Den dødelige innvirkningen av Covid-19 i Peru: En helseeksperts perspektiv

Dr. Juan Pérez er en lege fra Peru som har gjennomført omfattende forskning på landets Covid-19-statistikker ved å bruke den nasjonale databasen over dødsfall, kjent som SINADEF. Hans navn er endret for å beskytte hans identitet. Han kontaktet WSWS og forklarte at han var en hyppig leser, og ønsket å diskutere hans arbeid om pandemien i Peru.

Så langt har mer enn 200 000 mennesker mistet livet i løpet av pandemien i et land med bare 33 millioner innbyggere, som dermed gjør Peru til landet med det største antallet rapporterte dødsfall per capita på planeten. Helt nylig varslet dr. Pérez meg at antall tilfeller begynner å stige med en økende rate av positivite prøver, som er et forvarsel av ei tredje bølge.

Ifølge data fra The Economist er den impliserte kumulative infeksjonsraten per capita for tiden på 150 per 100 personer, som tyder på at det har vært en høy rate av reinfeksjoner. Høye reinfeksjonsrater er i ferd med å bli vanlig ettersom erfaringer fra land til land viser at flokkimmunitet med all sannsynlighet er umulig, med tanke på avtagende immunitet fra tidligere infeksjoner og vaksiner. Mange troverdige vitenskapsrepresentanter og forskere antyder at pandemien vil kunne fortsette i flere år til, spesielt siden land anvender en strategi som kun er vaksinering, for å forsikre at økonomien forblir uforstyrret.

Som dr. Pérez formidlet startet pandemien i Peru med infiserte reisende som returnerte fra Spania, som sådde infeksjonen i hovedstaden Lima. Den trangbodde befolkningen i denne urbane settingen, kombinert med ekstrem fattigdom, var den perfekte opptenningen for eksplosjonen av infeksjoner som har rystet landet, samtidig som det utløste enorme politiske omveltninger for regjeringen.

Dr. Pérez var så vennlig å innvilge oss tid til å sitte og diskutere hans arbeid. Intervjuet ble gjennomført tidlig i november 2021.

Benjamin Mateus (BM): God morgen, dr. Pérez. Takk for at du gir dette intervjuet. Kanskje som et innledende spørsmål, hva fikk deg til å begynne å samle inn denne statistikken om Covid-19 i Peru? Hvorfor gjorde du det? Jeg antar at dette var en ganske vanskelig oppgave. Kanskje du også kan forklare hvilke hindre du møtte fra myndighetene, i forsøk på å få oppmerksomhet rundt dine funn?

Juan Pérez (JP): Jeg har en klinisk forskningslokalisering på et privat sykehus i Lima. Det var en stor utfordring da pandemien startet, og jeg ønsket å vite på første hånd, hvor forferdelig det kom til å bli. Og det var slik jeg begynte å spore det, hver dag. Jeg pleide å samle hver eneste reportasje på daglig basis, det som ble publisert i avisene eller ble rapportert via fjernsyn, eller hva som helst.

Og én av tingene som skjedde veldig tidlig med all denne informasjonen er at den var ganske inkonsekvent. For eksempel, et sted som i [Amazonas-] jungelen, den første rapporten som kom derfra sa at det var null dødsfall, og så var det plutselig mer enn 100... Jeg husker ikke om tallet var 110, 120 eller hva det var. Og så for de neste ukene var det ingen nye rapporter. Problemet var at regjeringen traff beslutninger basert på disse rapportene, som var konsistente fra alle provinsene, at det var få dødsfall.

Men alle hadde den oppfatningen at det var flere dødsfall enn hva de rapporterte. Hørte man på folk som var i frontlinja i kampen – de som var på sykehusene, på intensivavdelingene – sa de det var flere dødsfall enn de faktisk rapporterte tallene.

Og så, en av tingene jeg begynte å se på, siden jeg er så opptatt av historie, en av tingene jeg leste tidligere var angående den feilbenevnte spanske gripe [o. anm.: influensa på spansk] ... ikke sant?

BM: Spanskesyken?

JP: Ja, det er det. … Spanskesyken. Måten historikerne studerte dødstallene på var gjennom antallet overtallige dødsfall. Jeg begynte å lete etter dødsattester, og til min store overraskelse fant jeg ut at alle dødsattestene var publisert på nettet. De har vært på nettet siden 2017. Det ble dermed kilden jeg anvendte til å undersøke spørsmålet om pandemiens ofre. Offentlige helsemyndigheter sa at 90 prosent av alle dødsattester var i samsvar, i sanntid.

Bill Van Auken (BVA): Dr. Pérez, kan du forklare hva du mener med samsvar?

JP: Jeg mener at 90 eller 85 prosent av alle dødsfall hadde blitt registrert. De kommer i utgangspunktet inn som [hard-copy] rapporter på papir; så må de legges inn på nettet av sentralkontoret. Det var det de hevdet. Jeg tenkte at det sannsynligvis ville være en bedre kilde siden det er et juridisk dokument; det ville være lettere å fange dødsfall fordi du trenger dødsattesten for å få begravet noen.

BM: Dr. Pérez, hvis jeg bare kort kan få bryte inn, hvor nøyaktige var diagnosene etter din mening på disse dødsattestene?

JP: Jeg var ikke så veldig bekymret over det. … La meg svare på det spørsmålet når jeg begynner å fortelle dere hvordan jeg fant denne informasjonen. Jeg brukte tid på å se på myndighetenes sider da jeg kom over dataene i en database som kunne lastes ned. Jeg er fortsatt ikke sikker på når den ble etablert der, men den tredje eller fjerde måneden av pandemien fant jeg den.

Så snart jeg begynte å se på tallene innså jeg at antallet overskytende dødsfall var fire ganger høyere enn det som ble rapportert av Covid-19, som endelig begynte å gi fullstendig mening. Jeg begynte umiddelbart å distribuere denne informasjonen til alle mine kolleger. Jeg publiserte det til-og-med på LinkedIn i juni. Jeg tror til-og-med den ble lagt ut på engelsk. Men svært få rettet noen oppmerksomhet til den.

BVA: Jeg hopper nok litt fram nå, men forskjellene var mellom tallene fra Perus Ministerio de Salud [helsedepartementet] og SINADEF [det nasjonale informasjonssystemet over dødfall]?

JP: Enorme forskjeller!

BVA: Men du sa du publiserte denne rapporten i juni 2020?

JP: Ja!

BVA: Bare ett år seinere kom de endelig til de samme tallene.

JP: Det er riktig. Forskjellen var gigantisk. Og det var da hele grupper av leger i min omkrets av kolleger og venner – jeg tror det var 30, eller flere av dem – vi begynte å stole utelukkende på dataene vi hentet fra SINADEF.

BVA: Bare for å være tydelig igjen. SINADEF er et register over dødsfall?

JP: Det er riktig. Og det er veldig nøyaktig. Det er stor sikkerhet for at det i det minste er retningsmessig korrekt. Ganske forskjellig fra det som var de offisielle rapportene som regjeringen ga ut. Og jo mer vi publiserte og distribuerte denne informasjonen, jo mer ble den plukket opp av avisene, til-og-med ved bruk av noen av grafene som jeg opprinnelig distribuerte til mitt nettverk av leger. Og så tok det endelig litt tid før den offisielle kurva ble matchet med den sanne kurva over dødsfall. Etter hvert innså alle at SINADEF-informasjonen var det nøyaktige bildet av pandemiutviklingen.

Det regjeringen endte opp med å gjøre var i all hovedsak å matche alle rapportene om Covid-19-dødsfall med de overtallige dødsfallene. Du kan legge begge kurvene over hverandre, fordi det SINADEF viser er kurva for visuelle dødsfall. Du kan se bildet av de overtallige dødsfallene, som representerer det sanne antallet Covid-19-dødsfall.

Offisielle Covid-dødsfall fra Perus helsedepartement (grå) vs. overtallige dødsfall fra SINADEF (oransje).

BM: Dette er et spørsmål jeg skulle stille seinere, men siden vi diskuterer det nå, du fortalte meg at analysen din fant at overtallige dødsfall var fire ganger høyere enn det som ble rapportert som Covid-ofre av helsedepartementet i juni 2020. Og disse kurvene – offisielle Covid-19-dødsfall og overtallige dødsfall – divergerte helt til slutten av våren i år.

Hvis du ser på The Economist’s analyse av pandemiens sanne tall, er overtallige dødsfall og rapporterte dødsfall for Peru en perfekt match. De fleste land viser et betydelig avvik mellom Covid-dødsfall og overtallige rapporterte dødsfall. Jeg har snakket med Van (Bill Van Auken) tidligere, og han fortalte meg at i mai 2021 var det offisielle rapporterte dødstallet 60 000, men så reviderte regjeringen disse tallene oppover til 180 000. Jeg antar at dette har alt å gjøre med ditt arbeid og din innsats for å få brakt dette til alles oppmerksomhet, at disse tallene nå samsvarer.

JP: Det er riktig. En av tingene jeg gjorde var at jeg prøvde å påvirke dette anliggendet gjennom en svært viktig spesialist på infeksjonssykdommer, som også er en nær venn av meg. Jeg presenterte denne informasjonen for ham, og forklarte hva som faktisk skjedde. Deretter inviterte han meg til å delta i helsedepartementets konsultasjonsgruppe om Covid-19. Dette var tidlig. De hadde et møte i juni ... eller juli 2020.

Så, der presenterte jeg min analyse og mine funn for ekspertgruppa. Etterpå var deres eneste respons at det var interessant, det var interessant informasjon. Og så begynte de å diskutere: «Jeg vet ikke om det hele kan være på grunn av Covid-19.» Og jeg fortalte dem at det er irrelevant om det var Covid-19 eller ikke.

For hvis du ser kurva for «forventet død» [overtallige dødsfall] fra 2017 til de tre første månedene av 2020, er den i utgangspunktet konstant med litt glidning fordi det er større befolkning. Og så er det et stort sprang. Mengden av dødsfall er utrolig. Hva annet kan det være? Og dersom det ikke er Covid-19, så er det uansett på grunn av Covid-19.

Innvirkningen av pandemien er det som virkelig betegner denne grafen. Og de var fortsatt ikke overbevist. Jeg hadde en heftig diskusjon med ett av medlemmene også. Han sa: «Jeg tror ikke det er sant at alle dør på grunn av Covid.» Men det er ikke relevant om det er direkte forårsaket av Covid. Direkte eller indirekte, det er innvirkningen av Covid vi ser på. Og det er ikke viktig hvor nøyaktige disse tallene er. For dersom pandemien ikke var her, ville vi ikke hatt alle disse overtallige dødsfallene, med mindre man hadde noe helt annet – et stort jordskjelv eller noe i den retning. Ellers er det ingenting annet enn pandemien. Og jeg ga ikke fra meg presentasjonen min. De ba meg sende den over, men jeg holdt tilbake presentasjonen min bare for å se hvor interesserte de var, eller hvor overbeviste de var om at min informasjon var nyttig. Og de spurte meg aldri igjen.

BM: Hvorfor var de ikke var interessert i analysen din, etter din oppfatning?

JP: Jeg hadde følelsen av at de ikke var overbevist om at informasjonen var pålitelig, fordi de konsentrerte diskusjonen om at vi måtte skille på om det vi så var Covid-19 eller ikke. Men den samtalen gir ingen mening, fordi det er innvirkningen av pandemien. Med størst sannsynlighet var den store mengden mennesker som døde i Peru resultatet av Covid-19.

BM: I USA begynte mange delstater i løpet av sommeren å demontere deres dashbord for sporing av Covid-19. De hevdet enten at alle var blitt smittet, eller de hadde fått vaksiner. Nøyaktigheten i dataene gikk i stykker. Bak det hele lå det åpenbare økonomiske presset for å få barn tilbake til skolene, og få åpnet opp alle næringsvirksomhetene. Og da så vi denne enorme økningen i antall infeksjoner og dødsfall, og ingen gjorde noe for virkelig å få det under kontroll.

Jeg antar at nettopp de samme helseministrene som du referer til var mer interessert i ikke å rapportere disse forskjellene i bokføringen, som skulle bety at de ikke ønsket å skape panikk og få stengt ned landets økonomi. Ville det være en berettiget uttalelse?

JP: Retrospektivt kan du si det kan ha vært motivet, men jeg vet ikke. Jeg er ikke 100 prosent sikker.

BM: Innen folkehelse er det det som kalles føre-var-prinsippet, som betyr at beslutningstakere bør falle på siden av forsiktighet, spesielt i møte med en global pandemi, og bevis på det motsatte, som rapporten din antydet, som viser at overtallige dødsfall var uvanlig høye betyr at myndighetene burde ha stengt ned næringsvirksomheter og skoler inntil de var i stand til å samle inn tilstrekkelig informasjon for å finne ut hvilken innvirkning Covid-19 hadde på befolkningen. Vi må finne ut hvorfor så mange mennesker dør. Og, dersom disse beslutningstakerne ikke følger disse forholdsreglene, hvorfor ikke?

JP: Vel, de var ikke motivert av et slikt prinsipp, eller av noe prinsipp. Ikke i det hele tatt. Kanskje for å forklare mer. Legen på smittsomme sykdommer som brakte meg med til møtet hadde uttrykt hans tvil om de overtallige dødsfallene som ble tilskrevet Covid-19, til slutt ble han offentlig skadet av andre grunner.

Han jobber for en CRO, en klinisk forskningsorganisasjon, og var involvert i den største vaksinestudien i Peru med Sinopharm [Covid-19-] vaksinen ved det viktigste universitetet i Lima, Cayetano Heredia Universitetet, som er universitetet hvor jeg fikk min opplæring. Den korte versjonen av historien er at ei gruppe leger som deltok i studien, og deres venner, ble gitt studiemedikamentet utenfor studiet [et brudd på standardprotokollen]. Og den statlige helseetaten, Instituto Nacional de Salud [Nasjonalinstituttet for helse], besørget autoriseringen til å gjøre det.

Så det var en stor skandale. Og vi mistet en av de viktigste stemmene, og han måtte bare gå under bakken. Han var ikke involvert i utformingen av vaksinestudieprotokollen, men han var en av personene som aksepterte å motta vaksinestudiemedisinen, som det er utrolig at fant sted.

BVA: Ekspresident Martín Vizcarra [engelsk tekst] havnet i samme båten. [Den tidligere presidenten i Peru fortalte media at han hadde vært en frivillig i vaksinestudiet, men universitetet som utførte studien rapporterte at han hadde bedt om å bli vaksinert med studiemedisinen. Han og mange topp-plasserte embetsrepresentanter og de godt tilknyttede gikk forbi hele vaksinekøen i fjor, for i all hemmelighet å få stikkene foran helsetjenestearbeidere på frontlinja.]

JP: Og han fortsatte å ljuge. Han sa at han var en frivillig deltaker i studien, som skulle bety at han var blind for om han fikk placebo eller vaksinen. Men nei. Han ble vaksinert av hovedlederen av studien i Perus Hvite hus.

Det var en enorm skandale som skadet [omdømmet av] hva vaksinen representerer i Peru, spesielt den fra Sinopharm, som forresten ikke er så veldig forskjellig fra Pfizer’s, med noen forbehold. Men det var dét som skjedde.

BM: Jeg ønsket å skyte inn følgende tall her. Det har vært 2,2 millioner rapporterte tilfeller av Covid-19 i Peru, og over 200 000 dødsfall. Perus befolkning er bare på 33 millioner, som betyr at én av 165 personer har dødd av Covid. Hvorfor var pandemien så forødende der?

JP: Jeg har hatt samtaler med leger som behandler og ser pasienter. Og jeg vet ikke om du noen gang har besøkt et land i den tredje verden, i Latin-Amerika, men sykehusene er gamle. De mangler ressurser og var helt uforberedte. Det var overveldende.

Jeg forberedte litt informasjon for å vise deg, som kan hjelpe deg å forstå hva som fant sted. Men jeg snakket med folk som var på intensivavdelingene, og på sykehusene, og alt det der. Antallet pasienter var svimlende. Det var over, over [utheving tillagt] kapasiteten. Og de måtte bestemme seg for hvem som skulle legges inn på sykehus, eller ikke. Den andre tingen som fant sted, og jeg har ikke alle detaljene, er at medisinsk oksygen var stor mangelvare.

Mange mennesker døde fordi det ikke var nok oksygen. Jeg har ikke de fullstendige tallene, men jeg kjenner disse historiene, eller jeg kan skaffe deg noen som kan relatere disse dataene fra disse institusjonene og sykehusene. Folk som bruker private sykehus representerer kanskje 2 eller 3 prosent av befolkningen, og resten av befolkningen er avhengig av helsetjenester besørget av helsedepartementet og offentlige sykehus...

Så det var dramatisk. Det var så raskt. De ble fullstendig overveldet. De var bare ikke klare for det som traff dem. Det var ikke nok sengeplasser på intensivavdelingene. Det var mangel på alt.

BVA: Dette spørsmålet om at det ikke var nok oksygen, det var et anliggende i den nylige tiltalen av Bolsonaro utformet av Senatet i Brasil. Én del av det var Manaus, hvor det ikke var oksygen. Det er erkjent i Brasil at det var en kriminell svikt fra den brasilianske regjeringens side. Det samme antar jeg vil være sant for [president] Sagastis regjering.

JP: Jeg er ganske sikker på det fordi det var dét lungespesialistene fortalte meg, at de gikk tomt for oksygen. Folk måtte gå ut og leie oksygen. Hva kaller man det? En sylinder? De måtte dra til en annen by, for å se etter dem og betale – jeg vet ikke hvor mye penger det var for dem, men det var som å lete etter gull.

BVA: De tok med deres egne sylindere til sykehusene.

JP: Det er riktig. Det var det som skjedde. Venner av meg som jobbet på intensivavdelingene fortalte meg at mange mennesker døde av kvelning fordi det ikke var oksygen. Det var forferdelig.

BM: Du viste meg nylig statistikk der du kategoriserte dødsfall etter ulike aldersgrupper. Hva var dødsraten blant eldre?

JP: Jeg vil dele skjermen min med dere. Et øyeblikk. Dette er et bilde fra De panamerikanske lekene som ble holdt noen måneder før pandemien brøyt ut. De konverterte disse blokkene til sykehus. Mange, mange mennesker fra Lima ble innlagt her, som ikke var i en kritisk tilstand. Dette var ikke intensivavdelinger.

Leilighetsblokker – Lima 2019 Pan-American Village. [Kilde: Lima 2019 pressemelding]

BM: Dette var leiligheter som ble bygget for sportsarrangementene?

JP: Ja, disse leilighetene ble bygget for spillene og brukt for disse [pandemi-] omstendighetene. Alle ble omgjort til sykehussenger.

Dette er den offisielle rapporten notert i grått fra helsedepartementet her nede, og deretter den oransje linja som viser overtallige dødsfall overlagt den. [Det er et firedobbelt avvik i antall dødsfall mellom grafene.] Se på tallene. Jeg holdt presentasjonen for helsedepartementet i juni 2020. Og hvor mange måneder senere erkjente de offisielt dødens virkelige omfang? I utgangspunktet 12 måneder seinere, da de offisielt erkjente disse som Covid-relaterte dødsfall. [Fra mai 2021 til juni 2021 skøyt de offisielle Covid-19-dødsfallene til værs, fra 69 342 opp til 193 139.]

BM: Hvorfor den plutselige endringen? Hvorfor erkjente de «offisielt» at dødstallet var så mye høyere?

JP: Fordi informasjonen fra SINADEF var spredt over det hele [på internett og i media] siden jeg begynte å distribuere de reelle dataene, og da begynte alle menneskene å gjøre det samme. Da distribuerte alle denne informasjonen som sa at flere mennesker hadde dødd.

Argumentet de bruker for å forsvare deres posisjon er ganske barnslig. De sa de ble tvunget til å utelukkende rapportere bare de som hadde testet positivt for Covid-19. På den tiden hadde man ikke så mange PCR-er som man kunne utføre. Bare de med positiv testresultat ble rapportert.

Men det ga ingen mening, fordi de ikke kunne forklare avviket. Selv om han ble spurt flere ganger, forsøkte presidenten hele tiden å endre retningen på samtalen, eller å reise så mange forskjellige argumenter at det ble veldig forvirrende og pinlig. Men det var krystallklart at det var dette avviket.

BM: Det ser ut til at regjeringen har kommet under betydelig politisk press.

JP: Alle sa den offisielle informasjonen ikke var korrekt. Alle sa vi ser flere mennesker dø. Og når man ser på tallene for dem som var over 60 år, mistet én av 30 livet. Alle visste om noen som hadde bukket under.

Covid-dødsfall blant personer eldre enn 60 år i Peru, fra mars 2020 til oktober 2021.

Dataene var krystallklare. Men en annen interessant ting jeg fant var at relasjonen av dødsfall mellom eldre og yngre mennesker forble den samme under pandemiens forløp. Typisk var at 70 prosent av alle dødsfall var blant de som var 60 år og eldre, og 30 prosent hos de under 60. Selv om overtallige dødsfall var så mye høyere fra deres grunnlinjer, forble relasjonen av død mellom gamle og unge konstant.

Overtallige dødsfall i Peru fra desember 2018 til september 2021 (Datakilde: SINADEF).

BM: Jeg forstår. Det var bare det at flere mennesker døde, så det tok hardt på yngre mennesker også.

JP: Nettopp.

BM: Du nevnte at ting har vært stabile i Peru nylig, hva angår pandemien. Ser vi på Worldometer-dashbordet, er raten av daglige nye infeksjonstilfeller litt over 800, og antallet dødsfall er rundt 30. Tror du Peru har nådd et visst nivå av flokkimmunitet? Du har tidligere uttrykt bekymringer. [Peru har en av de høyeste ratene for overtallig døde per capita, nå bare på plassen etter Russland. Ifølge The Economist er den «impliserte kumulative infeksjonsraten» per 100 personer 150, som betyr at det har vært høye rater for reinfeksjoner.]

JP: Jeg er ingen ekspert ... men da jeg så på hvordan raten gikk opp, og så analyserte jeg raten da den gikk ned, forutså jeg reint matematisk, og antok matematisk at dersom nedgangen fortsetter som den var, da vil vi se ei ny bølge av infeksjoner.

Så da tallene gikk ned etter det første toppnivået, begynte alle å hevde at vi hadde nådd flokkimmunitet. Men det var ingen bevis for å hevde at det var tilfelle. Jeg hadde folk som kranglet med meg, og jeg måtte fortelle dem at vi måtte avvente. Dét kunne vi ikke hevde. Det var ikke nok forståelse av pandemien, ikke nok informasjon som kunne tillate noen å hevde noe slikt.

Jeg sa vent. Vi kommer til å få ei ny bølge, enten dere liker det eller ikke, fordi det gir mening; det gir mening på grunn av måten pandemien utvikler seg på. Og det er fornuftig fordi det skjer i alle landene, så vel som i Peru. Og den kom veldig hardt tilbake. Og i sommermånedene, ikke på vinteren. Og vintrene er milde her. Vi bruker bare gensere, og det har ikke så mye å si.

Nå er tallene nede igjen. Men alle sekvenseringsdata viser at det er Delta. Det er 100 prosent Delta. Og vi er nå i bølgedalen. Jeg sier ikke at det absolutt vil, men det kan komme tilbake.

BM: Hvilke folkehelsetiltak anvendes nå for å dempe spredningen av viruset?

JP: Etter min oppfatning er det bare vaksinering de anvender. [Per 17. november 2021 var 51 prosent av befolkningen fullvaksinert; 64,7 prosent med minst én dose.]

BVA: De går tilbake til tilstedeværende undervisning på skolene? De bringer barna tilbake til skolene, ikke sant? Det jeg forsto var at i 2022 sa de ...

JP: Jeg begynte å se mye press for det ja. Og fra og med denne uka [i begynnelsen av november 2021] begynner de å vaksinere 12-til-17-år gamle barn, som man kan forstå at hensikten er å få åpnet skolene så raskt de bare kan.

BVA: I Europa har dét vært drivkraften for den nye bølga i Europa og Tyskland.

JP: Jeg ville vise dere en annen figur også. [Dr. JP presenterer en graf som viser dødsfall som fant sted på en helseinstitusjon vs. i hjemmet, gruppert etter ulike aldersgrupper.]

Plassering av Covid-dødsfall etter aldersgruppe – helseinstitusjoner vs. egne hjem

La meg beskrive dette. … IES betyr sykehus, og domiciliary care betyr omsorg besørget hjemme. Data har blitt segmentert etter aldersgrupper. De som var under 60 år hadde langt større sannsynlighet for å dø på et sykehus, mens de som var eldre mest sannsynlig fikk hjemmepleie. I neste aldersgruppe, 60 til 69 år, går hjemmepleien litt opp. Men se hva som skjer ved 70 år og deretter ved 80 år.

Jeg snakket med legene som jobber på intensivavdelingene. Alle som kom til sykehuset som var 70 år eller eldre, vel, det var flere som ble smittet som var yngre, og de fikk prioritet. Og de som var eldre fikk det ikke.

BM: Bare for å presisere. Disse grafene framhever at omsorgen ble rasjonert etter alder, ikke sant?

JP: Det kan være det. … Dersom jeg hadde noen, dersom jeg hadde min bestefar, som jeg ikke har, og han var 80 år gammel og han utviklet Covid-19, da ville det kanskje vært noen argumenter i familien om det ville være rimelig ikke å bringe ham til sykehuset.

Når du går og snakker med folk som jobber på intensivavdelingene forteller de at de tar avgjørelser basert på kapasitet kontra etterspørsel. Og etterspørselen betyr at vi går til verks. ... Vi kommer til å prioritere omsorg til de som har bedre sjanser for å overleve, spesielt de som er yngre og med mindre komorbiditeter.

BM: Juan, du nevnt at du så på dette spørsmålet. Reuters rapporterte nylig at det lever avsidesliggende stammer i regnskogen i Amazonas, som akkurat nå får å vite om Covid-19-pandemien. Helsemyndigheter brakte vaksinen til disse regionene. Jeg slo opp tallene, og det lever rundt 2,7 millioner av urbefolkningsopphav i Amazonas, fordelt på 350 forskjellige etniske grupper. Om du har sett på dette spørsmålet, hvordan har Covid-19-pandemien truffet disse menneskene?

JP: Jeg har prøvd å samarbeide med noen fra IBM som faktisk kan gi all informasjon om populasjoner i hvert enkelt distrikt i Peru. Heldigvis rapporterer SINADEF alle dødsfall som har distriktets postnummer. Så vi kan matche dem og se på befolkningen, beliggenheten, urbane versus rurale, jungelen. Jeg har ikke sett på det selv, men jeg tror det er nok ressurser til å undersøke det og kunne besvare spørsmålet ditt.

Det som er sant er at det er en sammenheng mellom høyere dødsrater knyttet til befolkningstetthet. Bysetting versus rural er en stor forskjell. For eksempel, i byen Lima, distriktet Lima, som ligger i sentrum og har den høyeste befolkningstettheten, hadde også det høyeste antallet mennesker som

døde i absolutte tall.

Familier står i kø for et gratis måltid i Lima, Peru, 17. juni 2020. [Foto: AP Photo/Rodrigo Abd]

BM: Hvordan har pandemien påvirket det daglige liv, sosial og økonomisk velvære i Peru? Verdensbanken sa at BNP for Peru i 2020 falt med 12 prosent, eller mer. Kan du kommentere på dette, og kanskje gi et portrett av Perus erfaringer?

JP: Vel, min datter fikk sparken. Hun studerte i USA. Hun har jobbet i flere bedrifter. Og til slutt fikk de henne til å jobbe hjemme... så begynte de å redusere... fotavtrykket deres, og de lot mange mennesker gå. Jeg tror det skjer over alt.

I begynnelsen var det veldig vanskelig fordi vi ikke kunne komme oss ut av huset på rundt åtte til ni uker. Så vi måtte jobbe hjemmefra. Jeg hadde det kliniske forskningsstedet, og vi måtte utsette noen av besøkene fordi vi ikke kunne komme oss ut.

BVA: Du var i all hovedsak i en tvungen nedstengning. De brakte ut hæren.

JP: Ja, ja. Men det var vanskelig. Det var vanskelig for alle. Vel, kanskje ikke for de som har alt hva de trenger av penger, men det var veldig vanskelig for arbeidsstyrken. Omtrent alle ble forferdelig hardt rammet.

BM: Var du i stand å bli med på webinaret som ble arrangert av WSWS, med forskerne som diskuterte behovet for å eliminere Covid-19?

JP: Jeg hørte på dem alle. Jeg har forresten lest WSWS fast de siste tre-og-et-halvt årene. Og jeg har sett på hver eneste av presentasjonene.

BM: Hva er din mening om arbeidet, kampen som WSWS har ført om oppfordringen til globalt å eliminere Covid? Du er en vitenskapsmann, en forsker og har studert pandemien. Hva betyr global eliminering for deg, og hva tror du vi må gjøre?

JP: Vel, vi vet ikke om vi kan klare å få utryddet viruset. Men den beste forståelsen for kloden, det er hvordan kan vi kontrollere det? For eksempel, et enkelt eksempel. Og jeg synes dette er helt relevant. Hva har skjedd på New Zealand, full kontroll i 18 måneder, og nå har de bare latt det slippe løs. Antallet tilfeller øker og etter hvert vil disse resultere i flere dødsfall.

Hva skjedde i Kina, i Singapore, til-og-med i Vietnam. De kontrollerte infeksjonene ganske bra. Dette var de asiatiske landene. Resten av landene kontrollerte ingenting. De bare slapp det løs. Det som har skjedd i Brasil er kriminelt, ikke sant?

Jeg snakket med noen av mine kolleger, og jeg sa: «Se på hvordan vi håndterer denne pandemien. Det er ikke riktig. Vi undertrykker ikke viruset.» Og deres typiske svar var at vi ikke har nok penger. Det kommer til å bli ganske komplisert. Og dette fører alltid til argumentasjonen om hvordan kan vi i det hele tatt kan tenke på å stanse økonomien?

Alt forberedes for å akseptere død. Dette er forferdelig. Hvorfor studerte jeg medisin, for så å skulle akseptere død? Hvorfor skulle jeg gjøre det?

BM: Jeg kan ikke være mer enig med deg.

BVA: Peru er noe unikt, tror jeg, med tanke på det som fant sted i slutten av mai, med justeringen av dødstallene. Kan lignende ting gjøres i et hvilket som helst land som velger det? Dersom man tok det som er registrerte tilfeller og de faktiske dødsattestene, ville man komme til lignende resultater?

JP: Jeg så på hvordan dødsfall ble rapportert i Chile, og det landet har ikke den styrken til det vi har i Peru. Og jeg tror heller ikke Colombia har det. På grunn av måten SINADEF ble bygget på, er den virkelig strikt. De må følge regler, og alle er de tvunget til å anvende sjekklister og sånt. I utganspunktet trengs det ikke engang noen evaluering, ikke av noen.

BVA: Jeg var vel kanskje ikke helt tydelig. Sier du det er fordi det ikke var like stor motsetning mellom faktiske dødsfall og registrerte dødsfall, eller at det ikke var like gode dokumenteringer over dødsfall? Som skulle bety at i Colombia er registeret over dødsfall ikke like bra som Perus.

JP: Dette siste du sier er det jeg favoriserer. Men jeg har ikke nok forståelse til å bekrefte om det er 100 prosent nøyaktig, fordi jeg begynte å vurdere det for bare noen måneder siden. Og deres var ikke noe sammenlignet med det vi har i Peru. Her er, slik det er satt opp, når det er du som må legge ut dødssertifikatet; det er ei sjekkliste, og det er ingenting du kan gjøre annerledes. Du må bare legge ut dataene, og ingen vurderer dem. De går direkte inn i databasen. Det er øyeblikkelig.

Og de bruker ID-en som den initielle informasjonen. Hver enkelt person i Peru har en ID, også barna. Så du starter med den informasjonen og så går det videre, resten er enkelt. Det er dødsårsaken, alderen på dødstidspunktet, postnummeret der døden fant sted og alt det der. Databasen er ganske godt designet.

BVA: Det ser ut til at den peruanske regjeringen er bedre til å håndtere døden enn livet. Den er bedre til å registrere død enn den er til å redde liv.

JP: Det er korrekt. Det er til-og-med ironisk, ikke sant. Veldig organisert. Men i dette tilfellet, det var utrolig godt gjort. Og til-og-med vaksinen er knyttet til samme ID. Dersom jeg går dit med min ID og de legger inn den informasjonen, da kan de gi QR-en til min vaksine. Det er alle de samme databasene.

Jeg jobber nå sammen med andre for å få helsedepartementet til å koble dødsattestene sammen med vaksinedatabasen. Vi kan enkelt spore hvor mange som er vaksinerte, når de ble vaksinert, og så gå til tidspunkt null og se på når de taper effektivitet. Jeg tror vi nærmer oss å få overbevist dem. Og dersom vi setter dette sammen, da kan vi analysere virkningen av pandemien på daglig basis.

BVA: Et siste spørsmål, Juan, av politisk karakter. Dere har nå, selvfølgelig en ny angivelig «venstre»-regjering ledet av Pedro Castillo, med 100 dager ved makten. Er det noen forskjell mellom denne regjeringens politikk mot pandemien, og den tidligere politikken som ble fulgt av Francisco Sagastis regjering, eller Vizcarras?

JP: Ingen forskjell. Jeg ser ingen forskjell i det hele tatt. Jeg sjekket inn i dag, i morges. Jeg ringte to av mine ansatte på kontoret mitt, som har familiemedlemmer med Covid-19. De må isoleres og bli observert og alt det der. Jeg ringte dem i morges bare for å finne ut om det var noen kontaktsporing, ok? Ingenting! Ingen spurte hva som skjedde. Etter hva jeg har forstått, er suksessen i Kina fordi de driver med kontaktsporing. Så enkelt er det.

Jeg hadde to tilfeller, bare to. Ett av dem var enkelt. Tre brødre, og én av dem går på treningsstudio, og det er ham som bringer Covid-19 med hjem. Heldigvis ble ingen andre smittet. Men det var ingen handling i det hele tatt. De burde ha gått til treningssenteret og sett på hvem andre som kan ha blitt smittet, og gått etter å finne ut hvem som smittet dem. Ingen kontaktsporing i det hele tatt. Og det andre tilfellet var det samme, og dette er folk som jobber med meg. Jeg har førstehåndsberetninger med oppriktig fullstendig informasjon.

BM: Juan, noen siste kommentarer eller tanker du vil dele?

JP: Jeg vil gjerne samarbeide når det er nødvendig, dersom dere mener at det jeg gjør er til nytte. Det jeg virkelig bryr meg om er å få fram sannheten, om alt dette. Jeg må ha sannheten. Det er det som virkelig betyr noe.

BVA: Hvordan kan du konfrontere det dersom du ikke har sannheten. Ellers blir den neste, og det kommer en neste, langt verre.

JP: Ja, selvfølgelig, det vil det bli. Men vi må sørge for at vi virkelig har all informasjon, relevant informasjon for å kunne stille en klar diagnose av hva som skjer. Det er dét som virkelig betyr noe. Og så over dette, der er det en politisk beslutning. ... Hva skal vi gjøre med dette? Men jeg tror det begynner med å ha best mulig data, ikke sant? For å virkelig forstå hva som finner sted. Og det har vært min bestrebelse.

BM: Vel, du skal ha stor heder for arbeidet du har gjort, og for ditt bidrag til arbeiderklassen. Jeg applauderer absolutt det du gjør. Dr. Pérez, takk for alt av din tid. Jeg ser fram til vår neste diskusjon.

BVA: Takk.

JP: Når som helst.

Loading