ஐரோப்பிய ஐக்கிய சோசலிச அரசுகளுக்கான போராட்டம்
 

WSWS :Tamil : செய்திகள் ஆய்வுகள் :

சோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் ஐரோப்பித் தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்கள்

 

 

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிராக, ஐரோப்பிய சோசலிச
அரசுகளின் ஒன்றியத்திற்கு ஆதரவாக நிற்போம்!

 

 

Contre l'Union européenne, pour les Etats-Unis socialistes d'Europe !


 

Gegen die Europäische Union, für die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa! 
Gemeinsamer Aufruf der PSG und der SEP zur Europawahl 2014


 

Almanya ve Britanya Sosyalist Eşitlik Partilerinin 2014 Avrupa Seçimleri Üzerine Açıklaması
Avrupa Birliği’ne Karşı, Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri İçin!

Κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ των Ενωμένων Σοσιαλιστικών Πολιτειών της Ευρώπης!
Ανακοίνωση του Partei für Soziale Gleichheit και το Socialist Equality Party (UK) (Σοσιαλιστικό Κόμμα Ισότητας στη Γερμανία και τη Βρετανία) για τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάϊο του 2014.

ஜேர்மன் இராணுவவாதத்தின் மீள்வரவு

மூனிச் பாதுகாப்பு மாநாட்டில் ஜேர்மனி, அமெரிக்கா ஆக்கிரோஷமான கொள்கைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கின்றன

ஜேர்மனிய அரசாங்கம் இராணுவ தடைகளின் முடிவை அறிவிக்கிறது

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கிரேக்கத்தில் மேலும் சிக்கன நடவடிக்கைகளை கோருகிறது

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ரஷ்யா மீது அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கையில் உக்ரேனிய பிரதம மந்திரி இராஜிநாமா செய்கிறார்

பாரிஸில் தீவிர வலதுகளின் ஆர்ப்பாட்டம் ஜனாதிபதி ஹாலண்டின் இராஜிநாமாவைக் கோருகிறது

மேற்கத்தைய-சார்பு உக்ரைனிய எதிர்க்கட்சி உள்நாட்டுப் போரைத் தூண்டுகிறது

ஜேர்மனிய அரசாங்கம் அதன் ஆபிரிக்க இராணுவ நடவடிக்கையை விரிவாக்குகிறது

ஜேர்மனி: இடது கட்சி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை பாதுகாக்கிறது

The New Course 1923