John Deere-arbeideres «Nei»-stemme viser at Dana-arbeidere må omstøte den illegitime UAW-USW-Dana-kontrakten!

Kolleger Dana-arbeidere:

10 000 Deere-arbeidere stemte tirsdag med marginen 55 mot 45 for å avvise en utsalgskontrakt som UAW prøvde å tvinge dem til å akseptere. De gjorde det til tross for at UAW brukte de samme skitne triksene som UAW og USW de siste ukene har anvendt mot oss Dana-arbeidere.

Akkurat som ved Dana nektet UAW å vise Deere-arbeidere hele kontrakten, og fagforeningen prøvde å haste gjennom en avstemming samtidig som de påsto tilbudet var selskapets «beste» og truet med at et nytt avslag ville føre til en lang, formålsløs streik. Deere og UAW dinglet en stor signeringsbonus ($8 500) for å lokke arbeidere til å akseptere en råtten seksårig avtale, som ville garantere høyere selskpsprofitter enn noensinne. På ratifiseringsmøter trakk UAW mikrofonen vekk fra arbeiderne og nektet å la dem gi uttrykk for deres fiendtlighet til kontrakten.

Men Deere-arbeidere sa «nei!» og sendte et kraftig signal til bilarbeidere og arbeiderklassen som helhet, om at de står fast på å få garantert en kontrakt med en umiddelbar $ 10 timelønnsøkning, fullt betalte pensjonisthelsetjenester og pensjonsrettigheter for alle.

Nå er tiden for Dana-arbeidere å tilslutte seg Deere-arbeidere og alle bilarbeidere, for å omstøte de illegitime kontraktene signert av UAW de siste månedene og årene.

Disse kontraktene er illegitime. De ble godtatt av korrupte fagforeningsdirektører som aksepterer bestikkelser fra selskapene. De tvinger oss inn i betingelser med dypere økonomiske vanskeligheter samtidig som konsernprofitter og kompensasjoner for administrerende direktører stiger til utenkelige høyder.

Prosessen anvendt av UAW og USW for å hevde at den andre tentative avtalen ved Dana ble «vedtatt» var illegitim og uakseptabel. Grunnplankomitéen Dana Workers Rank-and-File Committee (DWRFC) erklærer kontrakten som null og ugyldig. Vi begynner først nå å forstå noen av de råtne detaljene som ble tilbakeholdt fra oss, fordi vi fikk bind for øynene da vi ble tvunget til å stemme over den tentative avtalen (TA) i forrige måned.

Den andre TA-en gir åpenbart selskapet enorme fullmakter til å undergrave de heltidsansatte ved å forvandle Dana-arbeidsstyrken til en hær av temporært tilsatte uten rettigheter.

I Louisville, Kentucky, betalte selskapet temporært tilsatte [‘temps’] $ 25 i timen og tvang dem til å signere taushetserklæringer for å skjule denne informasjonen fra oss. Vi fikk bare vite om dette fordi modige temps fortalte oss det, og så ble de umiddelbart sparket en masse. Dette fastslår at selskapet løy for oss, og tvang gjennom denne kontrakten ved anvendelse av bedrageri. Arbeidere i Louisville sier at UAW visste om dette og ikke gjorde noenting. Dette strekker seg utover bare ett fabrikkanlegg. I Fort Wayne, Indiana, rapporterer arbeidere at 60 temps har blitt ansatt for $ 18 i timen, mer enn mange heltidsarbeidere der får.

Rapporter fra Dry Ridge, Kentucky, gjør det klart at selskapet og fagforeningene løy til arbeidere om hvem som ville kvalifisere for signeringsbonusen på $ 3 000. Én UAW-representant innrømmet overfor arbeidere der at selskapet fortalte dem Dana «ønsket å få kjøpt denne avstemmingen ved å tilby bonusen på $ 3 000, fordi de vet at folk da ville si ja.»

Selv om mange arbeidere stemte «ja» av økonomisk desperasjon er dette forsøket på å «kjøpe» valget gjennom økonomisk tvang illegitimt, og til dels basert på falske løfter. Ifølge arbeidere ved Dry Ridge, Kentucky, vil ikke Dana betale signeringsbonusen til arbeidere ansatt etter den 1. juli, selv om disse arbeiderne er forbi prøvetiden, og faktisk betaler fagforeningskontingenter. Utallige arbeidere ville ha stemt «nei» hadde de visst dette før de stemte!

I Fort Wayne fortalte en USW-funksjonær arbeidere at den nye lokalavtalen ble satt i kraft selv om arbeidere ved anlegget avviste både den lokale og den globale avtalen. Andre arbeidere rapporterer at de ikke har blitt informert om dette, men at USW skal møtes for å vurdere å få overstyrt «nei»-stemmen, og få tvunget gjennom den lokale avtalen.

Dette er utvilsomt bare toppen av isfjellet. Hadde vi visst disse detaljene før vi stemte er det ingen tvil om at den globale kontrakten ville blitt avvist. Nå vet vi hvorfor UAW og USW ikke ville la oss få se hele kontrakten. Hadde vi visst sannheten ville vi i overveldende grad for andre gang ha stemt «nei». Dana, UAW og USW behandler oss som undermennesker som er uten noen som helst rettigheter, men vi vet at en kontrakt ikke er juridisk håndhevbar dersom den oppnås gjennom svindel og tvang.

Dana, UAW og USW var desperate etter å få oss til å holde kjeft, og få holdt oss i arbeid for å forhindre oss fra å bli med på den historiske streikebølga som nå utspiller seg over hele verden. Titusenvis av arbeidere i USA og hundretusener over hele verden, er for tiden i streik.

UAW og USW blåser ut mye varm luft om «solidaritet», men arbeidere ved Dana-fabrikkanlegg i Danville, Kentucky, St. Clair, Michigan og Sterling, Illinois rapporterer at UAW tvinger dem til å produsere deler til John Deere som blir brukt av streikebrytere.

Vi burde vært i streik sammen med Deere-arbeiderne, ikke i full produksjon av deler til streikebrytere som jobber bak streikevaktene! Den 56-år-gamle Deere-arbeideren Richard Rich ble i forrige uke drept av et kjøretøy da han krysset veien for å ta del i streikevakta ved et reservedelsanlegg i Milano, Illinois, og UAW «hedrer» nå hans minne, ved å holde våre fabrikker gående for full maskin for produksjon av deler og komponenter?

Besluttsomheten til arbeiderne ved Deere viser at vår kamp heller ikke er over. Deere-streiken viser hva som kan oppnås: Tilbudet Deere-arbeidere avviste inkluderte en signeringsbonus på $ 8 500 og en lønnsøkning på 10 prosent for det første året av kontrakten deres, med justeringer av levekostnadene (COLA) hver tredje måned.

Det er ikke for seint for Dana-arbeidere og alle bilarbeidere å stå opp for våre rettigheter, at vi organiserer oss mot gjennomføringen av denne illegitime kontrakten, kommer våre brødre og søstre ved John Deere til hjelp, og slutter oss til denne historiske streikebevegelsen, for å vinne gjennom med våre krav om massive lønnsøkninger, ei 40-timersuke og en 8-timersdag, og for tilsyn med forsvarlige helse- og sikkerhetsbetingelser på fabrikkgulvet. Dette betyr å bygge arbeiderkontrollerte grunnplankomitéer for å få delt informasjon, for å organisere demokratisk diskusjon om våre krav, og planlegge felles handlinger.

Loading