Öne Çıkanlar

1956 krizinin sonucunda Troçkist harekete kazanılan birçok Komünist Parti aydınından biri olan Slaughter, Marksizmi işçi sınıfı içinde devrimci mücadelenin bir aracı olarak kavrayışında teorik olarak en tutarlı ve en derin olanıydı.

David North

Okul yılı başlarken, Sosyalist Eşitlik Grubu’nun (SEG) gençlik hareketi olan Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE), tüm gençleri işçi sınıfına yönelmeye ve koronavirüs pandemisinin ortadan kaldırılıp yok edilmesi için mücadele etmeye çağırır.

Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (Türkiye)

DEUK, emperyalizmin işçi hareketi içindeki başlıca karşıdevrimci temsilcisi olan Stalinizme karşı uzlaşmaz muhalefet biçimindeki tarihsel tavrını sürdürdü, Stalinist “tek ülkede sosyalizm” doktrinine karşı dünya sosyalist devrimi programını ve sürekli devrim stratejisini savundu.

Barry Grey
Cliff Slaughter: Bir Siyasi Biyografi (1928–1963)
David North

Slaughter’ın 1960’larda Troçkizmi savunmaya yaptığı kalıcı katkı, onun sonraki siyasi oportünizmi ve devrimci Marksizmi reddetmesi ile trajik bir karşıtlık oluşturuyor.

Pandeminin yok edilmesi için mücadele edin! Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’e katılın!

Okul yılı başlarken, Sosyalist Eşitlik Grubu’nun (SEG) gençlik hareketi olan Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE), tüm gençleri işçi sınıfına yönelmeye ve koronavirüs pandemisinin ortadan kaldırılıp yok edilmesi için mücadele etmeye çağırır.

Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (Türkiye)

Sendikaların rolü: Biden’ın peri masalı ve Dana’daki gerçekler

Sendikalar bir bütün olarak Demokratik Parti, şirket medyası, hükümet organları ve akademide kilit pozisyonlarda bulunan binlerce hali vakti yerinde insanı istihdam ediyor. Onlarca yıllık işçi aidatı parasıyla elde edilmiş muazzam servetleri kontrol ediyorlar.

Eric London

Volvo’da sınıf savaşı ve taban komiteleri uğruna mücadele

Sendika, işçileri oy verdikleri anlaşmaların tamamını görme hakkından bile mahrum bıraktı, üyelerine grevin gerçekleştiğini bildirmeyi reddederek mücadeleye fiilen karartma uyguladı ve işçileri haftada 275 dolarlık grev ücretiyle aç bıraktı.

Joseph Kishore

Cliff Slaughter: Bir Siyasi Biyografi (1928–1963) – II. Bölüm

1956 krizinin sonucunda Troçkist harekete kazanılan birçok Komünist Parti aydınından biri olan Slaughter, Marksizmi işçi sınıfı içinde devrimci mücadelenin bir aracı olarak kavrayışında teorik olarak en tutarlı ve en derin olanıydı.

David North

Karl Liebknecht 150 yaşında

Liebknecht’in hayatı boyunca uğrunda mücadele ettiği sınıf mücadelesi, işçilerin uluslararası birliği ve savaşa karşı mücadelenin devrimci ilkeleri, bugün de belirleyici bir önem kazanıyor.

Peter Schwarz

Güvenlik ve Dördüncü Enternasyonal

Sylvia Ageloff ve Lev Troçki suikastı – IV. Bölüm

Sylvia Ageloff kimdi? Kanıtlar, ezici bir çoğunlukla, Ageloff’un Lev Troçki suikastında kritik rol oynamış bir GPU ajanı olduğu sonucuna götürüyor.

Eric London
Nazilerin Sovyetler Birliği'ni istilasının sekseninci yılı

WSWS, kendi arşivindeki önemli makaleleri ve o dönem Dördüncü Enternasyonal'in ürettiği bazı belgeleri içeren özel bir sayfa hazırladı.

DAHA FAZLASI İÇİN

Aşırı hava olayları, iklim değişikliği ve sosyalizmin gerekliliği

Dünyanın şu anda gitmekte olduğu yol ve küresel sıcaklıklardaki böylesine keskin bir artış, yalnızca çok daha yıkıcı fırtınaların, daha uzun sıcaklık dalgalarının, daha kuru kuraklıkların ve aralıksız orman yangınlarının habercisi olabilir.

Bryan Dyne

Akdeniz bölgesinde orman yangınları devam ederken Cezayir’de 69 kişi hayatını kaybetti

COVID-19 pandemisinde dünya çapında milyonlarca insanın ölümü, kapitalist egemen seçkinlerin başarısızlığına ve siyasi suçluluğuna işaret ederken, Akdeniz’deki orman yangınları, işçilerin akılcı sağlık ve çevre politikaları uygulayabilmek için uluslararası bir sosyalist devrimle egemen seçkinleri devirmesinin acil bir gereklilik olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Alex Lantier
Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı için ileri!
Dördüncü Enternasyonal'in Uluslararası Komitesi'nin açıklaması

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, dünyanın dört bir yanındaki işçilere sesleniyor: Bu mücadeleye katılın! Her fabrikada ve işyerinde taban komiteleri oluşturun!

AÇIKLAMAYI OKUMAK İÇİN

İtalyan sanatçı görünmez heykelini açık artırmaya çıkardı

Bu estetik şarlatanlık, genel olarak mali asalaklığın yükselişiyle ve pandeminin başlangıcından bu yana merkez bankaları tarafından teşvik edilen muazzam spekülasyon tırmanışı ile aynı tarihsel düzleme aittir.

Erik Schreiber ve David Walsh

Biden’ın Irak ve Suriye’yi bombalaması: Savaşın normalleştirilmesi

“Teröre Karşı Küresel Savaş”ın başlamasından ve Irak ve Afganistan’daki sömürgecilik tarzı kanlı müdahalelerden yirmi yıl sonra, ABD’nin dünyanın herhangi bir yerinde uyarı yapmadan başlattığı yasa dışı askeri eylemler tamamen normalleştirilmiş durumda.

Bill Van Auken
Pandemi Kontrol Altına Alınana Kadar
Okullar ve Hayati Olmayan İşyerleri Kapatılsın!

Türkiye'den, ABD'den, Birleşik Krallık'tan ve Almanya'dan taban komiteleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantının kaydını izlemek için tıklayın.

İZLEMEK İÇİN
Rosa Luxemburg 150 yaşında
Peter Schwarz, 5 Mart 2021
Rosa Luxemburg’un mirası; enternasyonalizmi, işçi sınıfına yönelimi, devrimci sosyalizmi, bugün Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin temsil ettiği dünya Troçkist hareketi tarafından savunulup geliştirilmektedir.

Gazze’deki savaş suçları ve İsrail’in krizi

Gazze’ye yönelik askeri saldırı ve İsrail’in kendi içinde büyüyen isyan, Arap, Yahudi ve İranlı işçi sınıfını bütün ayrımların ötesinde, tüm dünyada kapitalizme son verme mücadelesinin bir parçası olarak Ortadoğu Sosyalist Federasyonu uğruna ortak bir kavgada birleştirme mücadelesinin aciliyetini ortaya koymaktadır.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi protestoları için ileriye giden yol

Türkiye'den, ABD'den ve Almanya'dan konuşmacıların katılımıyla düzenlenen uluslararası çevrimiçi toplantının kaydını izlemek için tıklayın.

İZLEMEK İÇİN
WSWS'nin Yeni Yıl Açıklaması
Pandeminin siyasi dersleri ve 2021'de sosyalizm mücadelesi
Joseph Kishore ve David North, 4 Ocak 2021
Pandemi, dünya kapitalist sisteminin çelişkilerini oldukça yoğunlaşmış bir biçimde ortaya koyan ve uzun süredir bastırılmış toplumsal dönüşüm güçlerini açığa çıkaran bir “tetikleyici olay”dır.

Facebook sosyalist sola yönelik saldırıyı artırıyor

Facebook, sosyalist solu hedef alan ve giderek tırmanan bir internet sansürü kampanyası yürütüyor. Hiçbir açıklama yapılmaksızın veya başvuruya izin verilmeksizin Facebook sayfaları kapatılıyor ve bireysel hesaplar kalıcı olarak devre dışı bırakılıyor.

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin açıklaması

Trump’ın faşist çetesi insanları rehin alsaydı ne olurdu?

6 Ocak olaylarının önemi kavranmalı ve siyasi dersler çıkarılmalıdır. Emekçileri ve gençleri eğitmek, gerçek bir sosyalist kitle hareketi inşa etmek ve halkın ezici çoğunluğunun demokratik ve sosyal haklarını savunmak ancak bu temelde mümkün olacaktır.

Joseph Kishore, David North
WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North'un açıklaması
Dünya Sosyalist Web Sitesi'nin yeniden açılışına hoş geldiniz!
Dünya Sosyalist Web Sitesi, tamamen ve köklü bir şekilde yeniden tasarlandı.

Tunus’taki kitlesel ayaklanma ve sürekli devrim perspektifi

Ancak hem yerli burjuvaziye hem de emperyalizme karşı toplumun tüm ezilen kesimlerine önderlik eden işçi sınıfının bağımsız mücadelesi yoluyla demokratik ve sosyal haklar kazanılabilir ve siyasal yaşamın temeli olarak toplumsal eşitlik kurulabilir.

Dünya Sosyalist Web Sitesi yayın kurulu

WikiLeaks ve Tunus

Amerikan dış politika uzmanları, 2011 yılında Tunus’ta yaşanan olayları, “birinci WikiLeaks devrimi” olarak tanımladılar.

Patrick Martin

Mısır Devrimi

Kitlesel protestolar, fabrika işgalleri ve süresiz genel grev çağrıları yayılırken, işçi sınıfı Mısır devriminin itici gücü olarak ortaya çıkıyor.

David North

Halil Çelik: Bir sosyalizm savaşçısı (1961-2018)

Halil yoldaş, yaşamının 40 yılından fazlasını sosyalizm mücadelesine; bunun son on yılından fazlasını da, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Türkiye şubesini inşa etmeye adamıştı.

Peter Schwarz

Halil Çelik’in (1961–2018) anısına

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’ni (DEUK) destekleyen Sosyalist Eşitlik (Türkiye) grubunun kurucusu ve önderi Halil Çelik, 31 Aralık 2018’de, amansız bir hastalığın ardından öldü.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi