UAW konspirerer med Deere-ledelsen for å banke gjennom kontrakten arbeiderne stemte ned

Deere-ledelsen har erklært at kontrakten arbeiderne avviste på tirsdag var deres «beste og endelige tilbud» og at de ikke ville gå tilbake til forhandlingsbordet, har Bloomberg News rapportert.

'Avtalen vi besørget er ærlig talt vårt beste og endelige tilbud,» sa Marc Howze, administrerende direktør for Deere, til næringslivskanalen. «For at vi skal være konkurransedyktige har vi gått så langt som vi vil gå.» I en separat pressemelding erklærte selskapet også at det ville «gjennomføre neste fase av vår kundeservice-kontinueringsplan [‘Customer Service Continuation Plan’]», det vil si deres streikebryteeroperasjon.

Arbeidere streiker utenfor et John Deere-fabrikkanlegg, onsdag 20. oktober 2021, i Ankeny, Iowa. [Foto: AP Photo/Charlie Neibergall]

Uttalelsene fra Deere tilsvarer det å gi United Auto Workers deres marsjordre om å få stengt ned streiken og håndheve kontrakten arbeiderne nettopp avviste. Det er hevet over enhver tvil at UAW vil forsøke å ri jernskodd over arbeidernes demokratiske vilje, og raskt gå for å få sendt streikerne tilbake til arbeid. Om så fagforeningen ikke skulle være i stand til å oppnå det, vil den imidlertid forsøke å isolere streiken og sulte ut Deere-arbeiderne på streikevakter med ei sørgelig utilstrekkelig ukentlig streikelønn på $ 275.

Dette var den klare betydningen av UAWs egen uttalelse i kjølvannet av avstemmingsresultatet, som sa: «Streiken mot John Deere and Company vil fortsette mens vi diskuterer neste skritt med selskapet.» [uthevelse tillagt]

Shelby Kluver, en reporter for WQAD i Quad Cities, tvitret onsdag ettermiddag at en representant for selskapet hadde fortalt henne: «Deere sitter fortsatt ved forhandlingsbordet og søker aktivt å få den andre foreløpige kontrakten ratifisert. Det [er] ingen trekk gjort for en ny, tredje kontrakt som går utover omfanget av det andre tilbudet.»

At diskusjonen som finner sted sentrerer seg om hvordan man kan få tvunget gjennom en kontrakt som arbeiderne avviste, strekker betydningen av ordet «forhandlingsbordet» forbi dets grense. Det ville være mer nøyaktig å si at Deere og UAW møtes ved «konspirasjonsbordet» for å diskutere hvordan man kan få brutt ned Deere-arbeidernes motstand.

Howze sa til San Francisco Gate, i en uttalelse som var like nedlatende og truende: «Vi vil sørge for at de forstår verdien av avtalen, for å forsikre at de forstår at det ikke er noe å vinne ved å fortsette å holde ut. Til en viss grad, fordi vi var i stand til å komme til en løsning så raskt som vi gjorde, tror jeg det er noen folk som tror at det må være noe mer tilgjengelig.»

For Deere å hevde at det ikke er «mer tilgjengelig» er rett og slett ikke holdbart. Selskapet er satt til å gjøre nærmere $ 6 milliarder i profitt for sitt siste regnskapsår, langt over deres tidligere rekord. Etterspørselen og prisene på landbruksutstyret har vært på et skarpt oppadgående utviklingsforløp.

Deere følger til punkt og prikke spilleboka fra Volvo Trucks-streiken. En måned inn i den streiken leverte Volvo Trucks-arbeidere en slående avvisning av den tredje påfølgende tentative avtalen framlagt av UAW. Volvo Trucks’ visepresident og daglig leder Frankie Marchand responderte også med å erklære at kontrakten var deres «siste, beste og endelige tilbud» og at selskapet ensidig ville påtvinge den.

Selv om Volvo-ledelsen åpent oppfordret arbeidere til å krysse streikevaktene tjente UAW som selskapets rambukk, og tvang arbeiderne til å stemme på nytt over kontrakten de nettopp hadde avvist, samtidig som de gjorde det klart at uansett utfallet var fagforeningen innstilt på få avsluttet streiken. Kontrakten ble «vedtatt» under nyavstemmingen, under tvilsomme omstendigheter, med bare 17 stemmers overvekt.

Volvo grep til den smalere nederlagsmarginen for den tredje tentative avtalen ved å forsøke å splitte arbeidsstyrken mellom de som hadde stemt henholdsvis «nei» og «ja», og oppmuntret de sistnevnte til å krysse streikevaktene for å jobbe under betingelsene i den avviste kontrakten. Lignende taktikk vil sannsynligvis bli forsøkt hos Deere.

Spesielt kan UAW forsøke å få splittet de lokale fagforeningsavdelingene i Waterloo og Dubuque, sentrene for motstand mot avtalen, fra de fagforeningsavdelingene som stemte «ja» eller avviste avtalen med en knapp margin, for å få sendt de sistnevnte tilbake til arbeid, og med det tvinge Waterloo- og Dubuque-arbeiderne til å klare seg selv. En artikkel i Wall Street Journal, som bemerket at Howze og Deere-ledere «ble oppmuntret av nivået for støtte for det andre tilbudet etter at angivelig 90 % av de stemmeberettigede avviste den første avtalen» er en klar indikasjon på at de vurderer hvordan de skal få påtvunget en slik splittelse.

Dreiningen nå må være til en bredest mulig mobilisering av arbeiderklassen til forsvar for Deere-streiken, både mot selskapsledelsen og UAW. Deere-arbeidere er i en kraftfull posisjon og kan beseire både selskapets hensynsløshet og fagforeningens forræderi, men de kan ikke ta opp kampen med dem aleine.

Det er enorm støtte blant arbeidere for Deere-kampen. En pensjonert arbeider fortalte: «Som en tidligere arbeider med landbruksredskaper og veteran fra den store International Harvester-streiken i 1979 og 1980, er jeg, som sikkert tusenvis av andre, stolt av dere og av deres bestrebelser for å begynne å få reversert 40 år med fagforeningshåndhevede selskapskonsesjoner. Synes å være sånn at å si at verden følger med dere, det er ingen overdrivelse.»

«UAW-lederskapet blir avslørt IGJEN!» sa en arbeider ved Stellantis’ sammenstillingsanlegg Sterling Heights Assembly Plant, nord for Detroit. «Vi må holde fagforeningen ansvarlig for deres handlinger, de opprettholder ikke det som medlemskapet har til gode. Vi må holde sammen, flertallet styrer!»

En annen Detroit-bilarbeider sa: «Dere er frontlinja for ALLE arbeidere, fagforening eller ikke. Ikke la det korrupte UAW gjøre mot dere som de gjorde mot arbeidere ved FCA/Stellantis. Dere er mektige og i en posisjon til å gjøre EN REELL FORSKJELL.»

Tidligere onsdag ga grunnplankomitéen Deere Workers Rank-and-File Committee ut en uttalelse, «Hva neste i streiken vår», som oppfordrer deres arbeidskolleger til å stå sterkt opp mot fagforeningens og selskapets skitne triks. «Vi vant et viktig slag igår [på tirsdag]. Men for å vinne krigen må vi presse på vår offensiv. Vi kan ikke tillate Deere og UAW noe som helst tid til å omgruppere, og forsøke å tvinge gjennom den samme avtalen, eller noe stort sett tilsvarende, med en eller to kosmetiske «konfekter» kastet inn.»

Grunnplankomitéer ved andre bilfabrikker, etablert for å utvikle arbeideres uavhengige initiativ og organisering mot UAWs forræderi, erklærte i deres egne uttalelser i går [onsdag] at de står klare til å bistå Deere-arbeidere. «John Deere-arbeidere, grunnplankomitéen ved Faurecia står sammen med dere,» sa en bildelarbeider og medlem av denne komitéen. «Vi må stå sammen og vise kapitalistene at vi ikke vil godta disse utsalgskontraktene lenger. The gravy train is over.» [O.anm.: ‘gratisturen på vår bekostning’]

«Deere-arbeidere gjør en god jobb med byggingen av en grunnplankomité. Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer (IWA-RFC) [International Workers Alliance of Rank-and-File Committees] blir sterkere for hvert minutt. Vi må alle stå sammen. John Deere er et globalt selskap. Vi må få beskjed ut til våre arbeiderkolleger i andre land, og holde hverandre informert om hva som skjer.»

Grunnplankomitéen Dana Workers Rank-and-File Committee (DWRFC) erklærte i deres egen uttalelse: «Nå er tiden for at Dana-arbeidere slutter seg til Deere-arbeiderne og alle bilarbeidere for å omstøte de uredelige kontraktene som er signert av UAW de siste månedene og årene.»

Alle arbeidere, der de tar opp prinsippet om at «en skade på én er en skade for alle», må mobilisere til forsvar for streiken og mot UAWs forsøk på å sabotere og isolere den. Deere-arbeidere må appellere til arbeidere og fabrikker som stemte for kontrakten om ikke å la selskapet og fagforeningen forpurre deres solidaritet.

Arbeidere over hele landet må utvikle uavhengige grunnplankomitéer for å forberede for felles, landsdekkende aksjon til forsvar for streiken.

Ta det neste steget ved å kontakte grunnplankomitéen Deere Rank-and-File Committee ved å sende dem en e-post til deerewrfc@gmail.com eller sende tekstmeldinger til (484) 514-9797. Alternativt kan man fylle ut skjemaet nedenunder.

Loading