Tyskland blir globalt hotspot for apekopper

Apekopper sprer seg over hele verden, og Tyskland er i ferd med å bli et internasjonalt hotspot. Til tross for dette bagatelliserer regjeringen virusets fare og gjør så godt som ingenting for å stagge spredningen.

Ei fire-år-gammel jente med apekopper [Kilde: Wikimedia Commons]

Det første tilfellet av apekopper i Tyskland ble rapportert den 20. mai. Siden den gang har antallet steget jevnt, fra 28 tilfeller per uke ved slutten av mai til 125 i begynnelsen av juni. Det er nå 300 til 400 tilfeller per uke, og totalt er til dags dato 2 916 tilfeller rapportert til Robert Koch Institute (RKI) i Tyskland, tilsvarende et insidensnivå på 3,54 tilfeller per hundre tusen innbyggere. Dette er mer enn ti prosent av de verdensomspennende tilfellene avdekket utenfor Afrika. En nylig studie estimerte reproduksjonsraten (R-verdien) av apekopper i Tyskland til å være 1,21, som er høyere enn Covid-19s R-verdi, som for tiden er på 0,86.

På grunn av utbredt uvitenhet om symptomene på apekopper og de generelt begrensede testfasilitetene, kan det antas at det faktiske antallet infeksjoner er langt høyere.

På verdensbasis er Tyskland blant de mest berørte landene. I absolutte tall har Tyskland det tredje høyeste antallet infeksjoner, etter USA med 9 461 tilfeller, og Spania med 5 162 tilfeller. På en per capita basis er imidlertid insidensraten i Tyskland på 3,54, allerede langt høyere enn i USA, som har registrert 2,15 tilfeller per hundre tusen innbyggere. Dette til tross for at den amerikanske administrasjonen allerede har erklært apekopper som en folkehelsenødssituasjon.

Innen Tysklands grenser framstår flere byer som spesielle hotspots. Berlin, for eksempel, har et insidensnivå på 41,18 der de har registrert 1 443 tilfeller – tolv ganger det nasjonale nivået. Andre byer ser også en opphopning av tilfeller: Köln har hatt 325 tilfeller, München 143, Hamburg 131, Düsseldorf 83 og Frankfurt 80.

Så langt har det stort sett vært voksne som har pådratt seg viruset, men RKI har allerede bekreftet tre tilfeller hos mindreårige – en 4-åring, en 15-åring og en 17-åring.

Selv om apekopper fortsetter å spre seg og Verdens helseorganisasjon (WHO) den 23. juli erklærte det en internasjonal folkehelsenødssituasjon, bagatelliserer den tyske regjeringen faren. På det tyske helsedepartementets offisielle nettside sier helseminister Karl Lauterbach (Det tyske sosialdemokratiske parti, SPD): «Apekopper vil ikke forårsake en pandemi, viruset overføres ikke raskt nok til det, og vi vil få det under kontroll med inneslutning av de berørte før det blir et virkelig stort utbrudd over hele verden.»

Siden Lauterbach kom med denne uttalelsen den 2. juni har infeksjonstallene steget jevnt og nærmer seg nå 32 000 tilfeller globalt. Syvdagersgjennomsnittet for nye daglige tilfeller er på 1 267.

For å bekjempe viruset har regjeringen så langt bare mottatt 40 000 av de vaksinedoser den har bestilt. Byer som Berlin, som har mottatt 9 500 vaksinedoser, har allerede nesten brukt dem opp. Ytterligere doser forventes imidlertid ikke før i slutten av september. Selv da er det forventet leveranse av bare 200 000 doser, og regjeringen har foreløpig ingen planer om å bestille flere. Samtidig har organisasjoner som Deutsche Aidshilfe (DAH) nylig oppfordret til at det besørges én million vaksinedoser for å bekjempe viruset.

Axel Jeremias Schmidt, en epidemiolog som er medisinsk og helsepolitisk ansvarlig for DAH, sa: «Vi forventer ikke at epidemien vil være over når de så langt tilgjengelige dosene har blitt brukt.» Han sa at så lenge det er apekopperinfeksjoner må personer som er i faresonen tilbys vaksinasjon.

Ulf Kristal, som sitter i DAH-styret, oppfordret også den tyske regjeringen til å jobbe for en massiv utvidelse av vaksineproduksjonen, slik at alle mennesker i risikogruppa verden over kan få tilgang til vaksinasjon. Han sa at mål må være å redusere antallet infeksjoner og på lang sikt få det under kontroll. «Dette er bare mulig dersom så mange mennesker med risiko for infeksjon som mulig er vaksinert, i Tyskland og i alle andre berørte land.»

Den tyske regjeringen har imidlertid ikke gjort noe for å stoppe spredningen av koronaviruspandemien, og har satt en presedens for hva som vil bli gjort relatert apekopper. Med den nylig annonserte infeksjonsbeskyttelsesloven [engelsk tekst] lempet den også de siste eksisterende Covid-19-begrensende tiltakene til et minimum.

Stikk i strid med måten sykdommen ofte presenteres er apekopper ikke ufarlig. Infeksjonen fører til lesjoner på alle deler av kroppen, som hos noen kan føre til blindhet, kvelning og arrdannelser i ansiktet eller på andre deler av kroppen. Infiserte mennesker beskriver det ofte som den mest smertefulle opplevelsen i deres liv, der der er ute av stand til å sove eller utføre grunnleggende kroppsfunksjoner uten uutholdelige smerter. Sykehusinnleggelse er nødvendig i rundt 10 prosent av alle tilfeller, først og fremst for å håndtere denne intense lidelsen.

Til dags dato har dødelighetsraten for apekopperavgreiningen som nå sprer seg over hele verden blitt estimert til å være rundt 1 prosent, som er sammenlignbart med dødeligheten for Covid-19. Smitteoverføring kan skje via aerosoler, smådråper og gjenstander, for eksempel et dørhåndtak, via hud-til-hud kontakt og dråpeinfeksjon via luftveiene, som anses å være de viktigste smitteveiene. Apekopper kan også spres gjennom forurensede tekstiler og overflater, og de som er infisert med viruset kan være smittsomme i mer enn én måned.

Spesielt med slutten av sommerferien og begynnelsen av høstens klasseromsundervisning, truer virusets spredning å forverres de kommende ukene. Akkurat som med koronaviruspandemien avslører spredningen av apekopper styringsklassens likegyldighet til millioner av menneskers liv og helse. Bare en bevegelse basert på arbeiderklassen kan tvinge fram en vitenskapelig tilnærming i kampen mot disse ekstremt farlige virussykdommene.

Loading