De fem sannheter som veileder kampen for å få slutt på pandemien

Sørstatslæreres Grunnplan-Sikkerhetskomitéer – Southern Educators Rank-and-File Safety Committees – med representanter til stede fra Tennessee og Texas, holdt 14. november et fellesmøte for å diskutere de fem sannhetene for å bygge en bevegelse for å få en slutt på pandemien, skissert av David North i hans åpningsrapport til det globale 24. oktober-webinaret «Hvordan få en slutt på pandemien», som ble arrangert av World Socialist Web Site og Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC).

Gjennomgangen av de fem punktene stimulerte til diskusjon om kapitalismens objektive krise, veksten av klassekampen i USA og internasjonalt, medias rolle i promoteringen av styringsklassens politiske orientering for «flokkimmunitet», arbeidsbetingelsene i klasserommene på tvers av sørstatene, og WSWS’ forsvar for vitenskapelig sannhet gjennom hele pandemien. Møtet ble avsluttet med en avstemming om å publisere en støtteerklæring for de fem punktene, listet og nummererte nedenfor, som ble enstemmig godkjent.

Tredjeklasse ved Warner Arts Magnet Elementary school i Nashville, Tennessee 20. august 2021. [Foto: AP Photo/John Partipilo]

Webinaret den 24. oktober samlet arbeidere og forskere for å diskutere pandemiens status og hvordan den kan avsluttes. David North, styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd og nasjonal styreleder av Socialist Equality Party (SEP) i USA, uttalte at for å få en slutt på pandemien må disse fem punktene forstås klart og tydelig:

1. Målet for Sars-CoV-2 – viruset som forårsaker Covid-19 – er ikke individer, men hele samfunn. Virusets overføringsmodus er innrettet mot å oppnå masseinfeksjon. Sars-CoV-2 har utviklet seg biologisk for å ramme milliarder, og i-og-med dét, drepe millioner.

2. Derfor, den eneste effektive strategien er en som er basert på en globalt koordinert kampanje innrettet mot elimineringen av viruset på hvert kontinent, i hver region og i hvert land. Det er ingen effektiv nasjonal løsning på denne pandemien. Menneskeheten – mennesker av alle hudfarger, etnisiteter og nasjonaliteter – må konfrontere og overvinne denne utfordringen gjennom en enormt vidtrekkende kollektiv og en virkelig uselvisk global innsats.

3. De politiske retningslinjene som praktisk talt alle regjeringer har ført siden pandemiens utbrudd må avvises. Underordningen av det som burde være sosialpolitikkens ubestridte prioritet – beskyttelsen av menneskeliv – til selskapsprofittenes og den privat formueakkumuleringens interesser – kan ikke tillates å fortsette.

4. Initiativet til å foranledige en avgjørende vending til en strategi innrettet på global eliminering må komme fra den sosialt bevisste bevegelsen av millioner av mennesker.

5. Denne globale bevegelsen må trekke på vitenskapelig forskning. Forfølgelsen av forskere – mange av dem som arbeider under trusler mot deres levebrød, og til-og-med deres liv – må opphøre. Den globale elimineringen av viruset fordrer den tetteste arbeidende alliansen mellom arbeiderklassen – samfunnets store masse – og det vitenskapelige samfunn.

Våre komitéer har tidligere støttet oppfordringen til en massebevegelse av arbeiderklassen for å få en slutt på pandemien.

Vi mener at når den internasjonale arbeiderklassen blir utstyrt med både en vitenskapelig og en politisk forståelse av pandemien – det vil si om virusets karakter og hvordan det spres, kombinert med en forståelse om hvorfor regjeringer rundt om i verden har forfulgt morderiske og antivitenskapelige politiske retningslinjer – da vil vår kamp for en politisk orientering for global eliminering bli vellykket, og vil få en slutt på pandemien.

På vårt møte hørte vi rapporter fra lærere og arbeidere på tvers av USAs sørstater, medregnet fra Florida, Texas og South Carolina.

Patrick, en arbeider fra Florida, rapporterte om de tilfeldige retningslinjer for Covid-19-skadebegrensning i delstaten, eksempelvis valgfrie påbud om bruk av munnbind. Det å tillate skoledistrikter, fylker og næringsvirksomheter å velge om å skulle kreve bruk av munnbind har gjort lite for å forhindre spredningen av viruset og er en tynt tilslørt versjon av den morderiske flokkimmunitetsstrategien omfavnet av styringseliten, blant andre av Floridas Republikaner-guvernør Ron DeSantis.

Patrick ga uttrykk for hans enighet med punkt 2, og oppfordret til en global koordinering for å eliminere viruset over hele verden, der han erkjente at inntil en slik politisk orientering blir adoptert vil arbeidere fortsette å dø en masse.

Tony, en lærer fra Texas, rapporterte om betingelsene på hans skole. Han bemerket at flere av hans kolleger hadde pådratt seg viruset, til tross for at de var vaksinert. I likhet med skoledistrikter over hele landet som står overfor alvorlige bemanningsmangler, er hans skoledistrikt så desperat at det oppmuntrer lærere og idrettstrenere, mange av dem allerede med andre jobber, til å ta et CDL-sertifikat slik at de kan kjøre skolebussene!

Han kritiserte rollen til det føderal lærerfagforbundet American Federation of Teachers (AFT) og fagforbundets lokalt tilknyttede avdelinger for å svikte lærerne, og hensynsløst promotere gjenåpningen av skoler. Han konkluderte med å bemerke rollen til Biden-administrasjonen og Det demokratiske partiet, som har sløst vekk vaksiners livreddende egenskaper, promotert løgna at vaksiner aleine kan få stoppet pandemien, og har tillatt viruset å spre seg, samtidig som milliarder av mennesker over hele verden forblir uvaksinerte. Han sa seg sterkt enig med punkt 3, om at praktisk talt alle regjeringers politiske orientering må avvises, og at underordningen av liv til profitt må opphøre.

En arbeider fra South Carolina, som selv sleit med symptomer på Long Covid, fortalte at hennes mann mistet livet på grunn av Covid-19. Hun ga uttrykk for følelsen av isolering hun opplever forårsaket av frakoblingen mellom hennes førstehåndskamp med sykdommen, og styringselitenes likegyldighet til den uforminskede spredningen av viruset over hele verden.

Våre komitéer erkjenner at vi ikke er aleine i vår opposisjon mot styringselitenes morderiske politiske orienteringer. Snarere påtvinger enhver handling utført av regjeringer, media og selskaper oss en falsk følelse av isolasjon.

Disse kreftene utbasunerer alle gjenåpningen av skoler, næringslivsvirksomheter og opphevingen av elimineringsstrategier i land som New Zealand. Mens de forteller oss at vi bare må «lære å leve med viruset», som om det var det samme som en influensa eller en forkjølelse, pleier vi våre syke og sørger over våre døde, og lurer på hvorfor ingen ved makten gjør noe for å forhindre mer unødvendig sykdom og død.

Ed, et SEP-medlem, sentrerte hans kommentarer rundt punkt 4, og behovet for å bygge en massebevegelse. Han forklarte at bare arbeiderklassen kan få en slutt på pandemien, som i bunn og grunn er et produkt av kapitalismen. Kapitalistklassen har tatt beslutningen, som Boris Johnson i Storbritannia sa det, om å «la likene hope seg opp i tusenvis» i stedet for å følge en elimineringsstrategi, som ville forstyrre profittakkumuleringen. Ed diskuterte kapitalismens dype økonomiske krise og sammenbruddet av det globale finanssystemet. Midt under krisen blir arbeiderne mer militante, noe den økende streikebølga viser.

Han delte et utdrag av et brev [engelsk tekst] fra en Caterpillar-arbeider til støtte for Deere-arbeidere som da var i streik, for å formidle arbeiderklassens makt når den blir forent:

Styrke, Deere-brødre og -søstre! Og til Volvo, Dana og min egen Caterpillar-familie, det er ikke for seint, og heller ikke for tidlig å innta en posisjon sammen. Jeg kan ikke huske hvem som sa dette, men grovt sett var det som følgende: ‘... dersom arbeidere bare slapp ned hendene, og nektet å løfte en finger før de fikk det de ville, da ville hele selskapsreisverket kollapse over natta.’ Så sterke er vi.

Nancy, et SEP-medlem, framhevet medias rolle i å isolere arbeiderklassen. Hun kontrasterte initiativet fra WSWS og SEP for å bistå arbeidere med å organisere seg i grunnplankomitéer, med selskapsmedienes promotering av politikernes og storselskapenes løgner og tildekninger.

Nancy understreket at milliardærer som Jeff Bezos, som eier Washington Post, er ansvarlige for å gjete arbeidere inn på frontlinjene av en global pandemi uten sidestykke. Post har hysterisk promotert «Wuhan lab leak»-konspirasjonsteorien, for å bygge opp støtte for Washingtons aggresjon mot Kina, og for å avlede ansvaret for det katastrofale tapet av menneskeliv vekk fra den amerikanske styringsklassen.

Chase, en student i Texas, gjentok dette ved å merke seg hvordan media dekker over pediatriske Covid-19-dødsfall. Han refererte til 17 barns dødsfall som var rapportert 4. november av landsforbundet av pediatrileger, American Academy of Pediatrics, og det faktum at det ikke var én eneste lokal eller nasjonal nyhetsrapport om noen av dem.

Flere personer snakket om det faktum at styringsklassen også har forsøkt å kneble, intimidere og mørklegge arbeidet til prinsippfaste vitenskapsrepresentanter, for å promotere endeløse løgner, som den at vaksiner aleine kan stoppe pandemien, at viruset ikke er skadelig for barn, osv. De gjentok nødvendigheten av punkt 5 – at for å bygge en massebevegelse, må forskere tillates å fortelle sannheten og utdanne arbeiderklassen om pandemien!

Emma, et SEP-medlem, diskuterte Long Covid og de fortsatt ukjente konsekvensene av infeksjonen. Hun refererte til «Det globale toppmøtet for å få slutt på pandemier», et nylig møte av leger og forskere organisert av World Health Network (WHN). En rapport på toppmøtet diskuterte en nylig studie på rhesus-aper, som fant at alle de infiserte dyrene utviklet Lewy-legemer i hjernen, proteinklumper assosierte med Parkinsons sykdom og demens. Hun bemerket at bare WSWS rapporterte om toppmøtet. Millioner burde ha deltatt, men selskapsmediene hadde medieblackout om det, i frykt for hva denne kunnskapen ville bevirke om den fikk et massepublikum.

Til tross for alle anstrengelser for å tvinge oss til å akseptere pandemien, som går inn i sitt tredje år, og for å få oss til å føle at vi er aleine, sier nå arbeidere: «Nok!» Kampen mot pandemien kommer bare til å spre seg. Initiativet til å bygge grunnplankomitéer vokser internasjonalt, i USA, Tyskland, Australia, på Sri Lanka, i Brasil og over hele verden.

Vi bekreftet på vårt møte at sannheten er mektigere enn løgner, og at arbeiderklassen er mektigere enn en liten håndfull av eliter. Vi gir klart uttrykk for vår støtte til de fem punktene som er oppført ovenfor, som vil tjene som veiledende prinsipper i vårt arbeid framover.

Klikk her for mer informasjon om hvordan du kan bli med i, eller starte en komité i ditt nærmiljø, og følg vårt arbeid på Facebook her.

Loading