Åpne skoler og næringsvirksomheter i Tyskland fører til rekordantall av infeksjoner, og massedød

Koronaviruspandemien har for lengst kommet ut av kontroll i Tyskland. Nye rekordtall rapporteres på daglig basis. Sist fredag rapporterte Robert Koch Institute (RKI) dagsrekord for andre dag på rad, med nesten 30 000 nye infeksjoner registrert i løpet av 24 timer. I tillegg døde igjen nesten 600 Covid-19-pasienter på én dag. Dette bringer totaltallet for dødsfall til 21 000, og ytterligere 10 000 kan bli tillagt innen utgangen av året. Ca. 4 400 pasienter med koronavirus kjemper for tiden for livet på landets intensivavdelinger.

En skolelev passerer langs en T-baneperrong i Frankfurt i Tyskland, mandag den 10. august 2020. [Foto: AP Photo/Michael Probst]

Med disse eksplosive tallene har Tyskland skutt til toppen av den europeiske infeksjonslista. Hva angår daglige infeksjonstall ligger landet nå foran Frankrike, Storbritannia og Italia. I Europa har så langt 446 000 omkommet av Covid-19, som er mer enn en fjerdedel av de nesten 1,6 millioner koronavirus-dødsfallene globalt. Tjue millioner mennesker over hele verden kjemper for tiden mot lungesykdommen SARS-CoV-2, og 70 millioner har vært smittet siden pandemien begynte.

Omfanget av denne «dødens vinter» bekrefter alle advarslene fra Den internasjonale komitéen av den fjerde internajonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International] og World Socialist Web Site. Allerede i vår oppfordret vi arbeidere til å danne grunnplan-sikkerhetskomitéer for å ta beskyttelsen mot pandemien over i egne hender, og uavhengig av fagforeningene. Lenge før begynnelsen av høstsemesteret oppfordret Sozialistische Gleichheitspartei (Sosialistisk Likhetsparti, SGP), WSWS og IYSSE, partiets Ungdoms- og studentorganisasjon, både skoleelever/studenter, lærere, utdanningspersonell og foreldre til å iverksette tiltak [engelsk tekst] for deres egen og deres barns beskyttelse.

«Ved å gå tilbake til tilstedeværende undervisning midt under stigende smittefrekvens, setter regjeringer av alle avskygninger utallige læreres, skoleelevers/studenters og foreldres liv og helse i fare,» skrev vi i vår uttalelse den 17. august, under headingen «Forbered en generalstreik for å stoppe den dødelige gjenåpningen av skoler!» Vi forutså at en «massedød av lærere, foreldre og til-og-med skoleelever vil bli akseptert for å få tvunget arbeidere tilbake til arbeidet for å sikre de rikes profitter.»

Denne advarselen har blitt tragisk bekreftet.

Lothar H. Wieler, leder for Robert Koch Institutt (RKI), kalte på torsdag spredningen av koronavirusinfeksjonen i hele befolkningen for «alarmerende». [O. anm.: RKI er Tysklands føderale myndighetsagentur og forskningsinstitutt, ansvarlig for sykdomsbekjempelse og forebygging; instituttet er en overordnet føderal etat som er underlagt det føderale helsedepartementet.] Det er nå anslagsvis dobbelt så mange utbrudd på syke- og pleiehjem som i vår. Han sa at tiltakene offisielt beordret så langt er fullstendig utilstrekkelige. Antallet dødsfall vil de kommende ukene fortsette å stige, bekreftet Wieler, og flere og flere intensivavdelinger vil nå deres kapasitetsgrenser.

Dette ble bekreftet for to dager siden da universitetssykehuset i Augsburg stanset alle innleggelser for ikke-presserende behandling. Sykehuset hadde nådd full kapasitet, og hadde 163 Covid-19-pasienter, der 33 av dem var under intensivbehandling, uttalte sykehusets medisinske direktør Michael Beyer til Bayerische Rundfunk (BR) – fristaten Bayerns kringkaster. En lege fra universitetssykehuset påpekte at nå måtte betydelig flere unge pasienter kjempe for livet. «De er rundt 30, rundt 40, har overhodet ingen eksisterende medisinske betingelser, og de fører noen ganger denne kampen uten hell.»

Den utrygge åpningen av skoler etter sommerferiene har spilt en avgjørende rolle for spredningen av pandemien. Dette bevises nå av tallrike seriøse vitenskapelige studier. Senest viste en storskala studie bestilt av det østerrikske utdanningsdepartementet tydelig at skolebarn smittes praktisk talt like ofte som voksne. Siden høstsemesteret 2020 har studien observert rundt 14 800 skolebarn i alderen fra 6 til 15 år, og sammenlignet dem med 1 200 lærere hva angår SARS-CoV-2. Den eneste forskjellen studien fant var at barn viser færre symptomer. Som resultat ble koronavirusinfeksjon hos barna sjeldnere oppdaget. Barn kan likevel overføre viruset til andre sosiale sjikt, med fatale konsekvenser.

Dette ble også bekreftet av ei forskergruppe ved Karlsruhe Universitet for Teknologi – Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Gruppa gransket effektiviteten av ulike tiltak for å bekjempe pandemien i vår. I likhet med andre forskere i Wien og Oxford konkluderte denne gruppa med at «en betydelig effekt» kunne observeres etter skolestengingene. Jo tidligere skolene ble stengt i vår jo mer ble effekten av fallende antall tilfeller åpenbar, forklarte dr. Niklas Kühl, lederen for forskningsinstituttet i Karlsruhe. «Dersom vi i Tyskland i vår hadde ventet én dag lenger før vi stengte skolene ville det ifølge våre analyser ha betydd 125 000 ekstra infeksjoner, og en stenging sju dager senere, sågar 400 000 tilleggstilfeller.»

Disse funnene har vært kjent i en lang tid. Forskernes posisjoner blir imidlertid undertrykt, og de blir satt under press slik at de ikke snakker høyt om resultatene. Christian Drosten, lederen for virologi ved Charité-sykehuset i Berlin, påpekte dette den 8. desember i hans oppdatering om koronavirus til Norddeutsche Rundfunk (NDR) – kringkasteren for Hansestadt Hamburg og delstatene (Bundesländer) Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen og Schleswig-Holstein. Han sa det var en «grunnleggende atmosfære» blant forskere som besto av følgende: «Du kan rett og slett ikke lenger si hvordan det er, for da vil du bli brent, satt i et hjørne, angrepet i mediene, og beklageligvis også av noen stemmer innen det vitenskapelige samfunn ... Denne grunnleggende stemningen har allerede bredt seg blant mange mennesker. Og jeg vet fra mange av mine kolleger at de de siste ukene har hatt fornemmelsen: Bedre ikke å si noe, det vil bare forårsake problemer.»

Presset som legges på forskerne er del av kampanjen for å holde skoler og næringsvirksomheter åpne, som fra begynnelsen av har vært ledsaget av utallige uvitenskapelige studier og åpne løgner i uttalelser fra korrupt ekspertise. Refrenget er: Økonomien må fortsette å operere og under alle omstendigheter generere profitter.

Gitt de katastrofale konsekvensene vokser motstanden mot denne politiske retningslinja. På dusinvis av skoler har elevene streiket, eller tilsluttet seg protester. Ifølge kringkasteren ZDF – Zweites Deutsche Fernsehen, Tysklands andre offentlig-rettslige rikskringkaster – viste deres politiske barometer på torsdag at 73 prosent av alle respondentene var for en nedstenging som i vår, der også skoler, barnehager og næringsvirksomheter ville stenges. Et klart flertall er også av den oppfatning at tiltakene som er truffet av den tyske regjeringen «ikke går langt nok».

Når de samme politikerne som i flere måneder har ofret menneskeliv på profittens alter nå kunngjør «tøffe tiltak», da prøver de bare å få brakt denne overveldende opposisjonen under kontroll. Tiltakene vedtatt så langt er sågar langt fra i stand til å forhindre katastrofen.

Istedenfor en umiddelbar stenging av skoler, barnehager og ikke-essensielle næringsvirksomheter, diskuterer de bare en forlengelse av skoleferier, samtidig som de pålegger ytterligere begrensninger på privatkontakter, som de aller fleste uansett har redusert til et minimum. Selv nedstenging av kjøpesentre vurderes bare i noen få tyske delstater før julehøytiden, for ikke å sette den profitable julehandelen i fare.

WSWS skrev, i fredagens perspektivartikkel: «Denne dødsvinteren i Europa viser kapitalismens bankerott. Såfremt hundretusenvis av liv skal reddes må arbeiderklassen gripe uavhengig inn i det politiske livet, mot det sosiale systemet som har ført til denne forferdelige katastrofen ved blokkering av en rasjonell, vitenskapsbasert politikk,» der det ble oppfordret til å bygge «et nettverk av uavhengige aksjonskomitéer for å forberede en Europa-dekkende generalstreik for å pålegge stengingen av skoler og ikke-essensielle næringer».

Loading