Australias Murdoch-medier og konspirasjonsteorien om Wuhan Covid-19-laboratoriet

USAs president Joe Bidens beslutning sent i forrige måned om å bestille en etterretningsrapport om påstandene at Covid-19 ble sluppet løs fra Kinas Institutt for virologi i Wuhan, har ført denne grunnløse konspirasjonsteorien til fronten av hovedstrømsmediene.

Denne «teorien» var tidligere begrenset til de mest høyreorienterte, pro-Trump nyhetskanalene. Murdoch-mediene i Australia, som var blant disse, promoterer den nå glatt og hoverende, takket være Biden-administrasjonen.

En gjennomgang av Murdoch-pressens historikk om saken demonstrerer imidlertid den grunnløse og politisk motiverte karakteren av påstanden at Kinas regjering og militære er ansvarlige for å ha lekket Covid-19 fra et laboratorium i Wuhan. Denne påstanden har ingen troverdige bevis som grunnlag overhodet, og blir promotert som del av den bredere kampanjen ført av Washington og deres allierte for å få avledet den offentlige fiendtligheten vekk fra deres egen katastrofale unnlatelser av å forhindre koronavirusinfeksjoner av massiv skala, og for å forberede for aggressiv militær konfrontasjon med Kina.

Murdoch-journalisten Sharri Markson har spilt en spesielt prominent rolle i Australia og internasjonalt i promoteringen av Wuhan lab-konspirasjonen.

Etter at Wall Street Journal i forrige måned publiserte en artikkel som hevdet at ikke-navngitte etterretningskilder mente tre ansatte ved Wuhan-laboratoriet var kilden til den opprinnelige Covid-19-klynga, skrøyt Markson på Twitter av at hun i mars hadde skrevet en rapport basert på «samme etterretning» for Australian.

Marksons tweet med hennes påstand om kreditt for å ha vært «eksklusiv» om Wuhan Lab i mars [Kilde: Twitter, @SharriMarkson]

Mange av detaljene i Marksons artikkel var faktisk helt like med de i Wall Street Journal-rapporten. Begge siterte David Asher, embetsfunksjonæren i utenriksdepartementet som fikk i oppdrag av Mike Pompeo å undersøke opprinnelsen til Covid-19, selv om Journal refererte et større antall anonyme etterretningsoperatører.

Hver av artiklene inneholdt en kort kommentering av vurderingen fra den nederlandske virologen Marion Koopmans, om at det lille antallet sykdomstilfeller blant ansatte på Institutte for virologi i Wuhan kunne forklares som vanlige, sesongmessige sykdommer. Utelatt fra Marksons artikkel var en viktig kvalifisering som sto i Journal-rapporten: «Det er ikke uvanlig at folk i Kina drar rett til sykehus når de blir syke, enten fordi de får bedre pleie der, eller fordi de mangler tilgang til en allmennpraktiserende lege.»

Mens Journal-artikkelen i mai utløste forespørselen fra Biden-administrasjonen om etterretningsbyråenes etterforskning, og med det den generelle ku-vendingen av amerikansk presse om Wuhan-konspirasjonsteorien, tiltrakk Marksons artikkel fra mars seg lite oppmerksomhet.

Dette gjenspeilte i hvilken grad Murdoch-pressen i Australia har blitt diskredittert for deres falske rapportering om påstandene om Wuhan-laboratoriet. Markson har to ganger blitt avslørt for å promotere «eksklusive» historier, som påstås å være basert på etterretningskilder, og som indikerer kinesisk skyld for å ha skapt eller lekket Covid-19, som har viste seg ikke å være noe av det slaget.

Den 2. mai i fjor publiserte Markson en forsideshistorie på 3 000 ord for Sydney Daily Telegraph, basert på det hun beskrev som et «dossier utarbeidet av bekymrede vestlige regjeringer», og et «15-siders forskningsdokument». Da historien ble promotert i andre av Murdochs nyhetskanaler i Australia og internasjonalt ble den påståtte dossieren gjentatte ganger beskrevet som en etterretningsrapport fra «Five Eyes».

Daily Telegraph’s «eksklusive» artikkel [Kilde: ABC Television, «Media Watch»]

Markson skrev at «regjeringsdossieret hevder at et uhelbredelig virus er oppfunnet i et laboratorium». Hennes lange artikkel, spredt over syv sider i Daily Telegraph, inneholdt svært få konkrete detaljer, og besto i stedet for det meste av beskrivelser av kinesisk vitenskapelig forskning på flaggermusrelaterte virus, portrettert i de dystreste fargetoner, kombinert med bredt feiende påstander uten noe medfølgende bevisgrunnlag.

Marksons artikkel hevdet, i et typisk avsnitt, at dossieret «legger grunnlaget for saken av uaktsomhet som reises mot Kina [og] tegner et bilde av hvordan den kinesiske regjeringen bevisst dekket over koronaviruset, ved å bringe legene som snakket ut til taushet, ødelegge bevis fra Wuhan-laboratoriet, og nektingen av å utlevere levende virusprøver til internasjonale forskere som jobber med en vaksine.»

Marksons historie sammenfalt med et skyv fra Trump-administrasjonen for å promotere Wuhan-konspirasjonsteorien. Den 3. mai 2020 hevdet utenriksminister Mike Pompeo offentlig at det forelå «enorme mengder bevis» for å støtte denne påstanden, selv om han ikke framla noe som helst.

Steve Bannon og Sharri Markson [Skjermdump]

Marksons rapport hadde en betydelig innvirkning innen Republikaner-kretser i USA. Hun ble intervjuet på flere nyhetskanaler, deriblant av Steve Bannon på hans fascistiske podcast War Room Pandemic. Den 5. mai snakket hun med Fox News’ Tucker Carlson. Etter å ha fordømt «venstreorienterte deler av media» for ikke å ha gitt noen troverdigheten til beskyldningene, uttalte hun: «Gitt at Kina har løyet, og at det bare er et faktum, da har de løyet om alt som har med dette viruset å gjøre, og derfor, så langt, hvordan kan vi ta deres [forskernes] ord for det?»

Carlson erklærte at Marksons historie «er den mest betydningsfulle bekreftelsen på det vi har mistenkt at vi har hatt, så langt,» og «fordi det er en multinasjonal bestrebelse, tror jeg det ville være vanskelig å avvise den som et politisk dokument».

Faktisk ble rapporten avslørt innen dager etter at den ble publisert. De australske avisene Age og Sydney Morning Herald rapporterte at «toppmedlemmer av det australske etterretningssamfunnet» fortalte dem at Marksons såkalte etterretningsdossier ikke var noe annet enn en samling nyhetsrapporter og «ikke inneholdt noe materiale fra etterretningsinnhenting».

Avisene utdypet dette seinere: «Dokumentet var faktisk et ‘ikke-dokument’ sammensatt av det amerikanske utenriksdepartementet, som ikke inneholdt noen gradert informasjon, og som refererte til nyhetsrapporter og kun var ei tidslinje for begivenheter, ifølge flere australske regjeringskilder på høyt nivå, som har lest dokumentet.»

Age og Sydney Morning Herald la til at det var «utbredt mistanke innen de øverste nivå av den australske regjeringen og etterretningssamfunnet om at dokumentet ble lekket til Daily Telegraph av en ansatt ved den amerikanske ambassaden i Canberra».

Hendelsen hadde alle kjennetegn av en provokasjon fra Trump-administrasjonen, der operatørene kollaborerte med Murdoch-pressen for å sette ut falsk «etterretning» mot Kina, med amerikanske medier som målskive.

Tidligere australsk statsminister Kevin Rudd publiserte en uttalelse i Guardian den 8. mai i fjor. Der antydet han at den diskrediterte Daily Telegraph-historien var del av Murdochs bestrebelser for å hjelpe Trump til å forbli i embetet.

«Det å anvende en etterretningslekkasje som pusher kinesisk skyld, vasket gjennom et fremmed land, turboladet med troverdighetsfaktoren av å skulle være et angivelig Five Eyes-produkt, hjelper den partiske politiske saken,» skrev Rudd. «Og la oss få det helt klart: Murdoch driver kampanje for Trump.»

Uansett hva de umiddelbare kalkyler var på tidspunktet for Daily Telegraphs «eksklusive» nyhet, så peker den fortsatte videreføringen av Wuhan-konspirasjonsteorien under Biden-administrasjonen på de bredere vurderingene fra hele det politiske etablissementet i Washington, der de forbereder seg på å føre krig mot Kina for å opprettholde amerikansk imperialismes globale dominans.

I forrige måned publiserte Markson nok en «eksklusiv» historie knyttet til Wuhan-påstandene, denne gangen for avisa Australian.

Med overskriften «Kinesiske militærforskere diskuterte våpen-gjøring av SARS-koronaviruser», promoterte artikkelen Marksons kommende bok kalt What Really Happened in Wuhan – ‘Hva fant faktisk sted i Wuhan’. Forsideshistorien var angivelig basert på et «dokument» eller en «studie» som var «skrevet i 2015 av forskere fra Folkets frigjøringshær – Kinas armé (PLA) – sammen med ledende kinesiske folkehelsemyndigheter», som deretter «kom i topprepresentanter ved det amerikanske utenriksdepartementets besittelse, da de i mai 2020 gransket pandemiens opprinnelse».

Artikkelen la hesblesende til at «Robert Potter, en digital rettsmedisinsk spesialist som har jobbet for amerikanske, australske og kanadiske myndigheter, og som tidligere har analysert lekkede kinesiske regjeringsdokumenter, bekreftet dokumentets ekthet.»

Det kinesiske «dokumentet» inkluderte angivelig påstanden at en tredje verdenskrig «vil bli biologisk» og at «kjernevåpenet for seier i Den tredje verdenskrig vil være biovåpen.»

Dagen etter at artikkelen ble publisert promoterte Markson den på sitt Sky News-show. «Dette er en krigsmentalitet som lærer kinesiske studenter de beste betingelsene for å slippe løs et biovåpen,» erklærte hun. «Dette er veldig farlige ting.»

Denne typen retorikk er typisk for Marksons «nyhets»-show på fjernsyn, der hun har presentert smiskende intervjuer med mange agitatorer for en konfrontasjon med Kina, som Steve Bannon og akademikeren Clive Hamilton.

Nok en gang, det som Murdoch-pressen har servert som lekkede etterretningsdokumenter har ikke vært noe av det slaget. På Twitter har forskere umiddelbart plukket Marksons artikkel fra hverandre og bemerket at «dokumentet» hun refererte faktisk var ei bok, The Unnatural Origin of SARS and New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons Den ikke-naturlige opprinnelsen av SARS og Nye menneskeskapte viruser som biologiske våpen – som er offentlig tilgjengelig via Amazon og andre utsalgssteder. Boka, som er forfattet av individuelle kinesiske militærforskere, og som inkluderer den falske påstanden at 2003-SARS-viruset ble konstruert av det amerikanske militæret, har ingen offisiell status og har angivelig blitt bredt latterliggjort i Kina.

«Vår debatt burde være bevis-drevet og ikke basert på rein løgn,» sa Adam Ni, fra China Policy Center, til Age og Sydney Morning Herald. «Teorien er latterlig. Det er som å si at jeg kan oppdage amerikanske militærhemmeligheter ved å lese ei tilfeldig bok fra Amazon.»

Hver eneste Murdoch-publikasjon, uten unntak, støttet i 2003 den illegale amerikanske invasjonen av Irak og promoterte løgna om masseødeleggelsesvåpen som ble brukt som påskuddet. I 2021 jobber Murdoch-mediene for å bane vei for en enda større krigsforbrytelse, et USA-ledet angrep på Kina, gjennom den systematiske promoteringen av løgner, insinuasjoner og falske etterretninger relatert til Wuhan lab-konspirasjonsteorien, som det ikke eksisterer et eneste stykke troverdig bevismateriale for.

Journalister og mediearbeidere må avvise denne skitne kampanjen, som del av det bredere ansvaret alle arbeidere, forskere og intellektuelle har for å motsette seg Wuhan-konspirasjonsprovokasjonen.

Loading