Öne Çıkanlar

Bedaş işçilerinin çıkarları ulusal temelli bir sendikal program temelinde değil; ancak devrimci bir uluslararası sınıf mücadelesi programı temelinde ilerletilebilir.

Ulaş Ateşçi

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, dünyanın dört bir yanındaki işçilere sesleniyor: Bu mücadeleye katılın! Her fabrikada ve işyerinde taban komiteleri oluşturun!

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin açıklaması

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, Slaughter’ın siyasi ihanetine karşı çıkarken, onun önceki katkılarında önemli olan her şeyi savunmaktadır.

David North

Geçtiğimiz yıl, şiddetli bir pandemi sırasında üç milyondan fazla insan hayatını kaybederken, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler silahlara ve savaş hazırlıklarına yaklaşık 2 trilyon dolar gibi rekor bir meblağ harcadılar.

Andre Damon

Kadro eğitiminin can damarı, partiye katılan herkesin, Marksist hareketin tarihsel sürekliliğini ifade eden devrimci ilkelere bilinçli bağlılığıdır.

David North
Küresel pandemiden küresel sınıf mücadelesine
2021 Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı

Toplantı, 1 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanından katılımcıların konuşmalarıyla düzenlendi.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Almanya’daki Güvenli Eğitim İçin Eylem Komiteleri Ağı toplantısı

Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı’nı destekleyin!

İşçiler, çeşitli işyerlerinde, sektörlerde ve ülkelerde bu politikalara ve korporatist sendikalara karşı mücadelelerini ancak uluslararası ölçekte birleşmiş bağımsız taban komiteleri aracılığıyla koordine edebilirler.

Gregor Link
Pandemi Kontrol Altına Alınana Kadar
Okullar ve Hayati Olmayan İşyerleri Kapatılsın!

Türkiye'den, ABD'den, Birleşik Krallık'tan ve Almanya'dan taban komiteleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantının kaydını izlemek için tıklayın.

İZLEMEK İÇİN

Bedaş işçilerinin mücadelesi yol ayrımında

Bedaş işçilerinin çıkarları ulusal temelli bir sendikal program temelinde değil; ancak devrimci bir uluslararası sınıf mücadelesi programı temelinde ilerletilebilir.

Ulaş Ateşçi

Bedaş işçileri için ileriye giden yol

İleriye giden yol, DEUK’un kuruluş çağrısını yaptığı Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı’nın parçası olacak taban komiteleri inşa etmekten geçiyor.

Ulaş Ateşçi

Kapitalizm pandemiyle mücadeleye değil savaşa hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl, şiddetli bir pandemi sırasında üç milyondan fazla insan hayatını kaybederken, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler silahlara ve savaş hazırlıklarına yaklaşık 2 trilyon dolar gibi rekor bir meblağ harcadılar.

Andre Damon

Doğu Avrupa ve Balkanlar’da pandemi şiddetle sürüyor

Doğu Avrupa ülkelerinin hepsinin ortak bir yanı var: Kapitalizmin otuz yıl önce restore edilmesinin ardından, görece iyi işleyen sağlık sistemleri kâr sunağında feda edilmiş ve mahvedilmiştir.

Martin Nowak

Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı için ileri!

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, dünyanın dört bir yanındaki işçilere sesleniyor: Bu mücadeleye katılın! Her fabrikada ve işyerinde taban komiteleri oluşturun!

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin açıklaması
Rosa Luxemburg 150 yaşında
Peter Schwarz, 5 Mart 2021
Rosa Luxemburg’un mirası; enternasyonalizmi, işçi sınıfına yönelimi, devrimci sosyalizmi, bugün Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin temsil ettiği dünya Troçkist hareketi tarafından savunulup geliştirilmektedir.

Kapitalizm pandemiyle mücadeleye değil savaşa hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl, şiddetli bir pandemi sırasında üç milyondan fazla insan hayatını kaybederken, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler silahlara ve savaş hazırlıklarına yaklaşık 2 trilyon dolar gibi rekor bir meblağ harcadılar.

Andre Damon
Boğaziçi Üniversitesi protestoları için ileriye giden yol

Türkiye'den, ABD'den ve Almanya'dan konuşmacıların katılımıyla düzenlenen uluslararası çevrimiçi toplantının kaydını izlemek için tıklayın.

İZLEMEK İÇİN
WSWS'nin Yeni Yıl Açıklaması
Pandeminin siyasi dersleri ve 2021'de sosyalizm mücadelesi
Joseph Kishore ve David North, 4 Ocak 2021
Pandemi, dünya kapitalist sisteminin çelişkilerini oldukça yoğunlaşmış bir biçimde ortaya koyan ve uzun süredir bastırılmış toplumsal dönüşüm güçlerini açığa çıkaran bir “tetikleyici olay”dır.

Bedaş işçilerinin mücadelesi yol ayrımında

Bedaş işçilerinin çıkarları ulusal temelli bir sendikal program temelinde değil; ancak devrimci bir uluslararası sınıf mücadelesi programı temelinde ilerletilebilir.

Ulaş Ateşçi

Almanya’daki Güvenli Eğitim İçin Eylem Komiteleri Ağı toplantısı

Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı’nı destekleyin!

İşçiler, çeşitli işyerlerinde, sektörlerde ve ülkelerde bu politikalara ve korporatist sendikalara karşı mücadelelerini ancak uluslararası ölçekte birleşmiş bağımsız taban komiteleri aracılığıyla koordine edebilirler.

Gregor Link

Bedaş işçileri için ileriye giden yol

İleriye giden yol, DEUK’un kuruluş çağrısını yaptığı Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı’nın parçası olacak taban komiteleri inşa etmekten geçiyor.

Ulaş Ateşçi
WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North'un açıklaması
Dünya Sosyalist Web Sitesi ve 2020 krizleri

Cliff Slaughter: 1928–2021

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, Slaughter’ın siyasi ihanetine karşı çıkarken, onun önceki katkılarında önemli olan her şeyi savunmaktadır.

David North

Güvenlik ve Dördüncü Enternasyonal

Sylvia Ageloff ve Lev Troçki suikastı – II. Bölüm

Ageloff, kuruluş konferansından birkaç ay sonra, 1939’un başlarında Amerika Birleşik Devletleri’ne döndü. Kendisi, GPU’nun Troçki’yi öldürme komplosunun kritik bir parçası haline gelmişti.

Eric London

WSWS’nin çevrimiçi toplantısı

1871 Paris Komünü’nün tarihsel ve güncel önemi

Komün’den çıkarılan ve toplantı boyunca tartışılan en önemli derslerden biri, kapitalist sınıfın toplum üzerindeki egemenliğini savunmak için başvurduğu amansız şiddetti.

Joseph Kishore

Paris Komünü 150 yaşında

Paris Komünü, çok kanlı bir bedel ödeyerek, uluslararası işçi sınıfına iktidar uğruna mücadelede paha biçilmez bir deneyim sundu.

Alex Lantier
Friedrich Engels 200 yaşında
Marx ve Engels’in eseri, doğumlarından iki yüzyıl sonra yakıcı bir güncel geçerliliğe sahiptir.

2020’nin en beğenilen müzikleri

COVID-19 pandemisi 2020’de müzik endüstrisini mahvetti. Canlı performansların iptal edilmesi ve müzik mekânlarının kapatılmaya zorlanmasıyla birlikte çok sayıda sanatçı işsiz kaldı.

Hiram Lee, Matthew Brennan
Lev Troçki suikastının 80. yılı
Troçki'nin Son Yılı
David North, Ağustos-Eylül 2020
Troçki’nin öldürülmesinin 80. yıldönümü dolayısıyla, dünya sosyalist devriminin bu büyük teorisyeni ve stratejistinin yaşamının son yıllarındaki çalışması üzerine bir değerlendirme.

Facebook sosyalist sola yönelik saldırıyı artırıyor

Facebook, sosyalist solu hedef alan ve giderek tırmanan bir internet sansürü kampanyası yürütüyor. Hiçbir açıklama yapılmaksızın veya başvuruya izin verilmeksizin Facebook sayfaları kapatılıyor ve bireysel hesaplar kalıcı olarak devre dışı bırakılıyor.

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin açıklaması
WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North'un açıklaması
Dünya Sosyalist Web Sitesi'nin yeniden açılışına hoş geldiniz!
Dünya Sosyalist Web Sitesi, tamamen ve köklü bir şekilde yeniden tasarlandı.

Trump’ın faşist çetesi insanları rehin alsaydı ne olurdu?

6 Ocak olaylarının önemi kavranmalı ve siyasi dersler çıkarılmalıdır. Emekçileri ve gençleri eğitmek, gerçek bir sosyalist kitle hareketi inşa etmek ve halkın ezici çoğunluğunun demokratik ve sosyal haklarını savunmak ancak bu temelde mümkün olacaktır.

Joseph Kishore, David North

Tunus’taki kitlesel ayaklanma ve sürekli devrim perspektifi

Ancak hem yerli burjuvaziye hem de emperyalizme karşı toplumun tüm ezilen kesimlerine önderlik eden işçi sınıfının bağımsız mücadelesi yoluyla demokratik ve sosyal haklar kazanılabilir ve siyasal yaşamın temeli olarak toplumsal eşitlik kurulabilir.

Dünya Sosyalist Web Sitesi yayın kurulu

WikiLeaks ve Tunus

Amerikan dış politika uzmanları, 2011 yılında Tunus’ta yaşanan olayları, “birinci WikiLeaks devrimi” olarak tanımladılar.

Patrick Martin

Mısır Devrimi

Kitlesel protestolar, fabrika işgalleri ve süresiz genel grev çağrıları yayılırken, işçi sınıfı Mısır devriminin itici gücü olarak ortaya çıkıyor.

David North

Halil Çelik: Bir sosyalizm savaşçısı (1961-2018)

Halil yoldaş, yaşamının 40 yılından fazlasını sosyalizm mücadelesine; bunun son on yılından fazlasını da, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Türkiye şubesini inşa etmeye adamıştı.

Peter Schwarz

Halil Çelik’in (1961–2018) anısına

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’ni (DEUK) destekleyen Sosyalist Eşitlik (Türkiye) grubunun kurucusu ve önderi Halil Çelik, 31 Aralık 2018’de, amansız bir hastalığın ardından öldü.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi

Kapitalizm pandemiyle mücadeleye değil savaşa hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl, şiddetli bir pandemi sırasında üç milyondan fazla insan hayatını kaybederken, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler silahlara ve savaş hazırlıklarına yaklaşık 2 trilyon dolar gibi rekor bir meblağ harcadılar.

Andre Damon

Taban Komitelerinin Uluslararası İşçi İttifakı için ileri!

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, dünyanın dört bir yanındaki işçilere sesleniyor: Bu mücadeleye katılın! Her fabrikada ve işyerinde taban komiteleri oluşturun!

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin açıklaması