The fight against the GM plant closures

Meksikanske bildel-arbeidere støtter demonstrasjonen i Detroit den 9. februar

Av Andrea Lobo og Eric London, 7 February 2019

«Jeg støtter oppropet for en generalstreik i Canada, USA og Mexico. Vi må være forente. Det er ingen grenser. Vi holder stand her.»

Avvis UAWs og Unifors antimeksikanske kampanje

Foren amerikanske, kanadiske og meksikanske arbeidere mot GM-fabrikknedleggelsene

Av Jerry White, 6 February 2019

I opposisjon til fagforbundene UAWs og Unifors nasjonalisme vil demonstrasjonen mot GM-fabrikknedleggelsene den 9. februar i Detroit oppfordre til enheten av amerikanske, kanadiske og meksikanske arbeidere, for å slåss for deres felles interesser mot deres felles fiender – de transnasjonale bilkonsernene.