New York Times sverter Covid-19-varsleren Rebekah Jones

På fredag publiserte New York Times en artikkel med det siktemål å få svertet Covid-19-varsleren Rebekah Jones.

Jones ble i mai sparket fra sin stilling i Floridas helsedepartement for å ha nektet å manipulere data til støtte for Floridas Republikaner-guvernør Ron DeSantis’ kampanjer for tilbake-til-arbeid og tilbake-til-skolen. Hun gikk videre til å bistå med etableringen og tilsynet med de mest omfattende databasene for sporing av COVID-19-infeksjoner og dødsfall i henholdsvis Florida og K-12-skoler på tvers av hele USA, med Florida COVID Action og The COVID Monitor.

Som gjengjeldelse stormet Floridas statspoliti i forrige uke inn i Jones’ hjem med trukne våpen, som ble rettet mot henne og hennes familie. Politibetjentene beslagla hennes telefon, datamaskin og flere lagringsenheter, for å forhindre henne fra å videreføre publiseringen av data om Covid-19-utbrudd.

Rebekah Jones [Foto: YouTube/Rebekah Jones]

Times, som besørger Det demokratiske partiets politiske retningslinje, har ikke publisert en eneste fordømmelse av dette ondsinnede angrepet på demokratiske rettigheter. I stedet graver den såkalte «newspaper of record» opp helt irrelevante episoder fra Jones’ fortid i et forsøk på å diskreditere hennes arbeid i avsløringen av statstildekningen av Covid-19-tilfeller, og særlig spredningen av viruset på skolene.

I avisas hovedartikkel om raidet, «En Florida-forsker reiste spørsmål om delstatens virusdata. Nå har hjemmet hennes blitt raidet» [‘A State Scientist Questioned Floridas Virus Data. Now Her Home’s Been Raided’], forsøker Patricia Mazzei å diskreditere Jones’ arbeid og bakgrunn.

Times nedtoner betydningen av angrepet på henne, og henviser til Jones’ «tiff med guvernøren», som om det bare dreide seg om litt småkjekling.

Times besørger deretter en redegjørelse for raidet, som i all vesentlig grad er viet til gjentakelse av politiets påstander. Artikkelen hevder eksempelvis at politiet «benektet at agenter rettet deres våpen mot noen, og ga på torsdag ut kameraopptak som viste hvordan agenter gjentatte ganger banket på døra til Ms. Jones, og ringte hennes mobiltelefon for å kunngjøre gjennomsøkningsordren».

Faktisk viser selve opptakene at en politibetjent retter en pistol mot Jones, og betjenten går deretter inn i huset med pistolene trukket. Videobilder utlagt av Jones viser at politiet retter pistol opp trappa mot hennes familie. Hva angår gjennomsøkningsordren bemerker Jones at hun først ble presentert den timer etter at raidet begynte, da politibetjentene forlot.

I et forsøk på å diskreditere henne ytterligere skriver Mazzei at «gjennomsøkningsordren som ble servert denne uka representerte ikke første gang Ms. Jones var i konflikt med loven.» Artikkelen går videre til å fremheve kriminalanklager Jones sto overfor i Florida, som involverte en relasjon til en av hennes studenter da hun var vitenskaplig assistent ved Florida State University – ingen ting av det som resulterte i noen dom.

Hvordan noen av disse påstandene har noe å gjøre med, enn si skulle berettige, det fascistiske politiraidet på hennes hjem og familie, det blir ikke forklart. Implikasjonen er imidlertid at Jones har en kriminell fortid, og kanskje selv er ansvarlig for hennes nåværende «konflikt med loven».

Mazzei proklamerer deretter at «Ms. Jones ikke har blitt universelt omfavnet som en varsler», at «noen kritikere [hvem?] har avvist hennes mangel på folkehelseopplæring», og at «andre [hvem?] har blitt foruroliget av den oppmerksomheten hun har søkt.» Times er forarget over «den oppmerksomheten hun har søkt»? Da er avisa med andre ord harm over at Jones utrettelig har jobbet for å få frem sannheten.

Slike personangrep er en av New York Times’ spesialiteter. Times spilte helt spesielt en førende rolle i bestrebelsene for å få bakvasket [engelsk tekst] WikiLeaks-utgiveren Julian Assange på grunn av hans rolle i eksponeringen av amerikansk imperialismes forbrytelser.

Tilsvarende motiver er til stede i kampanjen mot Jones. Jones’ arbeid skjærer på tvers av Det demokratiske partiets og hele styringsklassens kampanje for å få sendt barn tilbake til skolen og arbeidere tilbake til arbeid, selv om dødsfall fra viruset spinner ut av kontroll.

Jones har vært blant de mest frittalende forfektere av å holde skolene stengt, og har gjentatte ganger advart, på grunnlag av de data hun har innsamlet, at fysisk tilstedeværende undervisning ikke er trygt og bidrar direkte til spredning av sykdommen.

I en artikkel hun var medforfatter av, publisert i USA Today den 2. desember, skriver Jones og hennes kolleger: «Takket være vårt teams bestrebelser har vi en bedre forståelse av effekten av Covid-19 på amerikanske skoler. Våre data viser at skoler ikke er de sikre nødhavner eller siloer noen trodde de ville være, og at de faktisk på flere måter bidrar til spredningen av Covid-19.»

Bevisene som er skissert i artikkelen inkluderer en analyse av deres data, som åpenbarer at tilfellefrekvensen for elever på videregåendeskoler er nesten tre ganger den for elever på grunnskoler; at jo høyere lokalsamfunnsratene, desto høyere er ratene i skoledistriktene; og at prosentandelen skoleelever som er innrullert for tilstedeværende undervisning direkte påvirker tilfelleraten i skoledistriktene.

Det er på grunn av Jones’ eksponering av sannheten at Times har blitt satt til å portrettere henne som en kriminell.

I den eneste delen av Times-artikkelen som er dedikert til selve substansen i Jones’ arbeid hevder Mazzei falskt at hennes data er manipulerte: «Hennes dashbord viser et høyere antall tilfeller enn statens offisielle historikk, fordi de inkluderer antallet positive antistoff-tester, noe [Floridas] helsedepartementet og utenforstående epidemiologer ikke anbefaler.»

Den faktiske skyldige i manipuleringen av data er staten. Hele styringsklassens strategi – det å utvikle en «flokkimmunitet» foruten en vaksine – har vært basert på undertrykkingen av data og forfalskningen av vitenskap.

Relatert det spesifikke tilfellet Florida fortalte Jones til CNN at flash drives [minnebrikker] beslaglagt av politiet i deres raid på hennes hjem inneholdt bevismateriale for at Floridas embetsrepresentanter «i januar løy om ting som interne CDC-rapporter og kunngjøringer», så vel som «bevis for delstatens ulovlige aktiviteter.» [O. anm.: CDC er USAs føderale etat for folkehelse.]

Den vidtrekkende innsatsen for å bagatellisere antallet tilfeller og manipuleringen av data er nødvendig for delstatenes rettferdiggjøring av gjenåpning av skoler og den bredere økonomien, selv om antallet tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall fortsetter å stige, i Florida og på tvers av hele landet.

Times har spilt den ledende rollen i kampanjen for å holde skolene åpne. Det er bemerkelsesverdig at ordet «skole» eller «gjenåpning» ikke forekommer én eneste gang i Mazzeis artikkel. Helt bevisst hverken siterer eller refererer Times til Jones’ arbeid, fordi det så avgjørende avkrefter deres påstander om at det er trygt å gjenåpne skolene.

Times bestrebelser er styrt av Det demokratiske partiets behov. Den nyvalgte presidenten Joe Biden har gjort det klart at han har til hensikt å holde skolene åpne. I en tale på tirsdag uttalte Biden: «Det må bli en nasjonal prioritering å få våre barn tilbake på skolen, og å holde dem på skolen,» og han la til at han «vil jobbe for at flertallet av våre skoler kan være åpne innen utgangen av mine første 100 dager.»

En tragedie av usette proporsjoner utspiller seg i USA, og styringsklassen, Demokrater så vel som Republikanere, er like mye ansvarlige. Kanskje ingensteds er dette klarere enn i de dataene som er samlet inn og analysert av Jones’ The COVID Monitor.

Den dystre situasjonen som arbeidere og ungdommer står overfor i Florida og over hele landet, er erkjent av forskere, dataanalytikere og folkehelseeksperter. Og til tross for Times’ beste innsatser, fortsetter Jones med all rett å ha en utbredt støtte.

Én dataanalytiker skrev til WSWS på fredag, og ba om anonymitet for sin egen og sine kollegers beskyttelse, der vedkommende forklarte situasjonen i Jones’ hjemby Tallahassee:

Når vi ser på den lokale statistikken er det klart at vi har kommet inn i den eksponensielle spredningsfasen, som er karakteristisk for Covid. Vårt lokaldistrikt opprettholder en løpende 14-dagers total av k-12-positive på skolene. På mindre enn to uker har tallet gått fra 42 til 99 positive. Leon County sykehusene har nådd sine kapasiteter. Det er ingen sykehussenger i hundrevis av miles’ omkrets. Ser man bare på de to tingene, da er tidspunktet for invaderingen av hennes hjem ikke overraskende. En liten del av meg er bekymret for at vi mangler det større bildet; det at noe større kom ned veien for å kneble henne, det var det første skuddet for å få ryddet av veien noen sterkere dissens.

«Noe større» er så visst på agendaen. Ingen planer blir lagt for å demme opp for den kommende tsunamien av dødsfall som følge av viruset, i månedene før en vaksine er allment tilgjengelig. I stedet blir informasjonen undertrykt, vitenskapen blir beleiret og varslere blir angrepet.

Forsvar for Jones, vitenskapen og for livet kommer ikke fra noen av Wall Streets tvillingpartier. Dersom det skal mønstres en opposisjon må den komme fra arbeiderklassen, uavhengig organisert på grunnlag av dens egen interesse. SEP oppfordrer alle arbeidere og ungdommer til å motsette seg angrepet på Jones og alle varslere, og til å slåss for en helhetlig plan for å få begrenset og kontrollert pandemien.

Loading