Deere-arbeidere melder uttalelse som krever strategi for å vinne streiken

Streikende John Deere-arbeidere i Waterloo, Iowa [Kilde: UAW Local 838’s Facebook-side]

Over 10 000 arbeidere i Iowa, Illinois, Kansas og andre delstater begynte deres streik mot Deere and Company, produsenten av landbruksmaskiner og tungt utstyr, ved midnatt fra onsdag til torsdag. Arbeidsnedleggelsen følger opp arbeidernes overveldende avvisning av en tentativ kontrakt støttet av bilarbeiderfagforeningen United Auto Workers (UAW) sist søndag, som ville ha holdt lønnsøkningen under inflasjonen, og eliminert pensjoner for nyansatte.

Den nylig dannede grunnplankomitéen John Deere Workers Rank-and-File Committee (JDWRFC) meldte torsdag følgende uttalelse, som kaller for en strategi for å utvide og vinne streiken, og forhindre en ytterligere knefallkontrakt fra UAW.

For å få vite mer om å bli med i komitéen kan Deere-ansatte sende en e-post til deerewrfc@gmail.com eller sende ei tekstmelding til (484) 514-9797.

***

Vi må ha en strategi for å vinne!

Organiser grunnplan-streikekomitéer på hvert fabrikkanlegg!

Brødre og søstre hos Deere:

I går kveld initierte vi en av de viktigste arbeiderkampene på en generasjon. Ved å knuse Deere’s fornærmende tilbud på søndag, og med igangsettingen av denne streiken, har vi tatt kritisk viktige skritt framover, og vi har med én stemme sagt: Arbeiderklassen behøver MER!

Over mange tiår har vi sett den ene vinningen etter den andre bli fjernet av Deere og selskapets millionærdirektører, alt for deres egen fordel, og for deres velbeslåtte aksjonærer. Reallønningene har blitt redusert og helsetjenesterettigheter og pensjoner har blitt redusert, mens arbeidsbetingelsene på fabrikkanlegget har blitt verre og verre.

I alle disse angrepene har UAW, «fagforeningen» som hevder å representere oss, faktisk hjulpet fienden. Mens arbeiderne har blitt fattigere, ble UAW-byråkratene rikere.

Det er helt klart at UAW aldri ønsket en streik, og de prøvde febrilsk å finne en grunn til å kalle den av i går kveld. Når de ikke var i stand til dét, var det bare fordi Deere står hardnakket fast på deres forlangender, og fordi UAW var redde for at vi alle skulle gå ut uansett, om de hadde prøvde nok en forlengelse eller en avtale i siste liten, med deres falske «betydelige vinninger».

Men nå har krigen begynt. Hvem er motpartene, og hva er deres strategi og mål?

For det første, Deere: De planlegger å tvinge administrasjonsansatte og timelønnede arbeidere til å streikebryte, i et forsøk på å holde deler av driften gående, spesielt ut fra PDC i Milan. Selv om det er en kritisk periode for selskapet og de er sårbare, med mangel av deler, innhøstingen, og stor etterspørsel etter utstyr, sitter de også på milliarder av dollar som de er villige til å anvende, i tillegg til alle slags skitne triks i slåsskampen med oss. Deere’s finansierere [‘the bankrollers’] vil heller se selskapet tape penger på kort sikt for å få slått oss ned. Selskapseliten er vettskremt for at om vi skulle vinne gjennom, da ville vi sette et eksempel som ville utløse ei bølge av streiker for høyere lønn og rettigheter.

For det andre, UAW-byråkratiet: Fagforeningsdirektørene har allerede vist deres kort, og hvilken side de er på, under Volvo Trucks-streiken tidligere i år. De planlegger å sulte oss ut, med $ 275 i uka, en liten sildring fra streikefondet på $ 800 millioner, som de ikke engang vil begynne å utbetale på to uker enda. De vil gjøre alt hva de kan for å få isolert oss fra andre arbeidere. I mellomtiden vil de fortsette å konspirere med Deere bak lukkede dører, lyve for oss og avvente det riktig tidspunktet for å prøve å inngå en avtale i all hovedsak den samme som vi allerede stemte ned med 90 prosent, akkurat som de gjorde ved Volvo. Som deres selskapspartnere, det siste UAW ønsker er at vi skal vinne denne streiken.

På motsatt side av Deere og UAW er det oss arbeidere. Vi har allerede vist vår solidaritet og besluttsomhet i kontraktsavstemmingen. Vi har forberedt oss for denne kampen lenge før i går kveld. Vi vet at Deere gjør seg milliarder, og vi kommer ikke til å gi oss før vi får det vi trenger.

Men for å vinne må vi ha en strategi, og vi må ha våre egne organisasjoner for å gjennomføre denne strategien. Vi oppfordrer innstendig arbeidere ved hvert et Deere-anlegg til å begynne å organisere grunnplankomitéer for å ta kontroll over streiken vår, og forhindre at den saboteres av UAW.

For å lykkes i en kamp som denne må vi mobilisere de nødvendige ressursene og forsterkningene. Det fordrer det følgende:

1. Full inntekt for streikende arbeidere: UAW-direktørene har ikke noe rettmessig forlangende om å tilbakeholde de nødvendige midlene for å opprettholde streiken vår. $ 275 i uka for oss, mens hundrevis av byråkrater fortsetter å ta med seg hele deres sekssifrede lønn, er fullt og helt uakseptabelt. Hvem bestemte seg for å sette dette beløpet så lavt? Absolutt ikke grunnplanet. Deere-arbeidere må ha streikelønn som dekker hele inntekten! Streikefondet ble bygget med våre medlemskontingenter, og er rettmessig vårt og andre arbeideres.

2. En streik av bildelarbeidere ved Dana, og mobiliseringen av arbeidere på tvers av hele bilindustrien: For å innlede: en arbeidsnedleggelse av våre brødre og søstre ved leverandøren Dana ville umiddelbart styrke streiken. De stemte ned en UAW-kontrakt med 90 prosent i forrige måned, og har dag-til-dag forlengelser av kontrakten. Hvorfor holder UAW (og United Steelworkers) dem i arbeid? Det gavner bare Dana – og Deere, som Dana leverer til – der det hjelper dem med å bygge lagre av deler. Dana har til-og-med tidligere Deere-direktører i selskapets styre. Bilarbeidere, Volvo-arbeidere, CAT-arbeidere og andre søker også å kunne slåss for høyere lønninger og bedre arbeidsbetingelser, og våre kamper avhenger av hverandres støtte og enhet.

3. Ingen flere bakroms-«forhandlinger» og hemmelige avtaler: Hemmeligholdet rundt UAWs samtaler med Deere er utformet for å skjule det faktum at de ikke forlanger noe av selskapet, som forrige helgs søppelkontrakt viste. Vi er alltid de siste som får vite hva det har blitt enighet om, og det er designet for å stille oss i et dårlig utgangspunkt. Vi har rett til informasjon, og vi insisterer på at grunnplanarbeidere får tilsyn med alle samtaler mellom UAW og selskapet.

4. Ingen gjenopptakelse av arbeidet før våre forlangender er imøtekommet: Hos Volvo avlyste UAW en to-uker-lang streik i vår, da de hevdet det var oppnådd en avtale med «betydelige vinninger», uten å vise den til arbeiderne eller at det ble stemt over den. Disse betydelige vinningene viste seg å være like verdiløse som de de prøvde å presse på oss. Arbeidere må være på vakt mot ethvert forsøk fra UAW på å haste gjennom nok en råtten avtale som ikke tilfredsstiller behovene til alle seksjoner av arbeiderne.

Dette er våre minimumkrav, og vi skal slåss for dem:

  • En umiddelbar slutt på nivåsystemet, med restaureringen av fullt betalte helsetjenester og pensjoner for alle arbeidere
  • En 30 prosent lønnsøkning over hele linja, for å kompensere for årene med lønnsfrysinger og stagnasjon
  • En årlig heis-klausul, som følger stigningene i levekostnadene, for å holde tritt med stigende inflasjon
  • Fullt betalte helsetjenesterettigheter for pensjonister og deres enker, uten egenandeler eller forsikringspremier
  • Avskaffelsen av CIPP-produktivitetsforbedringsregimet, med hevet grunnlønn for å sikre mot noe som helst inntektstap
  • Sikring av åtte-timers dagen, og sikring av gjeldende overtidsreglement
  • Arbeidernes tilsyn med sikkerhetsprotokoller for å stoppe spredningen av Covid-19. Retten til å stoppe produksjonen og stenge fabrikkanlegget for full rengjøring, med garantert kompensasjon til arbeidere for all tapt tid, dersom det er Covid-utbrudd.

Vi er i en kraftfull posisjon. Deere er imidlertid et selskap med produksjonsanlegg på praktisk talt alle kontinenter. Det er et gammelt og utspekulert selskap, med betydelige ressurser og lang erfaring i å slåss mot sine arbeidere.

Deere har en global strategi, og det må vi også ha. Vi må appellere til våre brødre og søstre hos Deere i Mexico, Brasil, Tyskland, Russland, India og i andre land, om deres støtte. Dersom de får å vite hva det er vi reiser oss og slåss for, vil de respondere, fordi de står overfor de samme problemene og har de samme interessene. Ingenting holder Deere-direktører mer oppe om natta enn tanken på at streiken vår skal spre seg over hele verden.

Æraen for UAW til å trekke en rask en på oss, er over. Men vi kan ikke vente på at de skal prøve seg. For å få til et virkelig gjennombrudd og få det vi trenger for å leve verdige liv, må hver og én arbeider ta initiativ og hjelpe til med å få bygd opp nettverket av grunnplankomitéer, på alle fabrikkanlegg og produktlagre. Brødre og søstre, kontakt oss for å bli med i komitéen vår i dag!

For å få vite mer om å bli med i komitéen, kan Deere-ansatte sende en e-post til deerewrfc@gmail.com eller sende ei tekstmelding til (484) 514-9797.

Loading