The 2015 Greek election

Pseudo-leva grupa unutar Sirice povezana sa ISO brani kapitulaciju pred merama štednje

Autor Alex Lantier, 4 March yyyy

Budućnost za radnike i omladinu nije da poklekne i da se preda desničarskoj politici socijal-demokrata niti pseudo-levim partijama izabranim da vode administraciju kapitalističke države, nego u izgradnji političkog vođstva koje će se boriti za preuzimanje vlasti od strane radničke klase, kao deo međunarodne socijalističke revolucije.