Croatia

Balkanske države podržavaju ratni pohod SAD-a na Bliskom istoku

Autor Stefan Steinberg, 1 October yyyy

Tokom mjeseca septembra, grupa balkanskih država je proglasila svoju podršku za tekuću vojnu kampanju SAD-a na Bliskom istoku.