Med Covid-19 til værs forlanger New York Times at skoler forblir åpne

I USA raser Covid-19-pandemien ute av kontroll. Hver dag setter en ny rekord for antallet sykehusinnlagte: 20 000 flere Covid-19-pasienter er for tiden innlagt på amerikanske sykehus enn under den verste delen av det første utbruddet i mars.

Delstaten New York, landets episenter for pandemiens første bølge, har sett det daglige antallet nylig bekreftede tilfeller stige fra et lavt nivå på under 500 i august til over 5 000 forrige fredag, en tidobling. Det har knapt gått selve byen New York City noe bedre. Nye tilfeller har blitt firedoblet, og steg fra færre enn 250 i august til et daglig gjennomsnitt nå på mer enn 1 000.

New York Times-bygningen på Manhattan [Foto: Reinhold Möller, WikiMedia Commons]

Men etter hvert som Amerikas sykehus fylles til kapasitetene og kjøletrailere blir hentet inn for å huse likene der likhusene går tomme for plass, har New York Times denne uken hatt ett sentralt fokus: Det å få holdt New York Citys skoler fra å stenge ned for å beskytte lærere, elever, og deres familier.

Alle kanalene i Times’ «mektige Wurlitzer» har brummet unisont. Avisa har spydd ut lederartikler, kronikker og nyhetsrapporter som hevder at skolene er trygge, og at det ikke er noen fordel i å stenge dem.

I gjennomføringen av denne kampanjen har New York Times fullt ut omfavnet Trump-administrasjonens falske påstander om at skoler ikke bidrar til spredningen av Covid-19. Da Trump-administrasjonen tidligere i år la press på den føderale folkehelseetaten CDC [Centers for Disease Control and Prevention] for å hevde at skolene var trygge, fordømte Times med rette denne handlingen og publiserte i september en undersøkelse som viste at «Toppembetsfunksjonærer i Det hvite hus presset i sommer CDC til å bagatellisere risikoen ved å sende barn tilbake til skolen.»

Disse retningslinjene, universelt fordømt av folkehelseeksperter, erklærte at «Covid-19 utgjør en lav risiko for barn i skolealder, i det minste i områder med lav overføring i lokalsamfunnet, og antyder at barn neppe vil være de viktigste driverne for spredningen av viruset.»

Times er nå selv ekko av nettopp de samme løgnene som de tidligere fordømte Trump for å ha tatt til orde for. I en «nyhets»-artikkel erklærer Times:

Et voksende bevismateriale fra hele verden indikerer at spesielt grunnskoler ikke er de supersprederområdene de en gang ble fryktet å være, selv om vitenskapen er mer motstridende hva angår eldre barn.

Disse påstandene er grunnløse. Tallrike studier har vist verdien av å stenge skoler som del av en omfattende strategi for å begrense Covid-19-pandemien. En studie publisert i Journal of the American Medical Association i juli fant at «fra den 9. mars 2020 og til 7. mai 2020 var nedstengingen av skoler forbundet med en betydelig nedgang i både forekomsten av Covid-19 ... og dødeligheten.»

Times er enda mer rett-på-sak på avisas redaksjonelle side. «Hold skoler åpne, New York,» proklamerte Times’lederartikkel datert den 11. november, som erklærte: «Det å oppheve tilstedeværende utdanning akkurat nå ville være en feil, gitt bevis for hvor lite viruset har spredt seg der så langt, og de ødeleggende konsekvensene som ville følge for den akademiske fremgangen, så vel som for arbeidende foreldre og for t-baneoperatører og sykepleiere.»

Hver gang de forskjellige avdelingene i New York Times opptrer samlet for å avlevere et enhetlig sett snakkepunkter, da er leseren garantert at noe uhyggelig er på gang. Enten det var innsatsen for å selge Irak-krigen til den amerikanske befolkningen på grunnlag av falske beskyldninger om «masseødeleggelsesvåpen», eller det var kampanjen for å berettige internettsensur med påstanden om «utenlandsk innblanding» som kilden til Amerikas problemer, har New York Times vært hovedkanalen for den ene katastrofale løgnen etter den andre.

Det er ingen større mester i denne stilen enn Nicholas Kristof, som har publisert Times’ til dags dato mest eksplisitte forlangende om at skolene må holdes åpne, i en kronikk med tittelen «Da Trump hadde rett og mange Demokrater tok feil».

Kristof skriver: «Hverken i Europa eller USA har skoler vært knyttet til noen betydelig overføring, og det er ikke vist at lærere og familiemedlemmer har vært utsatt for noen ekstra risiko (dette er tydeligere for barneskoler enn for videregående skoler). Samtidig har bevisene vokst for de menneskelige kostnadene ved nedstengingen av skoler.»

Kristofs påståtte bekymring for de «menneskelige kostnadene ved nedstenging av skoler» ville ha vært mer overbevisende hadde han bare én gang i løpet av sin lange karriere motarbeidet de landsdekkende kuttene i utdanningsbudsjettet, implementert under hver en president siden Ronald Reagan, som har ført til hundrevis av permanent nedlagte skoler og har kuttet hundretusener av offentlige utdanningsjobber.

Ingen av Times plutselige bekymringer for skolene har noe å gjøre med barns velvære. Times – Det demokratiske partietablissementets talerør, og en kanal for Amerikas nasjonale sikkerhetsapparat – har bare ett siktemål i tankene: Det å få holdt skolene åpne som oppholdsplasser for barn, slik at deres foreldre fortsetter å gå på jobb i fabrikker og på andre arbeidsplasser, og genererer profitter for amerikanske selskaper selv om Covid-19-infeksjoner og antallet dødsfall stiger til nye høyder.

Om så arbeidere eller deres barn dør som resultat av denne politikken blir deres liv ansett som erstattelige forbruksvarer, på samme måte som afghanere og irakere sprengt i biter av amerikanske bomber.

I mars ble New York Times en av hovedstrømspressens første forfektere av «flokkimmunitet», med en tekst av Thomas Friedman som argumenterte for den ubegrensede spredningen av pandemien, der han erklærte: «Kuren må ikke bli verre enn sykdommen.»

I løpet av få dager adopterte USAs president Donald Trump dette slagordet for å argumentere for en prematur gjenåpning av skoler og fabrikker.

Nå, med den nyvalgte Demokrat-presidenten Joe Biden som gjør det klart at det ikke vil bli noen nasjonal nedstenging, blir Trumps morderiske flokkimmunitetspolitikk åpent omfavnet av hele det politiske etablissementet.

Dersom styringsklassen blir tillatt å få sin vilje gjennom vil resultatet være et nivå av død som langt overstiger det fra i mars. Med den nært forestående utviklingen av svært effektive vaksiner er det desto viktigere at alt som er mulig gjøres for å begrense pandemien.

Arbeidere må forlange en presserende nødvendig landsdekkende nedstenging av skoler og alle ikke-essensielle arbeidsplasser, med besørgingen av tilgang til høyhastighetsinternett og bærbare datamaskiner for å sikre alle barn en fjernundervisning av høykvalitet. Dette må kombineres med allokeringen av nødhjelpressurser for å sikre at midlertidig permitterte arbeidere får de midlene de trenger til å kunne forbli hjemme og bistå deres barn med utdanningen, inntil pandemien har blitt begrenset og brakt under kontroll.

Loading