Deere-arbeidernes grunnplanuttalelse: Hva neste i streiken vår

Følgende uttalelse ble utgitt av Deere Workers Rank-and-File Committee onsdag ettermiddag, etter at Deere-arbeiderne tirsdag beseiret den andre UAW-støttede kontrakten. For å få vite mer om å bli med i komitéen kan Deere-ansatte sende en e-post til deerewrfc@gmail.com eller sende ei tekstmelding til (484) 514-9797.

Last ned en utskriftversjon av uttalelsen her

**

Kjære Brødre og Søstre,

På tirsdag stemte vi ned den andre kontrakten som ble brakt tilbake av UAW. Til tross for alle deres anstrengelser for å få overbevist oss om at avtalen deres var den beste vi kunne få, og for å haste oss til å akseptere den uten å vise oss hele kontrakten, holdt vi fast. Dette er fordi vi slåss ikke bare for oss selv, men for våre familier, for alle arbeidere og for framtidige generasjoner.

Verdens øyne nå er rettet mot oss, og vi er i en sterk posisjon til å slåss for og vinne våre forlangender. Deere har slitt med å få ansatt og oppfyllt bestillinger, og de trenger vår arbeidskraft mer enn noen gang. Og dersom vi fører en målbevisst kamp, har vi støtte fra arbeidere i hele USA og rundt om i verden.

Nå er tiden her for oss å slåss for å vinne!

UAW har imidlertid gjennom hele denne prosessen gått fram fra det motsatte ståsted. De opptrer som om selskapet er Gud, de er presteskapet, og vi fortjener bare det de er villig til å tilby oss. For å vinne kampen vår må vi imidlertid handle nå, for å danne våre egne organisasjoner, grunnplankomitéer, for å få gjennomført en reell kamp.

Uttalelsen fra [UAWs hovedkvarter] «Solidarity House» tirsdagkvelden viser at UAW forskanser seg på deres strategi og planlegger deres neste trekk sammen med selskapet. I de tre setningene som kunngjorde at vi avviste avtalen deres, skrev UAWs PR-team: «Med et stemmeresultat på 45 % ja mot 55 % nei, stemte UAW John Deere-medlemmer i kveld ned avtalen. Streiken mot John Deere and Company vil fortsette, mens vi diskuterer neste skritt med selskapet. Streikevaktene vil fortsette, og eventuelle oppdateringer vil besørges gjennom den lokale fagforeningsavdelingen.»

Unnskyld oss, Messieurs Curry og Browning, diskutere neste skritt med selskapet? Det har tydeligvis aldri falt dere inn å diskutere neste skritt med oss arbeidere, som dere henter medlemskontingenter fra, og deres hevder å representere.

Men helt fra begynnelsen av har ikke UAW-byråkratene lyttet til hva vi ønsker. De trakk mikrofonen vekk fra broren vår i Waterloo, som på tirsdag fortalte dem hva han syntes om utsalget deres, og de hadde mage til å fortelle våre brødre og søstre ved Harvester at de ikke ønsket å høre noen «ekle kommentarer» om kontrakten.

UAW sier at «enhver oppdatering vil besørges». Det er påenbart at de planlegger å videreføre det de har gjort hele året: Holde arbeiderne i mørket om hva de faktisk diskuterer med selskapet, mens de utarbeider planer for å prøve, så raskt som mulig, å få igjennom nok en avtale som ikke imøtekommer våre forlangender.

Hver Deere-arbeider må studere hva som skjedde tidligere i år med våre brødre og søstre ved Volvo Trucks, som viser én type bedrag fagforeningsbyråkratiet kan drive forberedelser for.

UAW – med Ray Curry i spissen – brakte tilbake tre konsesjonskontrakter som arbeiderne stemte ned, de to første gangene med over 90 prosent. Etter at den tredje kontrakten ble avvist med 60 prosent tvang UAW arbeiderne til å stemme på nytt over nøyaktig samme avtalen mindre enn ei uke seinere, og fortalte dem at selskapet ensidig ville implementere den uansett hvilken vei de stemte. Likevel trosset mange Volvo-arbeidere denne utpressingen, og UAW hevdet at kontrakten ble vedtatt med bare 17 stemmers overvekt, og de nektet å respondere på oppfordringer om en omtelling av de avgitte stemmene.

Vi vant et viktig slag på tirsdag. Men for å vinne krigen må vi presse på vår offensiv. Vi kan ikke tillate Deere og UAW noe som helst tid til å omgruppere, og forsøker å tvinge gjennom den samme avtalen, eller noe stort sett tilsvarende, med en eller to kosmetiske «konfekter» kastet inn.

Deere Workers Rank-and-File Committee forlanger følgende:

1. Streikelønna skal heves til arbeidernes fulle inntekter. Det er kriminelt av UAW å sulte oss ut på bare $ 275 i uka når de har hundrevis av millioner i banken fra våre kontingenter. Det lave nivået på streikelønningene er utformet for å svekke vår besluttsomhet, og mange flere arbeidere ville ha stemt for å avslå kontrakten på tirsdag dersom de ble besørget ressurser nødvendige for å holde ut.

2. Hemmeligholdet rundt UAWs samtaler med selskapet må opphøre. Alle samtaler mellom selskapet og fagforeningsfunksjonærer må være åpne for representanter fra hvert fabrikkanlegg, valgt av grunnplanet. Dessuten må ethvert nytt kontraktsforslag framlegges i sin helhet, med ei uke for arbeidere til å kunne studere og diskutere det.

3. Forsterkninger må mobiliseres i bil- og tungutstyrsindustriene. Våre brødre og søstre ved Caterpillar, CNH, Volvo og Mack, og i bil- og bildelindustrien står overfor de samme betingelsene. Arbeidere ved disse selskapene følger nøye med på kampen vår, ikke minst ved Dana, delselskapet der UAW nettopp presset gjennom en utsalgsavtale, og ved Deere-operasjoner globalt, deriblant i Tyskland.

Vi må appellere til arbeidere ved alle disse selskapene, og til dem som jobber hos Deere’s leverandører: Vår kamp er deres kamp! Forbered solidaritetsaksjoner for å styrke alle kampene våre.

4. Ingen slutt på streiken før det foreligger en kontrakt som imøtekommer arbeidernes grunnleggende forlangender. Grunnplankomitéen Deere Workers Rank-and-File Committee stiller følgende minimumskrav for enhver avtale:

  • Fulle helsetjenesterettigheter for pensjonerte: Dette er ei rød linje: Uten dekning for helsetjenester i pensjonisttilværelsen står vi overfor trusselen om fattigdom i vår alderdom, etter å ha gitt flere tiår av våre liv til selskapet, med våre pensjoner og inntekter i pensjonisttilværelsen fullstendig spist opp av skyhøye helsetjenestekostnader og inflasjon.
  • Lønnsøkninger store nok til å veie opp for årevis med kutt og frysinger: Ei lønnsøkning i utgangspunktet på $ 10, og 5 prosent per år deretter, så vel som COLA [Cost of Living Adjustments] for å beskytte mot inflasjon. Dersom Deere har penger til en økning på 160 prosent for sin konsernsjef og til mer enn en milliard i året i utbytte til investorene, da har de penger til å besørge oss langt høyere lønninger.
  • Bare 30 dagers prøvetid for nyansatte: Den nåværende prøvetiden på syv måneder er regelrett leilendingsarbeid, designet for å intimidere nyansatte. Fulle rettigheter og dekning av helseforsikring må innføres etter bare 30 dager.
  • Pensjoner tilgjengelige for alle arbeidere: UAW hevdet at selskapet trakk seg tilbake fra sitt forlangende om å gjøre slutt på pensjoner for nyansatte og opprette et nytt nivå, men djevelen er i detaljene, som aldri står i UAWs «høydepunkter». Pensjoner og trygg pensjonering må gjøres tilgjengelig for alle arbeidere, inkludert den neste generasjonen.
  • En slutt på uopphørlige hastighetsopptrappinger og obligatorisk overtid: Vi må få tilstrekkelig tid til å kunne tilbringe med våre familier, og et tempo på arbeidet som ikke fører til at våre kropper ødelegges.
  • En toårskontrakt: En seksårskontrakt, mer enn 15 prosent av vårt arbeidsliv, kommer selskapet til gode, som ønsker å låse oss fast til betingelser med begrenseninger på lønnskostnadene så lenge som mulig.

Etter 2015 og de to kontraktene som har blitt avvist, må vi erkjenne at UAW ikke handler i våre interesser. Vi må ha organisasjoner som er ansvarlige overfor oss, som representerer oss, som taler for oss.

Vi oppfordrer arbeidere ved hvert Deere-fabrikkanlegg og hvert lageranlegg: Etabler deres egne grunnplanstreikekomitéer og tilknytt dere til vår! Slike komitéer vil besørge de kritisk viktige virkemidlene for arbeidere til å kunne kommunisere med hverandre og dele informasjon på tvers av anleggene, knytte forbindelser med arbeidere ved andre selskaper, og med Deere-arbeidere i andre land, og kunne utvikle en enhetlig strategi, slik at vi kan handle med én stemme.

Det å lene seg tilbake og avvente garanterer nederlag. Deere og UAW «diskuterer deres neste skritt». Vi, grunnplanarbeiderne ved Deere, må organisere oss, planlegge og ta våre neste skritt.

Til de som stemte ja til den siste avtalen, enten det var på grunn av økonomisk press eller av andre årsaker: Vi slåss fortsatt sammen med dere, og våre solidaritetsbånd forblir ubrutte. Selskapet og UAW ønsker ikke noe annet enn å se splittelser vokse mellom oss, som de vil forsøke å dra nytte av.

Samhold og enhet er viktigere enn noen gang. La oss gripe anledningen og fortsette å presse på for en seier som imøtekommer alle arbeideres behov!

Loading