglige tilfeller den siste måneden femdoblet.

Helsetjenestearbeidere opererer et mobilt testtelt for Covid-19, den 11. november 2020 i bydelen Brooklyn i New York City [Foto: AP Photo/John Minchillo]

Over hele landet fylles sykehusene opp til kapasitetene, og byer bringer inn kjølevogner for å lagre døde kropper. Delstaten Illinois sier det er mindre enn to uker før de har fylt sykehuskapasiteten.

Med den nåværende utviklingsraten vil det være en landsomfattende mangel på sykehussenger innen neste måned. Tilgjengeligheten av medisinsk behandling er den mest avgjørende faktoren for overlevelsesraten for infiserte, og dette scenarioet vil bli ledsaget av død i en massiv og usett målestokk. Ifølge helsedata-etaten Institute for Health Metrics and Evaluation kan antallet dødsfall i USA innen mars komme opp til 439 000.

Som respons på denne katastrofen har verdens ledende folkehelseeksperter oppfordret til nødssituasjonsnedstengninger for å få stoppet pandemiens videre spredning.

På onsdag oppfordret dr. Michael Osterholm til en landsdekkende nedstengning av ikke-essensiell produksjon, med full kompensasjon for tapte lønninger. «Vi kunne betale for ei pakke akkurat nå, for å dekke alle lønningene, tapte lønninger for individuelle arbeidere, tapene for småbedrifter, for mellomstore selskaper eller by-, delstats- og fylkesmyndigheter,» sa han. «Dersom vi gjorde det, kunne vi stenge ned i fire-til-seks uker.»

Gitt det faktum at Osterholm sitter i spesialarbeidsgruppa for Covid-19 for den innkommende Biden-administrasjonen, falt markedene umiddelbart som respons på hans bemerkninger, med frykt på Wall Street for at hans kommentarer signaliserte støtte fra den nyvalgte administrasjonen for nedstenging.

Svaret fra Biden-kampanjen var kategorisk. Dr. Vivek Murthy, en talsperson for Biden-kampanjens arbeidsgruppe for Covid-19, repliserte: «Vi er ikke på et sted hvor vi sier: ‘Steng ned hele landet.’»

Konfrontert med fordømmelser fra den påtroppende administrasjonen gjorde Osterholm selv klart at han bare uttalte seg på egne vegne: «Ingen kommer til å støtte det. Det kommer ikke til å støttes av administrasjonen. Det vil ikke bli støttet i Kongressen.»

Biden-kampanjens avvisning av en landsdekkende nedstenging hjalp til med å underbygge en stigning i aksjemarkedene, der børsindeksen Dow Jones Industrial Average avsluttet dagen med en stigning med 400 poengpunkter, bare 200 fra den historiske rekorden, samtidig med stigningen av antall dødsfall og infeksjonstilfeller.

For hva det angår den amerikanske presidenten Donald Trump gjorde han det klart at det ikke ville bli noen nedstenging så lenge han fortsatt er president. «Jeg vil ikke gå til noen nedstenging,» sa Trump på fredag. «Denne administrasjonen vil ikke under noen omstendighet gå til nedstenging. Kuren må ikke bli verre enn selve problemet.»

Osterholms forlangende representerer konsensus for responsen til pandemien blant alle vitenskapens anerkjente og uavhengige representanter og forskere. Men hans bemerkninger har blitt møtt med universell fordømmelse fra alle deler av det politiske etablissementet.

I en redaksjonell lederartikkel fordømte Wall Street Journal «den gode legens husholdningsremedie». Avisa erklærte: «Nedstenginger knuser ikke viruset. De bare forsinker spredningen til nedstengingene avsluttes.»

Hvilke skitne løgnhalser! Dette er de samme menneskene som for bare dager siden hyllet «Covid Vaccine Cavalry» som skulle føre til en «pandemi-exit ved midten av 2021». Disse sofistene erklærer samtidig at pandemien vil være over innen måneder, og i mellomtiden kan ingenting gjøres for å redde liv.

New York Times har også ført en rasende kampanje med forlangender om at skolene må holdes åpne. Avisa publiserte en redaksjonell lederartikkel på onsdag med tittelen «Hold skoler åpne, New York». For å berettige kravet om at skolene må være åpne publiserte Times en nyhetsartikkel som forsikret: «Forskning fra hele verden har også vist at barneskoler bare har sett begrensede utbrudd.»

Faktisk har Times vært den ledende forfekteren for å la Covid-19 spre seg ukontrollert. I mars skapte Times-spaltisten Thomas Friedman uttrykket: «Kuren må ikke bli verre enn sykdommen,» for å berettige en prematur gjenåpning av næringsvirksomheter. Dette var det samme uttrykket som Trump på fredag påkalte for å erklære at det ikke vil bli flere nedstenginger.

Mens millioner av velgere stemte mot Trump i forleden ukes valg i håp om at en Biden-administrasjon ville avvise Trumps «flokkimmunitet»-politikk og treffe hastetiltak for å få stoppet pandemien, støtter ingen fraksjoner av det amerikanske politiske etablissementet selv de mest grunnleggende tiltakene for å demme opp for pandemien.

Det er derfor det er nødvendig for arbeidere å iverksette nødtiltak. Fabrikker og arbeidsplasser er i ferd med å bli vesentlige drivhus for overføringen av viruset, med hundrevis av tilfeller knyttet til individuelle produksjons- og prosesseringsanlegg. Etter hvert som pandemien går til værs blir fabrikkene til dødsfeller.

Arbeidere må opprette grunnplan-komitéer for å håndheve nedstengingen av ikke-essensiell produksjon, og for å etablere trygge arbeidsbetingelser ved essensielle og livsviktige fabrikkanlegg.

Men pandemien kan ikke stoppes på nivå av individuelle fabrikker. En landsdekkende nedstenging, ledsaget av en vesentlig økning av sosiale ressurser til helsevesenet, og til testing og kontaktsporing, er nødvendig for å demme opp for pandemien og få kontroll med den. Bare på den måten kan man få begrenset virusets spredning inntil ankomsten av vaksiner, og spare livene til hundretusenvis av mennesker.

Slike nedstenginger er ikke gjennomførbare med mindre de ledsages av full kompensasjon for tapte lønninger for arbeidere, og småbedrifters tapte omsetning. Alle mennesker som er økonomisk rammet av pandemien må ivaretas, fullt og helt.

Alle de som reiser et skille mellom liv og levebrød, pusher løgner. Denne avveiningen eksisterer bare dersom man på forhånd aksepterer finansoligarkiets formuer som sakrosankte. Midt under århundrets største nasjonale nødssituasjon må den enorme rikdommen oppsamlet av finanseliten konfiskeres og stilles til samfunnets rådighet.

Alle husleier til selskapsutleiere og betalinger på huslån til større banker, i tillegg til innbetalinger på studielån og kredittkortgjeld, må umiddelbart innstilles. Alle arbeidere som har tapt lønninger fordi de har hjulpet til med utdanning og ivaretakelse av barn som studerer hjemmefra, må kompenseres.

Nedstengingen i mars av betydelige deler av ikke-essensiell produksjon reddet utallige liv ved å forhindre sykehus fra å bli overveldet. Men styringsklassen traff ikke dette tiltaket av seg selv. Den ble skrekkslagen av massenedleggelser av arbeid på de store produksjonsanleggene over hele Midtvesten, der arbeidere tok initiativet til å få stengt ned produksjonen.

Styringsklassen har gjort sin holdning klar: Hundretusener av liv skal ofres for Wall Street før en vaksine ankommer. Arbeidere må ikke tillate dette massedrapet! De må innta en holding for å forsvare deres egne liv og livene til deres kolleger, venner og familier.

Tiltakene som er nødvendige for å få begrenset og kontrollert pandemien er uforenlige med kapitalistsystemet. Dersom en sosial orden setter seg i krig med bevaringen av menneskeliv, da er det den sosiale ordenen, og ikke menneskeliv, som må ofres.

Loading