UAW kunngjør ny avstemming over det «siste, beste og endelige» tilbudet Deere-arbeiderne allerede har avvist

WSWS oppfordrer innstendig Deere-arbeidere til å ta kontakt og bli med i grunnplankomitéen Deere Rank-and-File Committee for å slåss imot den siste utsalgsavtalen. Finn ut mer ved å sende en e-post til deerewrfc@gmail.com eller ei tekstmelding til (484) 514-9797.

United Auto Workers kunngjorde fredag kveld at de har fastsatt tidspunkt for en ny avstemming over det «siste, beste og endelige» tilbudet fra Deere and Company, som 10 000 streikende arbeidere allerede har stemt for å avvise.

UAW-pressemelding som annonserer kontraktavstemmingen

«John Deere and Company har gitt et siste, beste og endelige tilbud til UAW-forhandlingsteamet, som inkluderer beskjedne modifiseringer av den siste tentative avtalen som ble presentert for ratifisering den 2. november,» skrev UAW i sin uttalelse.

Den fortsatte: «Som et resultat vil UAW presentere selskapets tilbud for ratifisering og vil, som det har vært tilfellet gjennom hele forhandlingsprosessen, støtte det resultatet som blir besluttet av våre medlemmer.» Dette er ei absurd løgn. Dersom det var sant at UAW respekterte «resultatet som besluttes av våre medlemmer», ville ikke fagforeningen tvinge dem til å stemme over det som i all hovedsak er den samme avtalen de stemte for å avvise med 55 mot 45 prosent.

Kunngjøringen av kontraktstilbudet og avstemmingen neste uke er den første uttalelsen fra UAW siden arbeiderne avviste den andre avtalen med selskapet, for halvannen uke siden. Fagforbundet har opprettholdt en total informasjonsblackout om samtalene med selskapet siden da.

Uttalelsen ga ingen indikasjon for når arbeidere ville bli informert om hva de angivelig «beskjedne forbedringene» som har blitt gjort i kontrakten innebærer. Arbeidere har faktisk enda ikke sett hele den kontrakten de avviste den 2. november, etter at bare fikk presentert fem sider med «høydepunkter» av fagforeningen, to dager i før avstemmingen. Annonseringen konkluderte: «Streiken fortsetter og avstemmingsinformasjon vil bli gitt av den lokale foreningen.»

Deere har, i mellomtiden, respondert på avslaget ved å gå til en medieoffensiv, med påstander om at det ikke er mer penger tilgjengelig. Selskapet har forsøkt å intimidere og splitte arbeiderne med trusler om å ansette permanente erstattere, på den ene siden, og med propaganda som «forklarer verdien» av den beseirede kontrakten, på den andre.

Deere-arbeidere uttrykte fredag kveld deres indignasjon over kunngjøringen. «Mange folk sier at den ikke er noe bedre,» sa en arbeider ved distribusjonssenteret for deler i Milan, Illinois. «Jeg visste at det skulle komme,» sa en arbeider ved Harvester Works i East Moline.

En arbeider i Des Moines, Iowa, sa: «Det var å forvente. UAW meldte ingen uttalelse etter den andre tentative avtalen, og de lot selskapet gjøre det skitne arbeidet med å lyve til media og true arbeiderne.»

«Hvis en lønnshøyning på $ 1 var en ‘betydelig økonomisk gevinst’, da er jeg redd for å tenke på hva som er en ‘beskjeden modifisering’. De har endret på noe, bare så det ikke er den samme TA, i håp om at deres skremselstaktikk skal tvinge folk til å stemmer ja.»

UAWs lurvete manøver, som forsøker ikke bare å banke gjennom et utsalg, men å få flyttet ansvaret fra seg selv over på arbeiderne gjennom en bedragersk «demokratisk prosess», bekrefter advarslene fra World Socialist Web Site om at UAW ville respondere på en avvisning med å fordoble deres bestrebelser for å forråde streiken.

WSWS advarte spesielt for at UAW og Deere følger spilleboka som ble brukt til å få stengt ned og forrådt streiken til nesten 3 000 Volvo Trucks-arbeidere i Virginia, tidligere i sommer.

Etter at arbeiderne der hadde stemt ned tre UAW-støttede konsesjonskontrakter, to ganger med 90 prosent eller mer, kunngjorde Volvo at de hadde presentert deres «siste, beste og endelige tilbud», og ensidig ville påtvinge den. UAW gikk sammen med denne nakne streikebrytingen, og tvang arbeiderne til å stemme på nytt over det tredje kontraktsforlaget de nettopp hadde avvist, og fortalte dem den ville tre i kraft uansett hvordan de stemte.

Til tross for alle truslene fra Volvo og fagforeningen var det fortsatt utbredt motstand mot kontrakten. UAW påsto en ratifisering med en margin på bare 17 stemmers overvekt, og ignorerte alle forlangender om en omtelling.

Arbeidere må mobilisere for en bredest mulig avvisning av kontrakten. De må også være på vakt mot ethvert forsøk på stemmesvindel, eller andre «uregelmessigheter» fra fagforeningens funksjonærer, som allerede har gjort det klart at de vil ha det som Deere vil. Arbeidere må organisere grunnplandelegasjoner for å observere stemmeopptellingen og sikre avstemmingens integritet.

Det er ingen tilfeldighet at Deere og UAW igjen prøver å tvinge gjennom en avtale akkurat på det tidspunkt der streiken vinner voksende støtte blant bilarbeidere i USA og Deere-arbeidere internasjonalt [lenker til engelske tekster].Dessuten forsøker de å få stengt ned streiken samme uke som nesten 100 000 helsetjenstearbeidere på vestkysten gjør seg klare for å iverksette streikeaksjoner. Kunngjøringen kom samtidig med at 60 000 filmproduksjonsarbeidere denne helgen stemmer over et tilsvarende utsalg, som godt kan bli avvist.

UAW handler ikke bare på vegne av selskapet, men av hele den kapitalistiske styringsklassen. De er skrekkslagne for at skulle streiken fortsetter mye lenger, da kan den smelte sammen med andre til en langt bredere sosial bevegelse av arbeiderklassen, mot tiår med lønnsstagnasjoner.

UAW-kunngjøringen er en underhåndenerkjennelse av av Deere-streikens posisjon aldri har vært sterkere. Arbeidere kan slåss og vinne en seier som oppfyller hele Deere-arbeidsstyrkens behov, og setter en presedens for arbeidere å følge overalt.

Aktiviteten til grunnplankomitéen Deere Workers Rank-and-File Committee, det organiserende senteret for motstand mot UAWs svik, må nå utvides kraftig. Lokale grunnplan-streikekomitéer må opprettes ved hver fabrikk og hvert lageranlegg, slik at arbeiderne kan ta kontrollen vekk fra de korrupte gangsterne fra [fagforeningens hovedkvarter] Solidarity House, og appellere om støtte fra arbeidere over hele verden. Arbeiderklassen må likeledes komme til forsvar for Deere-streiken ved å melde seg inn i solidaritetskomitéen for streiken – Deere Strike Solidarity Rang-and-File Committee – for å organisere støtte, opp til og inkludert arbeidsaksjoner.

«Støtten til de streikende John Deere-arbeiderne i USA som kom fra John Deere-arbeidere i Frankrike, er viktig for alle John Deere-arbeidere over hele verden,» sa arbeideren i Des Moines. «For de her, som for tiden holder linja, gir denne støtten oss styrke til å holde ut, og for å nå våre mål. I tillegg gir det oss moralsk bakking for å slåss denne ulike kampen vi står overfor mot selskapet og de korrupte UAW-funksjonærene.»

«Denne støtten gir oss en følelse av å ikke være aleine i denne kampen, som ikke bare er vår. Arbeidende menn og kvinner over hele verden går gjennom de samme kampene, og den eneste måten å vinne på er å stå sammen, sterke og forente, ved å dele relevant informasjon og erfaringer. Vi er alle i dette sammen.»

Loading