Skoleelever i Tyskland motsetter seg tilstedeværende undervisning og krever «konsistent nedstenging»

Som World Socialist Web Site har rapportert utvikler det seg en europeisk massebevegelse for trygg utdanning, spesielt blant skoleelever, i møte med den morderiske flokkimmunitetspolitikken til regjeringer over hele kontinentet. I Bremen har eksempelvis skoleelever i nesten to uker organisert nok en «hybridstreik».

Elever ankommer videregåendeskolen «Friedensburg Oberschule» første skoledag etter sommerferien, under det nye koronavirusutbruddet i Berlin, Tyskland, mandag 10. august 2020. [Foto: AP Photo/Michael Sohn]

Avgangselevene ved Kurt Schumacher Allee Videregående har på eget initiativ halvert deres personlige fremmøte for klasseromsundervisning, uten godkjenning fra utdanningsmyndighetene. Som avisa Weser-Kurier rapporterte på søndag arbeider halvparten av de 240 elevene med deres undervisningsmateriale hjemme, mens den andre halvparten møter frem til undervisning på skolen. En veksling skjer så etter to dager. «Vi har en følelse av at skolene holdes åpne for enhver pris,» forklarte elevens talsperson Fabienne Pastoor.

I et intervju med Bremen-nyhetsnettstedet Butenunbinnen rapporterte eleven Leonie Müller overveldende støtte fra lærerpersonalet. «De fleste samarbeider og synes det er bra. Skoleledelsen er også på vår side.» Rektor Christian Sauter beskrev elevenes inngripen i kampen for trygg utdanning som «storartet». Ifølge Leonie er elevene opptatt av å redde liv. «Vi vil ikke bare beskytte oss selv, men også andre mennesker, for eksempel familiene våre hjemme, eller folk vi passerer på gata.»

For gjennomføringen av streiken mot tilstedeværende undervisning trekker elever, lærere og skoleledelse veksler på erfaringer fra forsommeren da vekslende fjernundervisning ble beordret innført på landsdekkende basis og av regjeringen var kalkulert som første skritt mot en fullstendig gjenåpning av skolene.

Nå flere måneder etter slutten av sommerferien har imidlertid flokkimmunitetspolitikken til den føderale regjeringen og de delstatlige myndighetene ført til en situasjon der det daglige antallet nye infeksjoner i Tyskland er førti ganger høyere, og pandemien hver dag krever rundt femti ganger så mange liv. Nå dør nesten 500 mennesker hver dag av Covid-19.

Skolestreiken i Bremen er del av den voksende bølga av elevmotstand mot europeiske regjeringers flokkimmunitetspolitikk. De siste månedene har det oppstått store elevbevegelser for trygg utdanning i Hellas, Polen og Frankrike, som har spredd seg til mange hundre skoler, som i flere tilfeller har blitt brutal slått ned med politivold. I Tyskland har det de siste ukene vært streiker og protester over hele landet, blant annet i Bochum, Düsseldorf, Essen, Mönchengladbach, Bremerhaven, Worms og Kassel.

I forrige uke deltok mer enn 300 skoleelever i en streik i Frankfurt am Main, som ble kalt av byens elevråd. De bar plakater der det stod «Mer utdanning – Mer medbestemmelse – Mer helse». Hessens elevinitiativ med deres nettsted unverantwortlich.org, som samler og publiserer fotoerklæringer fra elever, har også oppfordret til en digital protestaksjon for neste fredag.

Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE) og Sozialistische Gleichheitspartei (Tysklands Socialist Equality Party) slåss for å opprette uavhengige grunnplankomitéer, for å utvide og lage nettverk av protestene, som forberedelser for en Europa-dekkende generalstreik for å få stengt skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter. Bare gjennom et bevisst internasjonalistisk og sosialistisk perspektiv, som setter arbeideres liv og helse over kapitalistprofitt, kan den største humanitære katastrofen på kontinentet siden andre verdenskrig bli brakt til opphør og massedød stoppes.

Representanter for IYSSE snakket på tirsdag med Meret Göhring, som er elev på 13. skoletrinn på en videregåendeskole i Bremen, og har vært medlem av skolens elevråd i tre år. Hun fortalte om skolestreiken der, om regjeringens «profitt over liv»-politikk og spørsmålet om politisk perspektiv.

«Vår klasse er ekstremt misfornøyd og frustrert,» sa hun. «De setter oss i store vanskeligheter og tvinger oss til å velge mellom vår eksamen og våre slektninger. Men nå har vi ventet på iPads utdanningsmyndighetene lovet oss siden september. Jo mer vi nærmer oss vår avsluttende eksamensperiode jo mer paniske blir vi. Det blir klart at halvløsninger ikke lenger fungerer. Det vi ønsker å se er en konsekvent nedstenging i to-til-tre uker, inntil infeksjonstilfellene er nede igjen. Nå ma det tas et stort skritt.»

Ifølge Meret forfølger de føderale og delstatlige myndighetene interesser som er fundamentalt andre enn de til skolebarn og deres familier. «Det er helt klart hva politikerne motiveres av for øyeblikket – og det er ikke befolkningens velvære, men det å holde økonomien og næringsvirksomhetene i gang. De har satt prioriteringene på profitt. Det er sakens kjerne, men politikken tåkelegger ting og berettiger hva de gjør ved å nedtone pandemien.»

Som respons på den massive økningen av våpenutleggene for Bundeswehr (de væpnede styrkene) midt under pandemien, la Meret til: «Når du ser tingene som penger blir lagt ut på, da kommer det til et visst punkt der du som skoleelev bare kan føle deg som en tosk.» Meret sa at flere og flere unge blir tvunget til å trekke vidtrekkende politiske konklusjoner av dette.

«Jeg tror at mitt sosiale miljø og min generasjon nå for tiden blir sterkt politiserte – på grunn av erfaringene vi alle gjennomgår. Vi har folk i klassen som har mistet jobbene de hadde. Andre har mistet hele eksistensen, og atter andre jobber i sykepleien. Det er litt av en sak for en ung generasjon å måtte gjennomgå slike opplevelser. Tanken på at privilegerte mennesker kan komme seg gjennom pandemien uten at det har noen innvirkning på deres liv er helt utrolig for meg.»

Meret har jobbet på et sykehjem siden september. «De siste ukene har forholdene forverret seg dramatisk,» forteller hun. «Da jeg var på jobb i forrige uke, ble fem av de fjorten beboerne på min gang overført til koronavirusavdelingen. Når en sykepleier blir smittet på jobb kan de ikke gå i karantene, fordi det ville ha en direkte innvirkning på driften og derfor på folks liv. Noen av kollegene mine kollapser derfor rett og slett i korridorene. Det er vanskelig å se på hvordan folk blir berørt, og hvordan mine kolleger lider av dette, og hvordan mangelen på omsorgspersonell, som har vært kjent i mange tiår, gjør situasjonen enda verre.»

Situasjonen på sykehusene er dramatisk. Som kringkasteren Deutsche Welle rapporterte på søndag er det for tiden 40 prosent flere Covid-19-pasienter på intensivavdelingene enn i vår. Gerald Gass, presidenten for Det tyske sykehusforbundet (DKG), sa til pressen: «I enkelte delstater, som for eksempel Sachsen, er antallet intensivpasienter fem ganger så høyt som det var i april. Klinikkene der når deres kapasitet, eller har allerede overskredet den.» Han sa at «personalflaskehalsene» var spesielt ødeleggende, på grunn av den velkjente mangelen på kvalifiserte sykepleiere, som allerede fører til en ytterligere økning av antallet planlagte operasjoner som nå må utsettes. Nesten én-av-fem intensivsengeposter i Tyskland er for tiden belagt av en Covid-19-pasient.

Sykepleier Nina Böhmer i Berlin sa i et innlegg på sosialmedier: «Sykehus er ikke utrustet for store naturkatastrofer. ... At intensivavdelingene er fulle og overbelastet er ikke noe nytt. ... Du kan takke kansleren og hennes koalisjon av CDU/CSU [kristlig-demokrater] og SPD [sosialdemokrater] for denne utviklingen, men også alle de 16 delstatsregjeringene, der alle de demokratiske partiene er involvert.»

At skoler som gjennomfører tilstedeværende undervisning – med opp til 30 skoleelever som er i nærkontakt i alle klasserom – spiller en avgjørende rolle for spredningen av viruset er gjentatte ganger understreket av seriøse epidemiologer og medisinsk ekspertise. I forrige uke snakket for eksempel professor Alexander Kekulé, direktør for Institutt for medisinsk mikrobiologi ved universitetssykehuset i Halle, med pressen om «alvorlige utbrudd» i videregåendeskoler. Kekulé fortalte at unge skoleelever er «veldig sterke drivere for pandemien».

Styringsklassens arrogante behandling av både de medisinske fakta og av millioner av skoleelevers skjebne ble tirsdag stilt åpent til skue i et intervju Berlin-radiostasjonen Radyo Metropol FM gjennomførte med kansler Angela Merkel (CDU). Kansleren rådet skoleelevene, som tilbringer timer i overfylte klasserom der temperaturer kan være under null på grunn av åpne vinduer, til å «ta med noe varmere å ha på seg», til å klappe i hendene, og regelmessig gjøre «små knebøyningsøvelser». Merkel avviste en utbredt installering av luftfiltre i klasserommene, og argumenterte for at det kunne føre til «bare å rulle lufta rundt», i stedet for å skifte den ut.

Styringsklassen i Tyskland og Europa er fullstendig klar over katastrofen som deres politikk har ført til. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen uttalte nylig i en tale til Europaparlamentet at Covid-19 for øyeblikket var «den største dødsårsaken» i landene i Europa. Ifølge Det europeiske senteret for forhindring og kontroll av sykdom (ECDC) [European Center for Disease Prevention and Control] hadde det per tirsdag vært nesten 14,2 millioner tilfeller i Europa, og derav mer enn 352 000 dødsfall.

Loading