Ny studie finner unge voksne sårbare for å utvikle svekkende langsiktige komplikasjoner fra Covid-19

En ny studie utført av University of Dayton i Ohio har konkludert med at ungdommer og unge voksne som blir syke med Covid-19 har stor sjanse for å bli rammet av vedvarende og potensielt ødeleggende langsiktige komplikasjoner. Resultatene avslører de pseudo-vitenskapelige påstandene, fremmet av den borgerlige pressen, om at unge mennesker er unntatt fra de alvorligste effektene av Covid-19. Promoteringen av denne løgnen har blitt brukt til å berettige den morderiske kampanjen for gjenåpning av skoler til tross for rekordmange tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall av viruset.

Den preliminære studien gransket 43 skoleelever som enten hadde testet positivt eller vært klinisk diagnostisert med Covid-19. Bare skoleelever som hadde vært syke med et mildt eller moderat tilfelle av Covid-19 (ikke sykehusinnlagt) ble undersøkt. Over 50 prosent av disse skoleelevene rapporterte symptomer mer enn 28 dager senere, og 30 prosent opplevde fortsatt symptomer mer enn 50 dager senere. Studien undersøkte også 58 skoleelever som ikke hadde pådratt seg Covid-19 som ei kontrollgruppe, for å forsikre at symptomene ikke var resultat av generelle stressfaktorer eller andre helseproblemer som vanligvis rammer skoleelever.

Symptomene som ble hyppigst rapportert av de studien kaller av «post-Covid syndrom»-gruppa var nedsatt konsentrasjon, hodepine, rhinitis [betent neseslimhinne], treningintoleranse, tungpustethet, søvnforstyrrelser, hjernetåke, tap av appetitt, tretthet, og brystsmerter. Det er bemerkelsesverdig at alle bortsett fra én av gruppa med post-Covid-19 syndrom var kvinner. Ifølge studien er det mer sannsynlig at kvinner vil oppleve langtidskomplikasjoner, selv om menn har større sannsynlighet for å dø av Covid-19 (menn utgjør 70 prosent av Covid-19-dødsfall).

Ungdommer med munnbind [Foto: pikist.com]

Studien forklarer: «Det er plausibelt at det mer aktive kvinnelige immunforsvaret kan være en fordel i det å få fjernet viruset, men dette kan være et tveegget sverd dersom den kvinnelige immunaktiveringen gir et dvelende og vedvarende syndrom. Denne kjønnsmessig dimorfe immunresponsen støttes ytterligere av en nylig studie som fant at 12,5 prosent av mennene men bare 2,6 prosent av kvinnene med alvorlig Covid-19-sykdom hadde nøytraliserende immunoglobulin G (IgG) autoantistoffer mot interferoner, som kunne forklare noe av den økte mannlige dødeligheten.»

Samlet sett motsier disse funnene skarpt påstanden om at langtidskomplikasjoner fra Covid-19 bare rammer middelaldrende eller eldre mennesker. Dr. Julie Walsh-Messinger, en av arrangørene av studien, sa i en uttalelse på universitetets nettsted:

** start of indented quote

Den gjengse troen i USA er at Covid-19 er godartet eller kun kortvarig hos unge voksne. ... Vår studie, som vi mener er den første som rapporterer om post-Covid-syndrom hos collegestudenter, nesten utelukkende fra 18 til 21 år, antyder noe annet. Mer forskning må gjøres for å bekrefte disse funnene, men inntil da oppfordrer vi innstendig det medisinske og vitenskapelige samfunn til å vurdere unge voksne som sårbare for post-Covid-syndrom, og til nøye å følge opp de som pådro seg sykdommen for dvelende og vedvarende virale effekter.

** end of indented quote

Studien går hen til å referere en CDC-rapport [fra den føderale folkehelseetaten Centers for Disease Control and Prevention], som fant at én av fem voksne i alderen fra 18-til-34 år rapporterte at de fremdeles hadde symptomer tre uker etter å ha testet positivt for viruset. En juli-rapport fra CDC fant at 35 prosent av personer med milde tilfeller av Covid-19 to-til-tre uker senere ikke helt hadde gjenvunnet deres tidligere helsestatus.

Det må bemerkes at studien fant sted ved University of Dayton, der en 18 år gammel førsteårsstudent i oktober døde av Covid-19, en dødelig konsekvens av den pseudo-vitenskapelige oppfatningen at unge voksne og ungdommer ikke har noe å frykte fra det nye koronaviruset. Siden gjenåpningen har University of Dayton registrert minst 1 532 tilfeller av Covid-19 på campus.

Det enda ikke navngitte «post-Covid-syndromet» presenterer seg med et bredt spekter av symptomer, fra de milde til de svekkende og til de potensielt livstruende. Vanlige symptomer inkluderer kronisk tretthet, kortpustethet, hodepine, hjertebank, leddsmerter, brystsmerter, tap av smak- eller luktesans og gastrointestinale anliggender. Mer alvorlige komplikasjoner inkluderer skade på hjerte, lunger og nyrer, blant mange andre.

Syndromet kan også manifestere seg i ei rekke forskjellige nevrologiske lidelser som spenner fra søvnløshet til kognitiv svikt – som noen overlevende har sammenlignet med demens – preget av «hjernetåke», hukommelsestap og generell forvirring. Psykologiske lidelser som depresjon og angst har også ofte blitt rapportert.

Et tilfelle som har fått stor oppmerksomhet er den Arizona-bosatte Riley Behrens. Behrens, en 23-år-gammel Harvard-student og rugbyspiller, led det som kalles Transient Ischemic Attack [forbigående redusert blodtilførsel til en kroppsdel, eksempelvis hjertet eller hjernen], i hans tilfelle en form for mildt hjerneslag, etter å ha pådratt seg Covid-19. Selv om han i all vesentlig grad har frisknet siden, fortsetter han å oppleve svimmelhet og tretthet, der til-og-med hverdagslige aktiviteter viser seg å være en utfordring. Ifølge USAToday: «Jeg går ikke på lange turer med hunden min. Jeg overanstrenger meg ikke når jeg rengjør mitt hjem. Jeg har ikke lov til å kjøre bil før jeg blir klarert av en nevrolog. Jeg kan ikke drive med sport, fordi risikoen for en annen hodeskade øker risikoen for et hjerneslag.»

Dr. Luay Shayya, assosiert med Neurology Consultants i Arizona, fortalte USAToday at Behrens tilfelle er mer vanlig enn hva man ville tro: «Det har blitt publisert flere saksrapporter ... om pasienter som er unge, som har store hjerneslag på grunn av Covid. ... Det er i utgangspunktet veldig uvanlig at unge mennesker får slag.»

Det er også kjent at små barn og tenåringer er utsatt for å kunne utvikle post-Covid-syndrom. En engstelig forelder fortalte WSWS: «Dattera min har gått ned 12 kilo, hun har hjerteproblemer, hun har hevelser i ledd og smerter, hun tilbringer fire timer i uka i terapi, hun har besynderlige infeksjoner, hun slåss mot tretthet hver dag, hun har hjernetåke. Senest i går fant jeg ut at hun har et svakt hjerte med konstant rask hjertefrekvens. Hun har rett og slett ikke vært den samme.»

De som lider av post-Covid-syndrom, nå kjent som «long-haulers» [‘langtransportere’], bryter nå tausheten og snakker om deres utfordringer. Mange har fått deres erfaringer avvist av leger, som å være resultat av PTSD [post traumatic stress disorder] eller depresjoner som følge av Covid-19-sykdommen. Etter hvert som andelen av befolkningen rammet av syndromet vokser har deres lidelser imidlertid blitt ubestridelige. Online-støttegrupper som Body Politic og Survivor Corps har dukket opp, og gitt stemme til de som har lidd i ensom taushet.

En nylig artikkel i New York Times publiserte beretningene til Covid-19-overlevende og deres besørgere av helsetjenester, der de sliter med å forstå og få behandlet det svekkende syndromet. Dr. Ann Parker, som jobber på en post-Covid-klinikk ved Johns Hopkins, rapporterte: «Anslagsvis tre måneder etter deres akutte sykdom har mer enn halvparten av våre pasienter i det minste en mild kognitiv svikt. … Vi ser også betydelige psykiske helseforstyrrelser.»

Hannah Davis, en 32-år-gammel kunstner og forsker fra Brooklyn, sa til Times: «Jeg glemte min partners navn. ... Jeg kunne regelmessig ta tak i en varm kasserolle, brenne meg, sette den fra meg og bokstavelig talt gjør det samme igjen. Jeg glemte hvordan jeg skulle dusje. Jeg glemte hvordan jeg skulle kle på meg.» Davis, som er involvert i Body Politic, fortsatte med å referere en undersøkelse utført av gruppa sammen med 3 800 av deres medlemmer i 56 land. Ifølge Times fant undersøkelsen at 85 prosent rapporterte kognitiv dysfunksjon, 75 prosent hadde problemer med å fungere på jobben, og nesten halvparten hadde vansker med tale og språk.

Flere leger, blant dem dr. Anthony Fauci fra National Institute of Health, har spekulert i at mange av de som lider av Covid-19-komplikasjoner er på vei til å utvikle en tilstand som ligner myalgisk encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS). ME/CFS, blir beskrevet av Institute of Medicine som «en alvorlig, kronisk, kompleks systemisk sykdom som ofte sterkt kan påvirke livene til pasientene». Dette er en mystisk lidelse som ikke har noen kjent kur, og som kan lamme de som er utsatt for den i flere måneder, og noen ganger over år.

Mens den nøyaktige mekanismen for hvordan Covid-19 forårsaker disse langsiktige effektene forblir tåkete og uklare, er dét som er ubestridelig de ødeleggende implikasjonene for hundretusener, og muligens millioner av amerikanere som blir rammet av svekkende kroniske helseproblemer. I lys av det voksende berget av bevis for at unge voksne og ungdommer er sårbare for Covid-19’s herjinger, antar politikken med å gjenåpne skolene og universitetene en kriminell karakter.

Styringsklassens katastrofale politikk – representert av både Demokrater og Republikanere – som har tillatt ukontrollert spredning av koronaviruset, vil ikke bare resultere i hundretusener av forebyggbare dødsfall, men vil også forårsake uant lidelse og fortvilelse for de millioner som overlever. Dette utgjør intet mindre enn en forbrytelse mot hele menneskeheten, og bare den internasjonale arbeiderklassens intervensjon på grunnlag av et revolusjonært sosialistisk program – med det eksplisitte mål å få styrtet kapitalismen – kan få stoppet denne orgien av lidelse og død.

Loading