Airlines Workers Issues

Ryanair: Flykaptein Jouke Schrales selvmord

Av Barry Mason og Robert Stevens, 10 August 2018

Flyselskap som Ryanair har vært i stand til å pålegge uutholdelige arbeidsforhold på grunn av fagforeningenes fulle samarbeid.

Ryanair-streiken og gjenoppblussingen av den internasjonale klassekampen

Av Robert Stevens, 8 August 2018

Klassekampen når et høyere utviklingstrinn og stiller alle deler av den internasjonale arbeiderklassen overfor strategiske problemstillinger.

Ryanairs trusler om masseoppsigelser reiser behov for flyselskapsarbeidernes globalt koordinerte kamp

Av Steve James, 2 August 2018

Fagforeningenes rolle i flytransporten og i andre bransjer er å isolere enhver kamp, pålegge foretakenes krav og forhindre den forente kampen av hele arbeiderklassen.

Tyske Ryanair-piloter beredt til å streike

Av Marianne Arens, 1 August 2018

Hver eneste Ryanair-pilot som avleverte sin stemme stemte for streik, men fagforeningen Cockpit søker samarbeid med ledelsen.

Ryanair-arbeidere skal streike på tvers av Europa

Av Steve James, 24 July 2018

Ryanair-piloter med base i Irland gjennomfører i dag en tredje 24-timer-streik, mens Ryanair-kabinpersonale med baser i Belgia, Portugal og Spania går til samordnede streiker på onsdag og torsdag.