Perspective

Det hvite hus proklamerer motvillig apekopper en folkehelsenødssituasjon

USAs helseminister Xavier Becerra erklærte torsdag formelt apekopper som en folkehelsenødssituasjon. Kunngjøringen har latt vente på seg, og kommer nå to-og-en-halv måned etter at det første tilfellet av apekopper 18. mai ble bekreftet i USA, og 12 dager etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) 23. juli erklærte en folkehelsenødssituasjon av internasjonal bekymring – Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Foruroligende er at det har vært en klar bestrebelse for å bagatellisere kunngjøringen, og de vidtrekkende farene forbundet med apekopper, der Det hvite hus’ YouTube-kanal og alle kringkastede nyhetskanaler valgte ikke å vise den direktesendte pressekonferansen. Biden-administrasjonen og de korporative mediene har de tre siste månedene tatt i bruk den samme tilnærmingen til apekopper som Donald Trump anvendte for Covid-19, som han forklarte til journalisten Bob Woodward, den 19. mars 2020, på denne måten: «Jeg ville alltid tone det ned. Jeg liker fortsatt å tone det ned, for jeg vil ikke skape panikk.»

Trump refererte selvfølgelig til en markedspanikk, som ville skade finansinteressene til hans Wall Street-kumpaner. Biden har tilsvarende bekymringer, da Demokratene tjener finansoligarkiet like mye som Republikanerne. Men i den vanlige betydningen av begrepet er det dyptgripende grunner for en utbredt panikk i befolkningen, over kollapsen av ethvert seriøst forsøk på å avverge en ny pandemi på toppen av den første. Det er påkrevd med presserende hastetiltak, men pådriveren for dét må komme fra arbeiderklassen. Ingen del av styringseliten vil løfte en finger.

Apekopper tar tak over hele verden, akkurat der omikron-subvarianten BA.5 nå forårsaket det siste globale oppsvinget i antall Covid-19-infeksjonstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. Gitt den katastrofale feilhåndteringen av Covid-19-pandemien, som hittil har drept anslagsvis 22 millioner og forårsaket forskjellige funksjonshemminger for titalls millioner over hele verden, er det all grunn til å forvente at apekopper vil bli gitt anledning til å skape kaos de kommende månedene, til tross for de formelle proklamasjonene om en «unntakstilstand».

Per torsdag var det registrert over 26 250 bekreftede infeksjonstilfeller i verden, i minst 80 land der apekopper ikke er endemisk [o. anm.: endemisk betyr kjent å forekomme innen et avgrenset område], med et syv-dagersgjennomsnitt av daglige nye infeksjonstilfeller på 1 268. Under betingelser der testing i hele verden er sterkt begrenset, må det antas at selv disse alarmerende tallene er betydelige undertellinger.

Apekopper er en farlig sykdom med symptomer som tilsvarer, men er mindre alvorlige enn kopper, som ble utryddet i 1980. Viruset forårsaker at det dannes utslett som blir blemmer på alle kroppsdeler, og kan føre til blindhet, kvelning og arrdannelser i ansiktet, eller for noen på andre deler av kroppen. Pasienter beskriver ofte progresjonen av apekoppblemmene som den mest smertefulle opplevelsen de har hatt, som fratar dem evnen til å sove eller utføre de mest grunnleggende kroppsfunksjoner uten uutholdelige smerter. Rundt 10 prosent av alle infeksjonstilfeller har krevd sykehusbehandling, først og fremst for å håndtere den intense lidelsen.

Historisk har fatalitetsraten for infeksjoner for den avgreiningen av apekopperviruset som nå sprer seg over hele verden blitt estimert å være anslagsvis én prosent, tilsvarende Covid-19. En nylig studie estimerte den nåværende globale reproduksjonsraten (R-verdien) til å være rundt 1,29, mens raten i USA for tiden er 1,55, den høyeste R-verdien for alle land der sykdommen ikke er endemisk.

Man kan være smittsom med apekopper i over en måned, også før utbrudd av utslett og blemmer, og burde være isolert i hele denne tidsperioden etter en bekreftet eksponering. Viruset kan spre seg gjennom aerosoler, smådråper og kontaminerte gjenstander, der de dominerende overføringsmåtene antas å være hud-til-hud kontakt og smådråper fra luftveiene. En stor bekymring blant forskere er apekoppervirusets evne til å spre seg gjennom forurensede tekstiler og overflater, mens en rapport den 12. juli fra departementet for hjemlandssikkerhet (DHS) bemerket at viruset «kan være stabilt i fra dager til uker, i vann, jord og på nedkjølt mat.»

Mens korporative media i vesentlig grad har framstilt det som at apekopper kun rammer menn som har sex med menn, med implikasjonen at det er en seksuelt overførbar infeksjon (STI; sexually transmitted infection), er det i realiteten en infeksjonssykdom som truer hele samfunnet. En 2016-studie på apekopper fant at menn utgjorde bare 57 prosent av alle infeksjonstilfeller. Det er helt tilfeldig at sykdommen i utgangspunktet har spredt seg blant menn som har sex med menn, og den sprer seg nå raskt over hele samfunnet, via ikke-seksuelle smitteveier. Det ytre høyre ignorerer disse vitenskapelige fakta og har umiddelbart anvendt fascistisk retorikk for å gjøre homofile og bifile personer til syndebukker.

Gitt de mange smitteveiene og den tragisk elendige innsatsen for å informere offentligheten om infeksjonens farer, har apekopper potensial til å spre seg raskt, spesielt nå som skoler gjenåpner internasjonalt etter respektive sommer- og vinterferier. Det har allerede vært 96 bekreftede infeksjoner blant barn globalt, derav fem i USA, mens hundretalls millioner barn over hele verden de kommende ukene er satt til å samles i innendørs skolemiljøer. Barn er ikke kvalifisert for noen vaksine mot viruset, og har historisk sett hatt større risiko for alvorlig sykdom og død enn voksne.

Viruset sprer seg allerede gjennom fabrikker og andre arbeidsplasser, der en bilarbeider fra sammenstillingsanlegget Sterling Heights Assembly Plant utenfor Detroit, Michigan, fortalte til World Socialist Web Site at en arbeidskollega denne uka testet positivt. Bilarbeiderfagforeningen United Auto Workers (UAW) og selskapsledelsen prøver begge å dekke over infeksjonstilfellet.

Gitt virusets evne til å overleve i lange perioder på overflater, kan alle bilfabrikker, lagerbygg, dagligvareforretninger og bensinstasjoner snart bli smittevektorer, så vel som andre arbeidsplasser. Den lange isolasjonsperioden som fordres for å holde arbeidere trygge vil ikke bli tolerert av big business, som vil tvinge arbeidere til å stille tilbake på jobb mens de enda er smittebærere, ellers konfrontere økonomisk ruin.

Alt tyder på at apekopper vil bli behandlet med samme likegyldighet og hensynsløshet som Covid-19, med samme forfølgelsen av en bankerott tilnærming basert kun på vaksine. Nordic Bavarian, selskapet som produserer den eneste godkjente vaksinen, har nektet å gi fra seg de immaterielle rettighetene for å tillate en global massedistribusjon, som har drevet selskapets aksjekurs opp til det nesten tredoble siden det første tilfellet ble oppdaget i mai. Testing har de to siste månedene bevisst blitt forhindret, mens datarapporteringen har vært elendig, som gjør det reelle omfanget av infeksjonsspredningen i vesentlig grad ukjent.

Før torsdagens erklæring av en folkehelsenødssituasjon utnevnte Biden-administrasjonen Robert Fenton som dens nasjonale koordinator for apekopper, med dr. Demetre Daskalakis som nestleder. Fenton har ingen bakgrunn innen medisin eller folkehelse, og var før utnevnelsen regiondirektør for den føderale nødetaten FEMA, Federal Emergency Management Agency. Mens dr. Daskalakis har en fagbakgrunn fra folkehelse, fra hans virke med HIV/AIDS-forebygging, var han også en som tidlig bagatelliserte farene reist av både Covid-19 og apekopper.

Den 29. januar 2020, på et tidspunkt da SARS-CoV-2 allerede spredte seg uoppdaget i USA, på grunn av en fullstendig mangel på testing, hevdet dr. Daskalakis på en pressekonferanse i New York: «Vitenskapen sier ha det gøy, vær en New Yorker. Det er ingen grunn til å unngå noen del av byen.» I løpet av uker ble byen det globale episenter for pandemien, og erfarte det som fortsatt er en av de høyeste dødsratene fra Covid-19 noe sted i verden. Så seint som i juni 2022, da antallet infeksjonstilfeller av apekopper begynte å skyte i været i USA, uttalte Daskalakis feilaktig: «Den generelle risikoen for den amerikanske offentligheten er lav.»

I korporative media er det allerede forsøk på å framstille apekopper som endemisk, eller i ferd med snart å bli endemisk. New York Times skrev, i deres artikkel om torsdagens erklæring av en nødstilstand, at «mange eksperter frykter at inneslutting og kontroll ikke lenger er mulig.» Daily Beast publiserte 1. august en artikkel med overskriften «Det kan være for seint å få stoppet apekopper fra å bli endemisk i USA og Europa.»

Scott Gottlieb, tidligere sjef for Food and Drug Administration (FDA), proklamerte 17. juli, i et prominent søndagsintervju på CBS-programmet «Face the Nation»: «Vi er nå på kanten til at dette blir et endemisk virus.» To dager seinere publiserte STAT News en artikkel under headingen «Med apekopper som sprer seg globalt, tror mange eksperter viruset ikke kan kontrolleres.»

Alle slike påstander er uvitenskapelige, og arbeiderklassen må avvise dem med forakt!

Arbeidere kan ikke tillate en gjentakelse av den kriminelle feilhåndteringen av Covid-19-pandemien. Det er fortsatt fullt mulig å eliminere apekopper på tvers av USA, og få utryddet viruset over hele verden, også i afrikanske land der viruset faktisk i flere tiår har vært endemisk, og i år har drept over 70 mennesker. Der apekopper nå sprer seg side-om-side med Covid-19, må arbeidere i alle bransjer og i alle land adoptere en global elimineringsstrategi mot begge pandemiene.

Det må implementeres tilsvarende folkehelsetiltak over hele verden, for både apekopper og Covid-19, som inkluderer massetesting, rigorøs kontaktsporing, universelle mandater for ansiktstildekning, sikker isolering av alle infiserte pasienter og karanter for utsatte personer. Alle skoler må gå over til online-undervisning, og ikke-essensielle arbeidsplasser må midlertidig stenges ned, der arbeidere og småbedrifter garanteres full inntektsbeskyttelse. Dersom disse tiltakene ble implementert globalt kunne apekopper bli eliminert over hele verden i løpet av uker, og Covid-19 innen utgangen av året.

En essensiell lærdom fra Covid-19-pandemien er at de grunnleggende prinsippene for folkehelse er uforenlige med det råtnende kapitalistsystemet, som underordner alle sosiale behov til det selskaps-finansielle oligarkiets profittinteresser. Verdens milliardærer ansamlet bare i løpet av det første året av koronaviruspandemien over $ 5 billioner, samtidig som millioner globalt døde.

Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI) – er den eneste politiske tendensen i verden som kontinuerlig har motarbeidet drapspolitikken implementert av nesten alle verdens regjeringer, og har kjempet for en sosialistisk respons for å stoppe pandemien globalt. ICFI initierte i mai 2021 Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – for å organisere den internasjonale arbeiderklassens kamper mot pandemien, via komitéer uavhengige av fagforeningene og kapitalistpartiene som på vegne av selskapene har håndhevet den brutale tilbake-til-arbeid kampanjen.

I dag slåss IWA-RFC for å stoppe begge pandemiene, både apekopper og Covid-19, så vel som klimaendringer, skyhøye levekostnader og faren for atomkrig. Dette globale nettverket av aksjonskomitéer, demokratisk kontrollert av arbeiderne selv, må utvides i alle bransjer og i hvert et land, for å starte en effektiv kamp for å forsvare arbeiderklassens sosiale interesser, inkludert for et liv fritt for kontrollerbare smittsomme sykdommer.

Loading