En son makaleler

Aşılamaya karşı yürütülen sağcı kampanyaya karşı çıkın!

Aşı konusunu bir tür “kişisel özgürlük” ihlaliymiş gibi ele aldığı için, konunun bir “aşı zorunluluğu” olarak sunulması bile tepeden tırnağa yanlıştır. Gerçekte, hiç kimsenin başkalarını hasta etmeye ve hayatlarını tehlikeye atmaya “hakkı” yoktur.

WSWS Yayın Kurulu

Lev Troçki ve Marksizmin Gelişimi – IV

Marx’ın da yazacağı gibi: diyalektik, akademik tartışma için bir neşter değil, sınıf savaşının bir silahıdır. Başın tutkusu değil; devrimci tutkunun başıdır. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, bugün dünya Troçkist hareketinin kadrolarını işte bu ruhla eğitmektedir.

David North

Lev Troçki ve Marksizmin Gelişimi – III

Eylül 1938’de Dördüncü Enternasyonal’in kurulması, Lev Troçki’nin bir Marksist ve proleter devrimci olarak yaşamının doruk noktasını temsil ediyordu.

David North

Olimpiyatlar toplu ölümlerin gölgesinde açıldı

2020 Olimpiyatları, geçen yıl, pandeminin ilk dalgasının ortasında yapılmamıştı. Şimdi ise oyunlar pandeminin kontrol altında olduğu, sporcuların ve destek personelinin kitlesel olarak toplanmasının güvenli olduğu iddiasıyla düzenleniyor.

Bryan Dyne

Lev Troçki ve Marksizmin Gelişimi – II

Troçkizmin tarihi, birbirinden kopuk olaylar dizisi olarak kavranamaz. Onun teorik gelişimi, kadroları tarafından, dünya kapitalist krizinin sürekli gelişmesinden ve uluslararası proletaryanın mücadelelerinden çıkarılmıştır.

David North

Sylvia Ageloff ve Lev Troçki suikastı – III. Bölüm

Bu yazı dizisi, Troçkist hareketin Ageloff’un rolüne yönelik ilk sistematik soruşturmasını oluşturuyor ve Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin Güvenlik ve Dördüncü Enternasyonal soruşturmasını devam ettiriyor.

Eric London

Avrupa’daki seller ve kapitalizmin iflası

İklim değişikliğine karşı mücadelenin zaferini ve herkes için güvenli ve adil bir geleceği yalnızca toplumun sosyalist temelde yeniden düzenlenmesi sağlayabilir.

Johannes Stern

İspanya İç Savaşı’nın patlak vermesinin seksen beşinci yılı

1930’lardan ders alınmalı. Günümüzde faşist otoriter rejime karşı mücadelede kritik görev, Troçki’nin hem aşırı sağa hem de sahte sola karşı sosyalist devrim mücadelesini sürdürmek için devrimci bir önderliğin inşa edilmesidir.

Alejandro López

Wim Wenders’tan Toprağın Tuzu: Sebastião Salgado’nun fotoğrafları

Şüphesiz, Salgado fotoğraflarını çektiği acı çeken insanların duygularını içtenlikle paylaşıyordu; ama bu insanların örgütlenmeye ve mevcut yaşam koşullarını ortadan kaldırmaya ihtiyaçları olduğu olasılığı, açıkçası, onun aklına hiç gelmedi.

David Walsh

Lev Sedov Suikastının 50. Yılı

Sedov, Stalinizme karşı mücadelede ve Dördüncü Enternasyonal’in inşası yoluyla devrimi genişletme kavgasında babasıyla birlikte oynadığı hayati rol nedeniyle, Ekim 1917 Devrimi’nin tüm önderleriyle birlikte Stalin tarafından idam edilmek üzere üstü işaretlenmişti.

Fred Mazelis

Volvo’da sınıf savaşı ve taban komiteleri uğruna mücadele

Sendika, işçileri oy verdikleri anlaşmaların tamamını görme hakkından bile mahrum bıraktı, üyelerine grevin gerçekleştiğini bildirmeyi reddederek mücadeleye fiilen karartma uyguladı ve işçileri haftada 275 dolarlık grev ücretiyle aç bıraktı.

Joseph Kishore

Yuri Primakov ile röportaj

Bugünün en önemli görevi tarihsel gerçeği ortaya koymaktır. Rusya’daki insanlar kendi tarihlerini unuttular. Ama tarih kaybolup gitmez. Bir şeylerin daha iyiye gitmesi için tarihin öğrenilmesi gerekiyor.

Muhabirlerimizden

Resmi COVID-19 ölüm sayısı dünya çapında dört milyona ulaştı

Egemen sınıflar, pandeminin her döneminde açık ve sinsi bir şekilde kitlesel enfeksiyon politikasını desteklediler. Bu ancak sağlık sistemleri başka hiçbir başvurunun yeterli olmayacağı kadar dolduğunda sınırlı veya kısa süreli karantinalar yoluyla duraklatıldı.

Benjamin Mateus

Çin Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. yılı – II. Bölüm

Çin’de ilerici bir çözüm arayan işçilerin, aydınların ve gençlerin karşı karşıya olduğu zorlu görev, ÇKP aygıtı tarafından kışkırtılan kirli milliyetçiliği reddetmek ve partinin 1921’deki kuruluşunun temelini oluşturan sosyalist enternasyonalizm yoluna geri dönmektir.

Peter Symonds

Biden’ın Irak ve Suriye’yi bombalaması: Savaşın normalleştirilmesi

“Teröre Karşı Küresel Savaş”ın başlamasından ve Irak ve Afganistan’daki sömürgecilik tarzı kanlı müdahalelerden yirmi yıl sonra, ABD’nin dünyanın herhangi bir yerinde uyarı yapmadan başlattığı yasa dışı askeri eylemler tamamen normalleştirilmiş durumda.

Bill Van Auken

Tarihte bu hafta: 21-27 Haziran

100 yıl önce Komintern Kongresi, dünyadaki ekonomik durumun ve bunun işçi sınıfı üzerindeki etkisinin genel bir değerlendirmesini yaptı. Kongrenin yüksek teorik ve politik tonu, Lenin ve Troçki’nin delegelerle yaptığı konuşmalar ve birçok tartışma tarafından belirlenmişti.

Sovyetler Birliği’ni savunun!

Her işçi, Sovyetler Birliği’ni bir sınıf görevi olarak savunmalıdır. Devrimci işçi, Stalinistlerin yozlaşmış ve oportünist çizgisini kabul edemez. Kremlin bürokratlarını değil, Sovyetler Birliği’nin ulusallaştırılmış mülkiyetini savunur.

Sosyalist İşçi Partisi

HDP’ye yönelik faşist saldırının ardındakiler

Dünya Sosyalist Web Sitesi, HDP üyesi Deniz Poyraz’ın siyasi bir cinayet sonucu öldürülmesini şiddetle mahkûm eder. Bu, özellikle işçi sınıfını hedef alan azılı bir diktatörlüğün koşullarını yaratma amacıyla önceden planlanmış, devlet destekli bir operasyondur.

Ulaş Ateşçi

NATO zirvesindeki Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından

Erdoğan’ın ülke içinde büyüyen zorlukları ve emperyalist müttefiklerine doğru yönelmesi, gerçekte işçi sınıfının pandemi karşısında izlenen “sürü bağışıklığı” politikalarına ve on yıllardır süren savaşa duyduğu öfkeyi yansıtıyor.

Ulaş Ateşçi

G7 zirvesi Çin ve Rusya’ya tehditler savuruyor

G7 zirvesinin ortaya koyduğu temel soru şudur: insanlığın karşı karşıya olduğu büyüyen savaş tehlikesi, pandemi tehdidi ve artan toplumsal felaketle nasıl mücadele edilecek?

Robert Stevens

COVID-19 kaynaklı ölümlerin ortasında Türkiye’de okullar yeniden açıldı

İşçiler, burjuvazinin ölüm ve açlık politikasına karşı, pandemi kontrol altına alınana kadar hayati olmayan tüm üretimin durdurulmasını, okulların yüz yüze eğitime kapatılmasını ve tedbirlerden etkilenen bütün işçilere, işsizlere ve küçük işyeri sahiplerine tam gelir desteği sağlanmasını talep etmeliler.

Hasan Yıldırım

Sri Lankalı şair Ahnaf Jazeem’i savunun!

Ahnaf Jazeem’in siyasi bir tutuklu olduğunu ve hukuka aykırı olarak tutuklanmasının ülkedeki kitlelerin ve şairin ifade ve sanat özgürlüğünün açık bir ihlali olduğunu belirtiyoruz.

Sanat ve İfade Özgürlüğünü Savunma Komitesi

Volvo Kamyon işçilerinin başkaldırısının önemi

Sendika yöneticilerinin anlaşmanın yüzde 60 oranında kabul edileceğine dair küstah tahminlerine karşın, Volvo işçileri oylamaya rekor düzeyde katılım sağladılar ve neredeyse oybirliğiyle “hayır” oyu verdiler.

Jerry White

Gazze’deki savaş suçları ve İsrail’in krizi

Gazze’ye yönelik askeri saldırı ve İsrail’in kendi içinde büyüyen isyan, Arap, Yahudi ve İranlı işçi sınıfını bütün ayrımların ötesinde, tüm dünyada kapitalizme son verme mücadelesinin bir parçası olarak Ortadoğu Sosyalist Federasyonu uğruna ortak bir kavgada birleştirme mücadelesinin aciliyetini ortaya koymaktadır.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin açıklaması

Hindistan egemen seçkinlerinin pandemiye verdiği canice yanıt

Hindistanlı kitlelerin karşı karşıya olduğu yakıcı sorunların hiçbiri, Hindistan ve dünya kapitalizmine karşı ve sosyoekonomik yaşamın sosyalist temelde yeniden örgütlenmesi uğruna mücadele dışında çözülemez.

Keith Jones

Güney Asya’da Sürekli Devrim uğruna mücadele

bölgedeki işçi sınıfı, yoksul çiftçileri ve diğer ezilenleri kendi tarafına kazanarak kapitalist egemenliği yıkmayı amaçlayan bir devrimci sosyalist strateji benimsemelidir.

Deepal Jayasekera

ABD’nin Afganistan savaşına son verin!

Afganistan’daki 20 yıllık savaşı sona erdirip, yeni ve daha da feci savaşların patlamasını önlemenin tek yolu, işçi sınıfının Asya’da, Ortadoğu’da ve dünya çapında seferber edilmesinden geçmektedir.

Bill Van Auken

İsrail’in Gazze’deki savaşını ve Kudüs’teki etnik temizliğini durdurun!

Dünya Sosyalist Web Sitesi, İsrail’in Gazze halkına yönelik saldırısını ve Kudüs’te çatışmayı önceleyen etnik temizlik operasyonunu şiddetle mahkûm eder. İsrail işçi sınıfı dahil olmak üzere dünyanın bütün işçileri, Filistin halkına yönelik devam eden saldırıya karşı çıkmalıdır.

Patrick Martin
  • En son makaleler
  • Bakmak istediğiniz ayı seçiniz: