Det akademiske senatet ved Stanford University fordømmer dr. Scott Atlas

Fakultetsenatet ved Stanford University stemte [engelsk tekst, fra Stanford News], med et flertall på over 85 prosent, for å fordømme de Covid-19-relaterte handlingene til Trump-administrasjonens høyreorientert rådgiver Scott Atlas, som er tilknyttet Stanford som senior stipendiat [‘senior fellow’] i Hoover Institution. Dette prinsipielle standpunktet mot Atlas, en prominent ideologisk arkitekt for den amerikanske regjeringens morderiske politikk for flokkimmunitet, demonstrerer den overveldende støtten innen det vitenskapelige etablissementet for en rasjonell, vitenskapelig basert tilnærming for å hanskes med Covid-19-pandemien.

Dr. Scott Atlas taler under en presseorientering i Det hvite hus, den 12. august 2020. [Skjemdump via Fox Business/YouTube]

Resolusjonen fremhever seks handlinger truffet av Atlas, som «forfekter et syn på Covid-19 som strider mot den medisinske vitenskapen». Ifølge Stanford Daily inkluderer disse handlingene «det å motvirke bruken av munnbind og andre beskyttende tiltak, det å feilrepresentere kunnskap og opinion angående håndtering av pandemier, det å sette borgere og offentlige embetsfunksjonærer i fare, det å vise forakt for etablert medisinsk kunnskap, og å skade Stanfords renomé og akademiske status.»

Atlas, som er en nevroradiolog uten bakgrunn eller ekspertise innen folkehelse eller epidemiologi, har steget til internasjonal prominens som en opponent mot grunnleggende folkehelsetiltak for å hindre spredningen av Covid-19-pandemien. Disse holdningene, som med rette har pådratt seg Stanford-fakultetets kritikk, er nettopp grunnen til at han i august 2020 ble løftet frem til posisjonen som Trumps topprådgiver på Covid-19. Dr. Anthony Fauci, direktøren for nasjonalinstituttet for allergier og smittsomme sykdommer (NIAID) [National Institute of Allergies and Infectious Disease] rapporterte til Washington Post at Atlas er «den eneste medisinske personen som regelmessig har tilgang til presidenten».

En tilleggsendring til resolusjonen, som bemerkelsesverdig nok ble introdusert av psykiatriprofessor David Spiegel, oppfordret universitetet til å vurdere sanksjoner mot Atlas, også avskjedigelse, og den ble vedtatt med 59 prosent. Som Spiegel bemerket: «Det er klare bevis for at Atlas har brutt Stanfords atferdskodeks, så vel som AMAs [American Medical Association].» En påfølgende tilleggsendring fjernet imidlertid språkformuleringer om disiplinære tiltak, der talspersonene refererte til deres bekymringer om begrensninger av den akademisk friheten.

Denne reverseringen blant fakultetsvelgerne skyldtes utvilsomt til dels press fra universitetsadministrasjonen, som fortsetter å støtte Hoover Institution. Selv om universitetets representanter har tatt lange skritt for å distansere seg fra Atlas synspunkter, både rent personlig og på universitetets vegne, samtidig som de skjermer ham, kommenterte Stanford-administrasjonens president Marc Tessier-Lavigne at han var «dypt bekymret over synspunktene til dr. Atlas, inkludert hans oppfordring om at befolkningen i Michigan måtte ‘reise seg’, som ‘bredt ble tolket som en undergraving av de lokale helsemyndighetene, og til-og-med som en oppfordring til vold.’» Tessier-Lavigne bemerket den skadelige rollen Atlas’ synspunkter hadde for folkehelsen, og fortsatte: «Vi ser oss derfor tvunget til å distansere universitetet fra dr. Atlas’ synspunkter, på den sterkest mulige måten.»

Selv Condoleezza Rice, Bush-administrasjonens nasjonale sikkerhetsrådgiver og ikke-tiltalte krigsforbryter, nåværende direktør for Hoover Institution, ble tvunget til å kritisere Atlas’ «rise up»-tweet som «støtende og langt over grensene for hva som er passende for en person i en autoritetsstilling som den han innehar.»

Resolusjonen som ble vedtatt på torsdag er kulmineringen av en kampanje innledet med et åpent brev [engelsk original] den 9. september som først reiste kritikk av Atlas, fra 98 medlemmer av Stanfords medisinske fakultet. Atlas’ advokat svarte med trusler om å saksøke underskriverne for æreskrenkelser dersom de ikke umiddelbart trakk deres påstander. Fakultetet sto modig på sitt og nektet å gi etter for denne mobbingen og førte deres kampanje videre. Stanfords katolske prost [Provost] Persis Drell, som representerer universitetsadministrasjonen, truet disse fakultetsmedlemmene med disiplinærtiltak for «uberettiget» å ha sende deres åpne brev til ei e-postliste for fakultetet.

Hoover Institution, grunnlagt i 1919 som et arkiv over dokumenter relatert den første verdenskrigen, ble formelt del av Stanford University i 1959. I motsetning til universitets akademiske institutter, som har som oppgave å fremme menneskehetens kunnskap om sannhet, forklarte tidligere president Herbert Hoover institusjonens rolle som følgende: «Hensikten med denne institusjonen må være, gjennom forskning og publikasjoner, å demonstrere ondskapen i Karl Marx’ doktriner – enten det er kommunisme, sosialisme, økonomisk materialisme eller ateisme – og derved beskytte den amerikanske livsstilen mot slike ideologier, deres konspirasjoner, og å bekrefte det amerikanske systemets gyldighet.» Hoovers forpliktelse til dette formålet [som ‘mission statement’] ble i 2019 bekreftet av daværende direktør Thomas Gilligan.

I motsetning til Stanford-professorene gjennomgår ikke Hoover-fellows den samme tenure-prosessen som det kreves av faktultetsprofessorer [o. anm.: lang og tro tjenestetid for opparbeiding av pensjonsrettigheter, fast ansettelse og berettigelse for egendefinerte forskningsprosjekter]. I stedet får de oppnevnelser av en institusjon som kun er ansvarlig overfor universitetsadministrasjonens president. Disse fellows kan da legitimere deres synspunkter gjennom deres Stanford-tilknytning. Tidligere og nåværende Hoover-stipendiater inkluderer Irak-krigens arkitekter Donald Rumsfeld og Rice, og Reagan-periodens utenriksminister George Shultz.

Hoover har spilt en sentral rolle i fabrikkeringen av pseudo-vitenskapelige argumenter til støtte for flokkimmunitespolitikken. Allerede den 16. mars hevdet Hoover-senior fellow Richard Epstein at bare rundt 500 amerikanere ville dø av Covid-19. I april var Hoover-fellow Jay Bhattacharya medforfatter av den nå grundig avkreftede studien av Covid-19-antistoffprevalens, som fremla statistiske analyser som grenset til svindel, for å antyde at viruset var langt mindre dødelig enn tidligere forstått. Bhattacharya var også undertegner av Great Barrington-erklæringen, en åpen oppfordring til regjeringer om å forfølge masseinfisering av Covid-19, i forhåpning om å oppnå «flokkimmunitet».

At Hoover-fellows åpenlyst benektet pandemiens farer allerede i mars er desto mer uhyggelig gitt at offisielle Hoover-representanter på høyt nivå ble direkte varslet av Trump-administrasjonen i februar om pandemiens farer. Dette notatet ble deretter distribuert til finansinstitusjoner, som dermed var i stand til å få solgt deres finanspapirer før det forestående aksjemarkedsstupet.

Stanford-fakultetet har fra tid til annen utfordret den antikommunistiske institusjonens tilstedeværelse på campus, med kampanjer fra 1960-tallet til 1980-tallet som oppfordret universitetet om å revurdere Hoovers tilknytning til Stanford. Universitetsadministrasjonen verdsetter imidlertid tydeligvis båndene Hoover besørger til mektige deler av styringsklassen.

Stanford-provost Persis Drell tilbakeviste slike oppfordringer som i oktober etterspurte Hoovers rolle som del av Stanford, der han da sa at «de er faktisk oss».

85 prosent av Stanford-fakultetets stemmer for å fordømme Atlas’ posisjoner, og 59 prosent av stemmene for disiplinærtiltak mot denne høytstående figuren i den fascistiske Trump-administrasjonen, var en signifikant handling. Dette illustrerer at det blant vitenskapens representanter og forskere er en mektig valgkrets for folkehelsepolitikk basert på vitenskap. At den primære motstanden mot disse menneskelige sentimentene kommer fra en institusjon basert på antikommunisme, illustrerer bare i det negative at den verdenen der politikken er basert på vitenskap det er en sosialistisk verden.

Loading