DEUK-Marksizm Kitaplığı

Bu kitaplık, 1840'lardan günümüze Marksist hareketin tarihinden materyaller içermektedir. İngilizcede genel olarak Marksist klasikleri sunmakla birlikte, odak noktamız, Troçkist hareketin tarihidir. Bu kitaplıkta, 1953'ten itibaren DEUK'un tarihine özel bir önem veriyoruz.

Sosyalist Eşitlik Partilerinin 2008 ile 2011 yılları arasındaki kuruluş kongrelerinden belgelerle başlıyoruz. Daha fazla belge eklenmeye devam edecek.

Konferans dizileri