«Uten internasjonal enhet oppnår vi ingenting»

John Deere-arbeidere i Mannheim, Tyskland, støtter streikende arbeidere i USA

Den ukelange streiken til mer enn 10 000 arbeidere hos John Deere i USA, produsenten av landbruksmaskiner og anleggsutstyr, blir møtt med entusiasme fra deres brødre og søstre på Deere-fabrikkanleggene i Tyskland.

Et rapporteringsteam fra World Socialist Web Site snakket tirsdag med John Deere-arbeidere i Mannheim, lokaliseringen for Deeres europeiske hovedkvarter, og Tysklands største traktorfabrikk, med 2 800 ansatte. Arbeidernes universelle respons var: «Selvfølgelig støtter jeg mine amerikanske kolleger i deres arbeidsaksjon.»

Deere-arbeidere i Mannheim, Tyskland, viser solidaritet med streikende kolleger

IG Metall, Tysklands største og best finansierte fagforening, har unnlatt å informere Deere-arbeidere i Tyskland og Europa om streiken ført av deres amerikanske kolleger, mot kutt i reallønninger og angrep på pensjonene. Streiken begynte etter at arbeiderne stemte ned med 90 prosent en konsesjonskontrakt presset på dem av deres fagforening United Auto Workers (UAW). IG Metall har et «transatlantisk partnerskap» med UAW.

Til tross for en informasjonsblackout hadde noen arbeidere i Mannheim selv informert seg om streiken i USA, gjennom sosiale medier. Andre fikk først vite om kampen fra WSWS-representanter som førte kampanje og delte ut pamfletter med informasjon om streiken. Mannheim-arbeiderne responderte med sterk støtte og solidaritet. Én arbeider, med bekjente ved Deere i USA, sa til WSWS: «De må stå opp for deres rettigheter. De har rett, og de bør fortsette med det de gjør.»

De amerikanske arbeidernes kamp mot stigende inflasjon blir lett forstått av Deere-arbeidere på de tyske monteringsanleggene. «Prisene stiger også her, for eksempel på bensin eller for oppvarming,» sa en arbeider. Han fortsatte med å si at mindre og mindre av lønna er igjen ved slutten av måneden, mens investorer og aksjonærer beriker seg.

Hassan

En annen arbeider, som henviste til en nylig rapport om sult i verden, pekte på kriminaliteten til gigantiske agriselskaper som Cargill, med en tidligere direktør som sitter i Deeres konsernstyre. «Sulten øker, og det i det 21. århundre, og kapitalistene samler inn milliarder! Det er på tide at arbeiderne går ut på gata,» sa han.

Midt under den globale pandemien hentet Deere inn $ 1,22 milliarder i profitt i første kvartal 2021, og doblet sin inntekt fra året før. Selskapet forventer et rekordresultat på $ 5 milliarder for inneværende år, som det tilsynelatende har til hensikt å sikre ved å tvinge gjennom reallønnsnedskjæringer i USA. Deeres investorer inkluderer milliardærene Warren Buffett og Bill Gates, med formuer som har vokst mer enn 20 prosent under pandemien.

Trailere med leveringsklare traktorer ved John Deere-fabrikken i Mannheim

For å øke selskapets profitter og berike investorene skrur Deere opp presset på arbeidsstyrken, på begge sider av Atlanterhavet. I Mannheim har rundt 1 000 arbeidsplasser blitt kuttet i løpet av det siste tiåret, fra de 3 760 ansatte som jobbet på anlegget i 2011. Samtidig har selskapet økt anvendelsen av eksterne kontraktører og temporært ansatte, som ikke har jobb-beskyttelse og kan permitteres på selskapets forgodtbefinnende.

Christian

Utenfor fabrikken – hvor en ny traktor ruller av samlebåndet hvert tredje minutt – uttrykte flere arbeidere, som Christian, deres solidaritet på engelsk: «Hei folkens, stå på. Jeg er med dere!»

Mange arbeidere poserte også for å avbildes der de holdt opp en WSWS-plakat med påskriften «John Deere-arbeidere i Tyskland støtter kampen i USA.»

Javus, som har jobbet ved Deere i 30 år, sa: «De må så absolutt fortsette. Uten internasjonal enhet oppnår vi ingenting.»

En annen Mannheim-arbeider kommenterte: «Jeg leste pamfletten deres fra ende til annen, og alt i den er helt riktig. Våre kolleger har helt rett i å streike, og de har min støtte.»

Uttalelsen som ble distribuert av WSWS-teamet satte Deere-streiken i sammenheng med styringselitenes kriminelle respons på pandemien, og deres bestrebelser for å få arbeiderklassen til å bære de sosiale og økonomiske konsekvensene av krisen. Streikebølga i USA, forklarte de som førte kampanje, var et nytt stadium i den globale klassekampen.

Deere-streiken i USA er den første på 35 år. I Tyskland har IG Metall bare kalt ut Deere-arbeidere til korte «varselsstreiker», men aldri til noen reell streik som ville true selskapets bunnlinje. Som i USA står IG Metall og andre tyske og europeiske fagforeninger på den andre siden av barrikadene, og representerer selskapenes interesser, ikke arbeideres.

Det er derfor Deere-arbeidere i USA har opprettet grunnplankomitéen John Deere Rank-and-File Committee, som er uavhengig av UAW. Lignende komitéer må bygges på alle Deere-lokaliseringer internasjonalt, for å mobilisere global støtte til streiken i USA. Den eneste måten å ta på seg et globalt selskap, med nesten 70 000 arbeidere, og operasjoner i 30 land, er ved å organisere en internasjonal motoffensiv av arbeidere, for å prioritere deres behov, lønninger og jobber, framfor akkumuleringen av selskapets profitter. Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – har blitt etablert for å koordinere denne kampen, på tvers av nasjonale grenser. Kontakt WSWS for mer informasjon om hvordan man bygger grunnplankomitéer.

Loading