Öne Çıkanlar

Perspektif
Perspektif
Perspective

Aşılamaya karşı yürütülen sağcı kampanyaya karşı çıkın!

Aşı konusunu bir tür “kişisel özgürlük” ihlaliymiş gibi ele aldığı için, konunun bir “aşı zorunluluğu” olarak sunulması bile tepeden tırnağa yanlıştır. Gerçekte, hiç kimsenin başkalarını hasta etmeye ve hayatlarını tehlikeye atmaya “hakkı” yoktur.

Marx’ın da yazacağı gibi: diyalektik, akademik tartışma için bir neşter değil, sınıf savaşının bir silahıdır. Başın tutkusu değil; devrimci tutkunun başıdır. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, bugün dünya Troçkist hareketinin kadrolarını işte bu ruhla eğitmektedir.

David North

2020 Olimpiyatları, geçen yıl, pandeminin ilk dalgasının ortasında yapılmamıştı. Şimdi ise oyunlar pandeminin kontrol altında olduğu, sporcuların ve destek personelinin kitlesel olarak toplanmasının güvenli olduğu iddiasıyla düzenleniyor.

Bryan Dyne

Sedov, Stalinizme karşı mücadelede ve Dördüncü Enternasyonal’in inşası yoluyla devrimi genişletme kavgasında babasıyla birlikte oynadığı hayati rol nedeniyle, Ekim 1917 Devrimi’nin tüm önderleriyle birlikte Stalin tarafından idam edilmek üzere üstü işaretlenmişti.

Fred Mazelis

1930’lardan ders alınmalı. Günümüzde faşist otoriter rejime karşı mücadelede kritik görev, Troçki’nin hem aşırı sağa hem de sahte sola karşı sosyalist devrim mücadelesini sürdürmek için devrimci bir önderliğin inşa edilmesidir.

Alejandro López

İklim değişikliğine karşı mücadelenin zaferini ve herkes için güvenli ve adil bir geleceği yalnızca toplumun sosyalist temelde yeniden düzenlenmesi sağlayabilir.

Johannes Stern

Şüphesiz, Salgado fotoğraflarını çektiği acı çeken insanların duygularını içtenlikle paylaşıyordu; ama bu insanların örgütlenmeye ve mevcut yaşam koşullarını ortadan kaldırmaya ihtiyaçları olduğu olasılığı, açıkçası, onun aklına hiç gelmedi.

David Walsh

Aşılamaya karşı yürütülen sağcı kampanyaya karşı çıkın!

Aşı konusunu bir tür “kişisel özgürlük” ihlaliymiş gibi ele aldığı için, konunun bir “aşı zorunluluğu” olarak sunulması bile tepeden tırnağa yanlıştır. Gerçekte, hiç kimsenin başkalarını hasta etmeye ve hayatlarını tehlikeye atmaya “hakkı” yoktur.

WSWS Yayın Kurulu

Resmi COVID-19 ölüm sayısı dünya çapında dört milyona ulaştı

Egemen sınıflar, pandeminin her döneminde açık ve sinsi bir şekilde kitlesel enfeksiyon politikasını desteklediler. Bu ancak sağlık sistemleri başka hiçbir başvurunun yeterli olmayacağı kadar dolduğunda sınırlı veya kısa süreli karantinalar yoluyla duraklatıldı.

Benjamin Mateus

Pandemi kontrol altına alınmadan okulların açılmasına hayır!

Bu girişimi destekleyen tüm eğitim emekçilerini, velileri ve öğrencileri, taban komiteleri kurmak ve halk sağlığı açısından hayati önem taşıyan bu mücadeleyi genişletmek üzere bizimle iletişime geçmeye çağırıyoruz.

Güvenli Eğitim İçin Taban Komitesi
Nazilerin Sovyetler Birliği'ni istilasının sekseninci yılı

WSWS, kendi arşivindeki önemli makaleleri ve o dönem Dördüncü Enternasyonal'in ürettiği bazı belgeleri içeren özel bir sayfa hazırladı.

DAHA FAZLASI İÇİN

Volvo’da sınıf savaşı ve taban komiteleri uğruna mücadele

Sendika, işçileri oy verdikleri anlaşmaların tamamını görme hakkından bile mahrum bıraktı, üyelerine grevin gerçekleştiğini bildirmeyi reddederek mücadeleye fiilen karartma uyguladı ve işçileri haftada 275 dolarlık grev ücretiyle aç bıraktı.

Joseph Kishore

Güvenlik ve Dördüncü Enternasyonal

Sylvia Ageloff ve Lev Troçki suikastı – III. Bölüm

Bu yazı dizisi, Troçkist hareketin Ageloff’un rolüne yönelik ilk sistematik soruşturmasını oluşturuyor ve Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin Güvenlik ve Dördüncü Enternasyonal soruşturmasını devam ettiriyor.

Eric London

İspanya İç Savaşı’nın patlak vermesinin seksen beşinci yılı

1930’lardan ders alınmalı. Günümüzde faşist otoriter rejime karşı mücadelede kritik görev, Troçki’nin hem aşırı sağa hem de sahte sola karşı sosyalist devrim mücadelesini sürdürmek için devrimci bir önderliğin inşa edilmesidir.

Alejandro López

Lev Sedov Suikastının 50. Yılı

Sedov, Stalinizme karşı mücadelede ve Dördüncü Enternasyonal’in inşası yoluyla devrimi genişletme kavgasında babasıyla birlikte oynadığı hayati rol nedeniyle, Ekim 1917 Devrimi’nin tüm önderleriyle birlikte Stalin tarafından idam edilmek üzere üstü işaretlenmişti.

Fred Mazelis

Türkiye ile NATO arasında yeni bir kriz patlak verdi

NATO-Türkiye ilişkilerindeki krizin arkasında, Ankara ABD savaş planlarının başlıca iki hedefi olan Rusya ve İran ile bağlarını geliştirirken derinleşen stratejik anlaşmazlıklar yatıyor.

Halil Celik

Anayasa referandumunda “HAYIR” oyu verin!

Toplumsal Eşitlik’in açıklaması

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) ile siyasi dayanışma içinde olan Toplumsal Eşitlik, referandumda “Hayır” oyu verilmesi çağrısı yapar.

Toplumsal Eşitlik
Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı için ileri!
Dördüncü Enternasyonal'in Uluslararası Komitesi'nin açıklaması

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, dünyanın dört bir yanındaki işçilere sesleniyor: Bu mücadeleye katılın! Her fabrikada ve işyerinde taban komiteleri oluşturun!

AÇIKLAMAYI OKUMAK İÇİN

Biden’ın Irak ve Suriye’yi bombalaması: Savaşın normalleştirilmesi

“Teröre Karşı Küresel Savaş”ın başlamasından ve Irak ve Afganistan’daki sömürgecilik tarzı kanlı müdahalelerden yirmi yıl sonra, ABD’nin dünyanın herhangi bir yerinde uyarı yapmadan başlattığı yasa dışı askeri eylemler tamamen normalleştirilmiş durumda.

Bill Van Auken
Pandemi Kontrol Altına Alınana Kadar
Okullar ve Hayati Olmayan İşyerleri Kapatılsın!

Türkiye'den, ABD'den, Birleşik Krallık'tan ve Almanya'dan taban komiteleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantının kaydını izlemek için tıklayın.

İZLEMEK İÇİN
Rosa Luxemburg 150 yaşında
Peter Schwarz, 5 Mart 2021
Rosa Luxemburg’un mirası; enternasyonalizmi, işçi sınıfına yönelimi, devrimci sosyalizmi, bugün Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin temsil ettiği dünya Troçkist hareketi tarafından savunulup geliştirilmektedir.

Gazze’deki savaş suçları ve İsrail’in krizi

Gazze’ye yönelik askeri saldırı ve İsrail’in kendi içinde büyüyen isyan, Arap, Yahudi ve İranlı işçi sınıfını bütün ayrımların ötesinde, tüm dünyada kapitalizme son verme mücadelesinin bir parçası olarak Ortadoğu Sosyalist Federasyonu uğruna ortak bir kavgada birleştirme mücadelesinin aciliyetini ortaya koymaktadır.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi protestoları için ileriye giden yol

Türkiye'den, ABD'den ve Almanya'dan konuşmacıların katılımıyla düzenlenen uluslararası çevrimiçi toplantının kaydını izlemek için tıklayın.

İZLEMEK İÇİN
WSWS'nin Yeni Yıl Açıklaması
Pandeminin siyasi dersleri ve 2021'de sosyalizm mücadelesi
Joseph Kishore ve David North, 4 Ocak 2021
Pandemi, dünya kapitalist sisteminin çelişkilerini oldukça yoğunlaşmış bir biçimde ortaya koyan ve uzun süredir bastırılmış toplumsal dönüşüm güçlerini açığa çıkaran bir “tetikleyici olay”dır.
WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North'un açıklaması
Dünya Sosyalist Web Sitesi ve 2020 krizleri

Sri Lankalı şair Ahnaf Jazeem’i savunun!

Ahnaf Jazeem’in siyasi bir tutuklu olduğunu ve hukuka aykırı olarak tutuklanmasının ülkedeki kitlelerin ve şairin ifade ve sanat özgürlüğünün açık bir ihlali olduğunu belirtiyoruz.

Sanat ve İfade Özgürlüğünü Savunma Komitesi
Friedrich Engels 200 yaşında
Marx ve Engels’in eseri, doğumlarından iki yüzyıl sonra yakıcı bir güncel geçerliliğe sahiptir.

Facebook sosyalist sola yönelik saldırıyı artırıyor

Facebook, sosyalist solu hedef alan ve giderek tırmanan bir internet sansürü kampanyası yürütüyor. Hiçbir açıklama yapılmaksızın veya başvuruya izin verilmeksizin Facebook sayfaları kapatılıyor ve bireysel hesaplar kalıcı olarak devre dışı bırakılıyor.

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin açıklaması
Lev Troçki suikastının 80. yılı
Troçki'nin Son Yılı
David North, Ağustos-Eylül 2020
Troçki’nin öldürülmesinin 80. yıldönümü dolayısıyla, dünya sosyalist devriminin bu büyük teorisyeni ve stratejistinin yaşamının son yıllarındaki çalışması üzerine bir değerlendirme.

Trump’ın faşist çetesi insanları rehin alsaydı ne olurdu?

6 Ocak olaylarının önemi kavranmalı ve siyasi dersler çıkarılmalıdır. Emekçileri ve gençleri eğitmek, gerçek bir sosyalist kitle hareketi inşa etmek ve halkın ezici çoğunluğunun demokratik ve sosyal haklarını savunmak ancak bu temelde mümkün olacaktır.

Joseph Kishore, David North
WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North'un açıklaması
Dünya Sosyalist Web Sitesi'nin yeniden açılışına hoş geldiniz!
Dünya Sosyalist Web Sitesi, tamamen ve köklü bir şekilde yeniden tasarlandı.

Tunus’taki kitlesel ayaklanma ve sürekli devrim perspektifi

Ancak hem yerli burjuvaziye hem de emperyalizme karşı toplumun tüm ezilen kesimlerine önderlik eden işçi sınıfının bağımsız mücadelesi yoluyla demokratik ve sosyal haklar kazanılabilir ve siyasal yaşamın temeli olarak toplumsal eşitlik kurulabilir.

Dünya Sosyalist Web Sitesi yayın kurulu

WikiLeaks ve Tunus

Amerikan dış politika uzmanları, 2011 yılında Tunus’ta yaşanan olayları, “birinci WikiLeaks devrimi” olarak tanımladılar.

Patrick Martin

Mısır Devrimi

Kitlesel protestolar, fabrika işgalleri ve süresiz genel grev çağrıları yayılırken, işçi sınıfı Mısır devriminin itici gücü olarak ortaya çıkıyor.

David North

Halil Çelik: Bir sosyalizm savaşçısı (1961-2018)

Halil yoldaş, yaşamının 40 yılından fazlasını sosyalizm mücadelesine; bunun son on yılından fazlasını da, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Türkiye şubesini inşa etmeye adamıştı.

Peter Schwarz

Halil Çelik’in (1961–2018) anısına

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’ni (DEUK) destekleyen Sosyalist Eşitlik (Türkiye) grubunun kurucusu ve önderi Halil Çelik, 31 Aralık 2018’de, amansız bir hastalığın ardından öldü.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi

Aşılamaya karşı yürütülen sağcı kampanyaya karşı çıkın!

Aşı konusunu bir tür “kişisel özgürlük” ihlaliymiş gibi ele aldığı için, konunun bir “aşı zorunluluğu” olarak sunulması bile tepeden tırnağa yanlıştır. Gerçekte, hiç kimsenin başkalarını hasta etmeye ve hayatlarını tehlikeye atmaya “hakkı” yoktur.

WSWS Yayın Kurulu

Olimpiyatlar toplu ölümlerin gölgesinde açıldı

2020 Olimpiyatları, geçen yıl, pandeminin ilk dalgasının ortasında yapılmamıştı. Şimdi ise oyunlar pandeminin kontrol altında olduğu, sporcuların ve destek personelinin kitlesel olarak toplanmasının güvenli olduğu iddiasıyla düzenleniyor.

Bryan Dyne