Lekket «Operation Rampdown»-dokument insisterer på at ingenting vil bli gjort i Storbritannia for å stoppe Covid-spredningen

Storbritannias statsminister Boris Johnson holdt på mandag en Covid-19-pressekonferanse hvor han advarte for at «stormskyer samler seg over kontinentet. Ei ny bølge av Covid har jevnt og trutt skylt over Sentral-Europa, og påvirker nå våre nærmeste naboer i Vest-Europa.»

Han la til: «Vi vet ennå ikke i hvilken grad denne nye bølga vil skylle opp langs våre kyster, men historien viser at vi ikke kan tillate oss å være selvtilfredse. Faktisk, de siste dagene har det vært stigende antall tilfeller her i Storbritannia, så vi må forbli årvåkne.»

Johnson juger selvfølgelig. Pandemien fortsetter å rase i Storbritannia, drevet fram av elimineringen av praktisk talt alle tiltak for smittebegrensning og av gjenåpningen av økonomien, og ikke minst skolene. Men Johnson, sammen med hans rådgivere Chris Whitty, landets øverste medisinske embetsfunksjonær [Chief Medical Officer], og sir Patrick Vallance, landets øverste vitenskapsembetsfunksjonær [Chief Scientific Officer], kom med disse «advarslene» uten at de foreslo noen som helst tiltak for å beskytte befolkningen, annet enn å oppfordre de over 40-år til å få en booster-vaksinedose, og kunngjøringen at 16 til 17 åringer skulle tilbys en andre dose.

Johnsons posering som bekymret var kvalmende. Hans regjering har allerede bestemt at ingenting vil noen sinne bli gjort igjen for å stoppe spredningen av en dødelig sykdom. Han snakket etter at dokumenter var lekket som avslører at regjeringens overordnede mål er at sykdommen skal bli endemisk i befolkningen, i årevis framover.

Avisa Mail on Sunday avslørte detaljer om «Operation Rampdown» [‘Operasjon avvikling’] i et oppslag over to sider, bestående av fire artikler. Mail, som lenge har motsatt seg nedstengninger og ethvert formildende tiltak som ville forhindre kapitalistklassens profittinteresser, viste et bilde av et munnbind som blir brent, sammen med ordene: «Det vil forekomme avskyelig for noen, men være musikk for andres ører.» Der det gjøres klart hva som menes, hevder hovedartikkelen rett ut: «De lekkede Rampdown-planene vil bli hyllet av selskapseiere ...»

Skjermbilde av Mail on Sunday’s to-siders oppslag om Operation Rampdown

Mail rapporterer: «Rampdown-strategien blir hamret ut som del av en seks-ukers gjennomgang av regjeringens ‘testing, sporing og isoleringsregime’ som utføres av embestsfunksjonærer fra det britiske helsesikkerhetsbyrået, UK Health Security Agency, et nytt organ ledet av dr. Jenny Harries, tidligere nest-høyeste medisinske embetsrepresentant [Deputy Chief Medical Officer].»

«Strategien» er faktisk allerede fastsatt politikk, og avisa rapporterer: «Deres [UK Health Security Agency] konklusjoner skal ferdigstilles av dr. Harries og andre sentrale embetsfunksjonærer denne weekenden før de oversendes til helseminister Sajid Javid.» [uthevelse tillagt]

Åpningsavsnittet i den første artikkelen, skrevet av Isabel Oakeshott og Mark Hookham, lyder: «Storbritannias respons på Covid er satt til å bli dramatisk nedskalert tidlig neste år, som del av en pandemi-‘exit-strategi’, med kodenavnet Rampdown.» Artikkelen bemerker at «den hemmelige Whitehall-planen» er detaljert i en «ekstraordinær 160-siders dossier» som «inkluderer ei rekke dokumenter merket ‘offisielt sensitive’, utarbeidet av de høytstående regjeringsrepresentantene som har i oppgave å avvikle Storbritannias kamp mot pandemien.»

Titlene på Mail’s andre artikler bekrefter det morderiske grunnlaget for Operation Rampdown: «Vi må leve med viruset i årevis, sier ekspertene»; «Det er slutten på gratis tester for enhver»; «Ikke mer selvisolering fra mars».

Regjeringen planlegger at det innen mars/april neste år ikke skal være noen som helst tiltak på plass for å stoppe for spredningen av pandemien, og i all vesentlig grad, ingen tiltak for å forhindre dens gjenoppblomstring.

Mail rapporter, «Dokumentet avslører hvordan regjeringen er satt til:

  • å fjerne juridiske forlangender om at de som pådrar seg viruset må isolere seg i ti dager;
  • å avslutte gratis Covid-tester og i stedet la private selskaper ta betalt for testing, som lateral flow- og PCR-tester;
  • å stenge ned det nasjonale «Test and Trace»-systemet [‘testing og sporing’], som identifiserer de som kan ha blitt utsatt for viruset;
  • å fokusere kampen mot Covid på å hanskes med lokale utbrudd, og beskyttelse av «de høyeste risikosettingene», for eksempel pleiehjem;
  • å skrote £ 500 utbetalingen for de med lav inntekt som må gå i karantene.»

Embetsfunksjonærer «undersøker nå ‘hvilke aktiviteter kan vi begynne å trappe ned før april?’ og hva ‘slutt-tilstanden’ for Storbritannias respons på Covid bør være etter april.»

Kursendringen og videreføringen er så rask at avisa avslører at «en Whitehall-kilde har fortalt Mail on Sunday at noen systemer for overvåkning av spredningen av sykdommen allerede har blitt nedlagt, hvilket vekker alarm blant regjeringens øverste vitenskapsrepresentanter.»

«Viktigs er kanskje at dokumentene avslører at ministrene er satt til, ‘for enhver pris’, å droppe forsøk på å stoppe spredning av Covid-19.»

For enhver pris? Et slikt språk kunne ikke vært mer skremmende, gitt at det er politikken til en regjering ledet av en galning, Johnson, som ved slutten av oktober i fjor sa, bare uker før toppnivået av pandemien i januar/februar i år: «Ingen flere fucking nedstengninger. La likene hopes opp høyt, i tusenvis.»

På det tidspunktet hadde Johnsons politiske retninglinje for flokkimmunitet offisielt tatt 46 807 liv. Ved å la viruset rase gjennom hele 2021 banet Johnson vei for nesten 100 000 flere tapte liv i Storbritannia.

Disse tallene skildrer ikke det sanne omfanget av blodbadet. Separate tall publisert i forrige uke av det nasjonale statistikkbyrået Office for National Statistics viste at det har vært registrert 167 000 dødsfall i Storbritannia der Covid-19 er nevnt i dødsattesten.

På ethvert stadium av pandemien har Johnson-regjeringen ledet an i verden med å rulle ut politiske retningslinjer som har ført til massemord. Ved begynnelsen av pandemien, før interveneringen fra arbeiderklassen og bekymrede forskere fikk forhindret det, var regjeringens plan å la Covid rase gjennom befolkningen, der det ble vurdert at det ville medføre opp til 800 000 dødsfall.

Planleggingen av å utelukke videre forhindring av spredningen av Covid finner sted samtidig med at fordelen som har blitt oppnådd av å ha vaksinert store deler av den voksne befolkningen nå undergraves av en avtagende immunitet, og med barn enten bare delvis vaksinerte eller helt uvaksinerte.

Styringselitens mål er å få slutt på alle utgifter som har som formål på noen som helst måte å begrense spredningen av Covid, og for eksplisitt å implementere kostnad-nytte-kriterier for å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø av Covid-infeksjon.

Mail bemerker at «helsetjenesterepresentanter vil vurdere framtidige politiske retningslinjer mot den samme type kostnad-nytte-analyse som anvendes for å beslutte om helsevesenet NHS [National Health Service] har råd til dyre nye medisiner.»

Avisa rapporterer disse foruroligende ordene fra et annet av dokumentene: «Vi vil ikke lenger prioritere de tidligere målene, om for enhver pris å bryte overføringskjeder.»

Mail tillegger: «Innsidere sier at Rampdown-strategien delvis ble drevet av behovet for å tøyle inn de enorme summene som blir brukt på pandemien.»

Et kostnadsbesparende tiltak er å skrote «meget kostbare gratistester... I all hovedsak må de få avviklet alt innen utgangen av mars, ‘for da er finansieringen vekk,’ sa en kilde».

Covid vil ta liv i overskuelig fremtid, der ett dokument sier: «Gitt omfanget av overføring over hele verden, må vi nå vurdere hvordan samfunnet samtidig kan både undertrykke og leve med viruset, og oppnå en endemisk tilstand i årene framover.»

Det å leve med Covid må skje, selv om ett av dokumentene advarer for at «en ekstremhendelse kan oppstå når som helst.» Mail fastslår at en slik hendelse kunne være «spredningen av en ny stamme som bryter vaksineimmuniteten», eller som dokumentet bemerker, «alvorlige problemer i forsyningskjedene» for booster-doser. Ett dokument advarer om «en uforutsett hendelse eller kombinasjon av hendelser» som ville «etterlate oss i et verste scenario, uten ende i sikte».

Med utallige tuseners liv på spill, er medias prioriteringer, som er i ett med regjeringens agenda, det å be alle se en annen vei. Ayshah Tull, fra Channel 4, stilte Johnson et spørsmål under mandagens Covid-19-pressekonferanse, utformet med henvisning til bemerkninger fra sir Nick Carter: «Er du enig med de væpnede styrkers sjef i at Storbritannia må være beredt for krig med Russland?»

Loading