Halil Çelik’in (1961–2018) anısına

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’ni (DEUK) destekleyen Sosyalist Eşitlik (Türkiye) grubunun kurucusu ve önderi Halil Çelik, 31 Aralık 2018’de, amansız bir hastalığın ardından öldü. Aşağıdaki mesaj, DEUK tarafından, boyun eğmez devrimci ve Troçkizm savaşçısı Halil yoldaşın, Salı günü İstanbul’da düzenlenen cenazesine gönderildi.

Halil Çelik (1961-2018)

Halil Çelik’in ailesine ve Sosyalist Eşitlik‘teki yoldaşlarına:

Derin bir saygı ve kayıp duygusuyla, sizlere, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) yoldaş Halil’in ölümü üzerine başsağlığı dileklerini sunarım.

Halil, kişisel ve siyasi olarak sıradışı biriydi. 1977 sonunda, henüz 16 yaşındayken sosyalist faaliyete katıldı ve hayatının sonuna kadar devrimci bir savaşçı olarak kaldı. Onun sürdürdüğü siyasi çalışma, politik bir perspektif, kişisel cesaret ve bitip tükenmez bir enerji gerektiriyordu.

Halil, siyasi faaliyetine başladığı Stalinist çevreden hızlı bir şekilde koptu ve Troçkizme yoğun bir ilgi gösterdi. Halil, 1980’lerin başında, hala yirmilerinde bir gençken, Troçki’nin Almanya’da Faşizme Karşı Mücadele adlı eserini okudu. O, daha sonra, “Marx’ı, Engels’i ve Lenin’i yeniden okumaya başladım ve Stalin’in Marksizmin düşmanı olduğunu fark ettim,” diye yazmıştı.

Bununla birlikte, Troçki’nin yazılarını bulmanın zor olduğu ve sol siyasete sayısız ulusalcı ve küçük burjuva eğilimin egemen olduğu bir ülkede, gerçek Marksist enternasyonalizme giden yolun uzun ve zorlu olduğu ortadaydı. Fakat Halil gerçek bir savaşçıydı ve işçi sınıfının devrimci hareketinin temellerini atmaya kararlıydı. Hapishane, baskı ve sayısız siyasi şarlatanla deneyimleri onu yıldıramadı.

Halil, Uluslararası Komite ile ilk defa 2005’te Berlin’de iletişime geçti. Halil’in cesur ve son derece ilkeli biri olduğu o zaman da oldukça açıktı. O, DEUK’un tarihini inceledi ve DEUK’un Troçkist ilkeleri savunduğunu kabul ettiğini belirtti. Halil, 2007’de Türkiye’ye döndükten sonra, orada sistematik olarak yeniden siyasi yönelim ve eğitim çalışmasını başlattı. Halil, bitmek bilmez enerjisiyle, bir yandan Sosyalist Eşitlik’in pratik çalışmasına rehberlik ederken, makaleler yazıyor, eğitimler veriyor, hem İngilizceden Türkçeye hem de Türkçeden İngilizceye çeviriler yapıyordu.

Halil, Uluslararası Komite’nin Troçkizmi savunma uğruna uzun soluklu mücadelesinden esinleniyordu. Daha sonra yazdığı gibi, Halil’in Uluslararası Komite’ye yönelmesi, Pablocu örgütlerin ilkesiz ve ulusalcı oportünist politikalarıyla olan acı deneyimlerinin bir sonucuydu.

Halil yoldaş, Türkiye’de Troçkist bir hareketin gelişmesinin ancak devrimci enternasyonalizm temelinde mümkün olabileceğini kavramıştı. Bu, genç devrimcilerin Uluslararası Komite’nin tarihiyle eğitilmesini gerektiriyordu. Bu nedenledir ki, Halil, yoldaş David North’un, Uluslararası Komite’nin tarihi üzerine Savunduğumuz Miras kitabını Türkçeye çevirmişti. 2017’de yayınlanan Türkçe baskı için David North’un bu çalışmaya özel bir önsöz yazmasında bizzat ısrar etmişti.

Halil yoldaş, son dönemde, Uluslararası Komite’ye danışmak ve toplantılarına katılmak için sık sık Avrupa’ya gitti. Halil, yaşamının son yıllarını Türkiye’de Uluslararası Komite’nin şubesinin kurulmasına adamıştı. Sosyalist Eşitlik’in kuruluşu, DEUK’un Türkiye’deki çalışmasını geliştirmede kritik öneme sahip bir kilometre taşıydı.

Halil yoldaşın 57 yaşındaki ölümü, siyasi eğitimlerinde devasa bir rol oynadığı Türkiye’deki ve dünya çapındaki yoldaşları için büyük bir kayıp. Fakat Halil’in ömür boyu süren çalışması devam edecek. Onun tamamlanmamış çalışması olan Türkiye’de Troçkist hareketi inşa etme mücadelesi kararlılıkla ileriye taşınacak. Yoldaş Halil’in anısına, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin Türkiye şubesi olarak Sosyalist Eşitlik’in kurulması hedefini gerçekleştirmekten daha büyük bir saygı gösterilemez.

Halil Çelik yoldaşın hatırası yaşayacak!

Yaşasın Sosyalist Eşitlik!

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin Türkiye şubesinin kuruluşu için ileri!

DEUK Sekreteri, Peter Schwarz

Berlin, 31 Aralık 2018

Loading