Serbia

Vlada Srbije reže plate i penzije

Autor Paul Mitchell, 9 October 2014

Da bi zadovoljila uslove za novi kredit Međunarodnog Monetarnog Fonda, vlada Srbije planira rezanje plata u javnom sektoru i penzija za do 20 posto.