Spesialkomitéen for 6. januar-kuppforsøket beslutter å holde Stephen Bannon i kriminell forakt

I en enstemmig avstemming tirsdag kveld stemte Husets spesialkomité, nedsatt for å etterforske tidligere president Donald Trumps kuppforsøk den 6. januar, for å henvise Stephen Bannon, Trumps tidligere spesialrådgiver i Det hvite hus, til Justisdepartementet (DOJ) for påtale for å ha trosset komitéens stevning til en kongresshøring.

«Vi tror Mr. Bannon har informasjon som er relevant for vår gransking, og vi vil anvende alle virkemidler vi har til rådighet for å få den informasjonen,» sa komitéens styreleder Bennie Thompson (Demokrat fra Mississippi). Thompson la til at samtidig som Bannon «er villig til å være en martyr for det skammelige formålet å hvitvaske det som fant sted den 6. januar,» vil komitéen «ikke la seg avskrekke. Vi vil ikke bli distrahert. Og vi vil ikke la oss forsinke.»

Steve Bannon på «Take Back Virginia»-stevnet i Richmond, Virginia, 13. oktober 2021. [Foto: AP Photo/Steve Helber]

Bannon har så langt nektet å framlegge noe dokumentasjon, eller å møte for komitéen. Gjennom hans advokat Robert Costello har Bannon hevdet at Trump påberoper seg «utøvende privilegium» for all kommunikasjon eller dokumentasjon som komiteen etterspør, som forhindrer ham i å samarbeide med dens etterforskning.

Republikaneren Liz Cheney, representant for Wyoming og nestleder av komitéen, gjennomgikk i hennes kommentarer tirsdag kveld Bannons «betydelige forhåndskunnskap om planene for den 6. januar». Hun sa at Bannon «sannsynligvis hadde en viktig rolle i utformingen av disse planene». Mens styreleder Thompson ikke engang klarte å uttale navnet på den tidligere presidenten, ble det overlatt til den høyreorienterte krigshauken, datter av tidligere visepresident Dick Cheney, å påpeke den direkte kollaboreringen mellom Bannon og Trump i forkant av angrepet på US Capitol.

«Mr. Bannon var i krigsrommet på Willard [hotell] den 6. januar,» sa Cheney. «Han synes også å ha detaljert kunnskap om presidentens forsøk på å selge millioner av amerikanere svindelen at valget ble stjålet. Med ordene fra mange som deltok i 6. januar-angrepet, var volden den dagen i direkte respons på president Trumps gjentatte påstander – fra valgnatta til-og-med den 6. januar – om at han hadde vunnet valget.»

Cheney sa, i en kommentar til Bannons og Trumps forsøk på å påberope seg «utøvende privilegium» for å forhindre at Bannon vitner: «Mr. Bannons og Mr. Trumps argumenter om privilegium viser imidlertid én ting: De antyder at president Trump var personlig involvert i planleggingen og gjennomføringen av 6. januar. Og det skal vi komme til bunns i.»

Trump anla på mandag søksmål for domstolen U.S. District Court i Washington mot spesialkomitéen – House Select Committee – og mot sjefen for nasjonalarkivet, med et vidtrekkende forlangende om utøvende privilegium, og erklærte komitéens etterforskning for å være illegitim.

Etter innmeldingen av søksmålet sa Trumps talsperson Taylor Budowich til Politico at søksmålet var «til forsvar for Konstitusjonen, presidentembetet og vår nasjons framtid, alt av det som den bedragerske spesialkomitéen prøver å ødelegge».

«Faktum er at Amerika er under angrep av Pelosis kommunistaktige forsøk på å kneble og ødelegge America First-patrioter, gjennom denne hyperpartiske og illegitime etterforskningen.»

Det fascistiske språket i Budowich’ uttalelse understreker Trumps avvisning av det konstitusjonelle rammeverket for det amerikanske borgerlige demokratiet – eller det som gjenstår av det – og de autoritære målene som lå til grunn for hans forsøk på å velte valget og gripe diktatorisk fullmakter den 6. januar. Ni måneder seinere har Biden-administrasjonens og Demokratenes manglende evne til å rettsforfølge Trump eller noen av hans medsammensvorne, deriblant praktisk talt hele Det republikanske partiets apparat, muliggjort at Trump får styrket hans grep om partiet, og viderefører arbeidet med å bygge en fascistbevegelse.

Hans respons til komitéen og dens stevninger er å forskanse seg på hans løgn om et «stjålet valg» og utnytte Demokratenes veikhet til å intensivere hans fascistiske oppildning. Frykten innen styringseliten for veksten av arbeiderklassens streiker og protester, i opprør mot pro-selskap fagforeningene driver styringsklassen ytterligere i retning av diktatur.

Spesialkomitéen offentliggjorde tirsdag morgen en 26-siders resolusjon som beskriver komitéens forsøk på å få Bannon til å samarbeide, hans avslag på det, og komitéens oppfordring til å holde ham i kriminell forakt. I resolusjonen bemerket komitéen Bannons forhåndskunnskap om kuppforsøket, og refererte til et avsnitt fra hans «War Room»-podcast fra den 5. januar:

** start of indented quote:

Hele helvete kommer til å bryte løs i morgen. … Så mange folk sa: «Mann, om jeg var i en revolusjon, da ville jeg vært i Washington.» Vel, dette er din tid i historien.

Alt av det kommer sammen, og nå er vi i morgen på punktet for angrep. Det kommer ikke til å skje slik dere tror det kommer til å skje. Det kommer til å bli usedvanlig annerledes. Og alt jeg kan si er: På med beltene.

** end of indented quote

Resolusjonen knuser Bannons påstand om at han ikke er i stand til å samarbeide med komitéen på grunn av Trumps påkalling av «utøvende privilegium». Den bemerker at Trump enda ikke har kommunisert med komitéen, og ikke offisielt hadde informert den at han påberoper seg utøvende privilegium da Bannon unnlot å sende inn dokumenter innen fristen 7. oktober, eller da han skulle ha møtt personlig for komitéen den 14. oktober, slik det er fastsatt i stevningen komitéen påla ham.

Resolusjonen forklarer at Bannon ikke var en offisiell regjeringsfunksjonær i perioden fram til, eller etter fascistangrepet på Capitol den 6. januar, da Trump sparket ham fra hans stilling i Det hvite hus i august 2017. Utøvende privilegium gjelder bare interaksjoner mellom presidenten og Det hvite hus’ medhjelpere eller myndighetsrepresentanter, utført i sammenheng med offisiell regjeringsutøvelse. Tradisjonelt kan det dessuten bare legalt påberopes av en sittende president, ikke en tidligere president. President Joe Biden har nektet å støtte Trumps krav om utøvende privilegium.

I tillegg har mange av dokumentene komitéen etterspør ingenting å gjøre med Bannons interaksjoner med Trump. De angår snarere Bannons samspill med krefter som assisterte, organiserte og deltok i kuppet.

Disse inkluderer den politiske gruppa «Women for America First», som organiserte fasciststevnet utenfor Det hvite hus den 6. januar; Boris Epshteyn, Republikaner-strateg, advokat og hyppig gjest på Bannons podcast; medlemmer av gruppa som deltok på planleggingsmøtet den 5. januar, på Willard Hotel (deriblant Rudy Giuliani, John Eastman, Roger Stone og Trump-valgkampanjens talsmann Jason Miller); og andre Trump-embetsfunksjonærer, som Kash Patel, tidligere stabssjef for fungerende forsvarsminister Christopher Miller, og Ezra Cohen-Watnick, en annen Trump-lojalist som ble utnevnt til en stilling på høyt nivå i forsvarsdepartementet, etter avskjedigelsen av forsvarsminister Mark Esper, etter Trumps valgnederlag.

Komitéen etterspør også kommunikasjon mellom Bannon og Republikaner-lovgivere som støttet Trumps bestrebelser for å få veltet valgresultatene.

Tre andre tidligere Trump-embetsfunksjonærer som er stevnet av komitéen – Mark Meadows, Trumps stabssjef i Det hvite hus, Christopher Miller og Kash Patel – unnlot på tilsvarende måte å sende inn dokumenter, eller møte for komitéen innen forrige ukes fastsatte frister. Komitéen har imidlertid ikke oppfordret til foraktforordninger mot dem, blant vage uttalelser om at de tre er «i kommunikasjon» med komitéen.

Nå som spesialkomitéen har anbefalt å rettsforfølge Bannon, forventes det Demokrat-kontrollerte Huset å ta opp og vedta tiltaket på torsdag. Resolusjonen vil deretter bli sendt til Justisdepartementet (DOJ), som vil måtte innkalle en storjury som skal avgjøre om den skal fremme kriminalanklager mot Bannon.

Skulle DOJ bestemme seg for å reise anklager, og dersom Bannon blir funnet skyldig, da er maksimalstraffen for kriminell forakt for Kongressen, definert som en forseelse [‘misdemeanor’], ett års fengsling og eventuelt ei bot på opptil $ 100 000.

Det er imidlertid ingen garanti for at justisminister Merrick Garland vil beslutte å rettsforfølge Bannon. Sist fredag uttrykte president Biden sin støtte til å rettsforfølge slike som Bannon, som nekter stevninger, der han sa til CNN: «Jeg håper komitéen går etter dem, og holder dem til ansvar.»

Samme dag sa DOJ-talsmann Anthony Cole at «justisdepartementet vil treffe sin egen uavhengige beslutning i alle rettsforfølgelser, utelukkende basert på fakta og loven. Punktum. Avklart.»

Selv om det gjenstår å se nøyaktig hvordan dette vil utfolde seg, er det mest sannsynlige scenarioet at Trump og hans medsammensvorne vil kunne knyte sammen enhver eventuell kriminell henvisning i domstolene, og med det forsinke enhver resolusjon om stevningsforespørsler til etter midtperiodevalget i 2022. I mellomtiden har komitéleder Thompson indikert at han håper å få komitéens arbeid avsluttet og pakket sammen innen neste vår.

I den akutte og uforlignelige krisen i hele det kapitalistiske politiske systemet drives Demokratene framfor alt av frykten for en revolusjonær bevegelse nedenfra. Mens de prøver å besørge en forestilling av å ville holde Trump og hans fascistiske medkonspiratører til ansvar, jobber de for å tildekke omfanget og betydningen av 6. januar-begivenhetene, og undertrykke den voksende motstanden fra arbeiderklassen.

Loading