ABD’li, Kanadalı ve Meksikalı işçilerin ortak eylemi için

Matamoros işçilerini savunun!

Meksika, Matamoros’u saran sendikalardan bağımsız fiili grev dalgasının başlamasının üzerinden iki ay geçerken, Meksika egemen sınıfının yanı sıra, ABD’li ve diğer yabancı şirketler, Teksas, Brownsville sınırının diğer tarafında bulunan kentteki cesur işçilere karşı toplu cezalandırma gerçekleştiriyorlar. İşçiler, Ford, GM, Fiat Chrysler ve başka otomotiv ve cihaz imalatçıları için parça üreten fabrikalardaki yoksulluk ücretleri ve kötü çalışma koşulları ile mücadele etmeye cüret ettikleri için toplu işten çıkarmalara, fiziksel saldırılara tabi tutuluyor ve kara listeye alınıyor.

Alarm verilmesi gerekiyor! Dünya Sosyalist Web Sitesi (WSWS) Otomotiv İşçileri Bülteni, ABD ve Kanada genelindeki işçileri, sınırın öbür tarafındaki sınıf kardeşlerini savunmaya çağırır. Eğer misillemeler durdurulamazsa, on binlerce işçi ve aileleri, yıllarca sürecek aşırı yoksulluğun ve sömürünün içine atılacaktır.

12 Ocak’tan beri, Matamoros’ta bulunan maquiladora (serbest bölge) fabrikalarındaki 70.000 dolayında işçi, “20-32”; yani yüzde 20 ücret zammı ve 32.000 pezo (1.700 dolar) ikramiye talebiyle toplu bir başkaldırı yürütüyor. ABD’deki ve Kanada’daki otomotiv işçileri, Meksikalı işçilerin, şirket yanlısı sendikalara meydan okumasından ve bağımsız taban örgütlenmelerini kurma yönünde attıkları ilk adımlardan ilham alıyor.

“Sendika ve şirket, işçi sınıfını öldürüyor” yazılı pankart taşıyan grevci Matamoros işçileri

Benzer grevlerin ve eylemlerin Meksika geneline ve sınırın ötesine yayılacağından dehşete kapılan egemen sınıf, toplu işten çıkarmalar, işyerlerini kapatma ve çete saldırıları ile karşılık veriyor. Şirketler, Meksika hükümeti ve sendikalar; hepsi, şirketlerin emirlerine yönelik herhangi bir muhalefetin acımasız karşı önlemlerle karşılaşacağını göstermek amacıyla, grevcileri ibret olsun diye cezalandırmak istiyor.

Grevler başladığından beri en az 4.000 işçi işten çıkarıldı ve 50.000 işçi daha, Meksika’nın başlıca büyük şirket örgütü olan İş Düzenleme Konseyi tarafından işten çıkarılmakla tehdit ediliyor.

Genel merkezi Michigan’da bulunan, önde gelen bir direksiyon ve otomotiv güvenlik sistemleri tedarikçisi olan Joyson Safety Systems, şimdiden, 800 işçiyi sokağa atarak, Matamoros’taki tüm üretimine son veriyor olduğunu duyurdu.

Bu arada, bir diğer iş dünyası örgütü olan COPARMEX, Matamoros’taki gibi iş bırakma eylemlerini federal yasalara göre yasadışı hale getirmek için yasa çıkarılmasını öneriyor.

Şirketler ve sendikalar, birlikte, geçici olarak verdikleri ücret tavizlerinin etkisini tersine çevirmeye çalışmaya ek olarak, grevlerin önderleri ve en militan olarak tespit ettikleri işçileri hedef alıyorlar. Bu işçiler arasında, Dünya Sosyalist Web Sitesi aracılığıyla ABD’li ve Kanadalı işçilerle dayanışmalarını açıkça dile getiren işçiler de var. İşbaşı yapan işçiler, şirket yönetiminin en ufak bahanelerle onları işten çıkarmaya çalıştığını ve bir işyeri diktatörlüğü koşullarının var olduğunu bildiriyor.

İşçilerin, bu olaylardan gerekli dersleri çıkarmalarının tam zamanı.

ABD’deki Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası, Kanada Otomotiv İşçileri sendikası (artık Unifor) ve diğer sendikalar, onlarca yıldır, işçilere, düşmanlarının, Amerikalı ve Kanadalı işçilerin işlerini “çalmak” için yoksulluk ücretleriyle çalışmaktan memnun olduklarını iddia ettikleri Meksikalı işçiler olduğunu anlatıyordu. Şimdi, Meksikalı işçiler, cesur bir kavga veriyor ve çok uluslu şirketlere karşı mücadelelerine katılmaları için sınırın kuzeyindeki kardeşlerine sesleniyor.

Matamoros işçileri, sendikalar tarafından pazarlanan gerici milliyetçiliğe karşı çıkarak, işçi sınıfının, küresel olarak bütünleşmiş tek bir üretim süreci içinde birleşmiş uluslararası bir sınıf olduğunu kanıtlıyorlar. Bu, Matamoros’taki grevlerin, Kuzey Amerika genelinde otomotiv sektöründeki üretimi yavaşlatmış olması gerçeğiyle vurgulanıyor.

İşçilerin greve gittiği şirketlerin çoğu, Fisher Dynamics, Autoliv, Inteva, Joyson Safety Systems, APTIV, Parker gibi küresel araba parçası tedarikçileridir. ABD ve Kanada genelindeki fabrikalardan işçiler, grevlerin sonucunda direksiyon ve diğer parça eksiklikleri ile birlikte, üretimde devam eden aksamaları bildiriyorlar. Şirketler ve sendikalar ise, bunları gizlemek için ellerinden geleni yapıyor. Chicago, Flat Rock’ta ve Ontario, Oakville’de Ford; Windsor’da Fiat Chrysler; Oshawa’da General Motors ve Mississippi’de Nissan; hepsi etkilenmiş durumda.

Dahası, Kuzey Amerika’da on yıllardır gerçekleşen en büyük grevlerden biri olan Matamoros’taki grev dalgası, 2019’da sınıf mücadelesinin tüm dünyada hızla yoğunlaşmasının parçasıdır. Yılın ilk iki ayında, ABD’deki öğretmenlerin kent ve eyalet genelindeki grevlerine, Fransa’da toplumsal eşitsizliğe karşı sarı yelek protestolarının devamına ve Güney Amerika’da, Asya’da ve Afrika’da grevlere ya da kitlesel gösterilere tanık olundu. Şu anda, Cezayir’de yüz binlerce işçi, Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika rejimine karşı grevde.

Özellikle Meksika, toplumsal bir barut fıçısıdır. Beş eyalette, öğretmenler, bu yıl, Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador (AMLO) yönetiminin eğitimdeki kesintilerine karşı greve gitti. Bazı öğretmenler, batıdaki Michoacán eyaletinde demiryollarını bloke ederek, Pasifik’teki bir limana otomotiv sevkiyatını durdurdular. Ülkedeki yaklaşık 90.000 Walmart işçisi, Mart ayının sonunda greve gitme tehdidinde bulunuyor; bu, büyük önem taşıyan bir gelişme olacak.

İşçi sınıfı, dünyanın her yerinde sadece aynı sorunlarla (yoksulluk ücretleri, güvencesizlik, çalışmanın hızlandırılması, şirket tacizi ve istismar) karşı karşıya bulunmuyor, aynı zamanda, küresel ölçekte her zamankinden daha fazla bütünleşmiş bir üretim süreci içindeki milyarlarca bağ ile nesnel olarak birleştiriliyor.

İşçiler ulusal sınırların öbür tarafındaki kardeşleriyle gitgide daha bağlı hale gelirken, onların çıkarları ile küresel şirketlerin ve süper zenginlerin çıkarları arasındaki uçurum görülmemiş oranlara ulaşmış durumda. İster Oshawa’da (Kanada), ister Detroit’te, Lordstown’da (ABD), ister Çongçing’de (Çin), isterse Matamoros’ta (Meksika) olsun, aynı amansız düşman, kapitalist egemen sınıf, işçilerden her bir kar damlasını zorla alma peşinde koşuyor ve sonra, sürekli daha ucuz emek ve daha iyi karlılık oranı aradığı için, fabrikaları kapatıp on binlerce kişiyi işsizliğe sürüklüyor.

İşçiler, ne kadar cesur ya da özverili olurlarsa olsunlar, küresel şirketler ile sadece bir kentte, hatta bir ülkede mücadele edemezler. İşçi sınıfının nesnel olarak uluslararası ölçekte birbirine bağlılığının ve işçiler ile şirketler arasındaki çözümsüz çatışmanın farkına varılmalı ve bu, bilinçli bir stratejiye temel oluşturmalıdır.

Yeni bir strateji, yeni örgütlenmeleri gerektiriyor. Ulusötesi şirketler, onlarca yıldır, “iş barışı”nı, yani grevlerin ve her türlü işçi mücadelesinin bastırılmasını sürdürmek için, Meksika’da, ABD’de ve Kanada’da, sendikalara bel bağladılar. Sendikaların yozlaşmış “işçi-yönetim ortaklığı”, onların durmadan milliyetçiliği yükseltmeleri ile el ele gitmiştir. Bu, uluslararası ölçekte birleşik bir işçi mücadelesini engellemek için kullanılan zehirli bir böl ve yönet stratejisidir.

Sendikalar, bir yandan Meksikalı ve Çinli karşıtı şovenizmi yükseltirken, diğer yandan, 1980’lerden beri sayısız fabrikanın kapatılmasında ve yüz binlerce işin ortadan kaldırılmasında otomotiv patronlarıyla işbirliği yaptılar. Bunun en son kurbanları, General Motors’un geçtiğimiz hafta kapatılan Lordstown montaj fabrikasındaki işçilerdir.

Matamoros’taki mücadele, Maquiladora Sanayi İşçileri Sendikası’na (SJIOM) karşı bir başkaldırı biçiminde gelişti. Matamoros işçileri, sendikalara karşı başkaldırarak ve yeni taban örgütlenmeleri kurmaya başlayarak, işçilerin bağımsız eyleme geçmeye başladıkları zaman sahip oldukları muazzam gücü gösterdiler.

Bu ilk adımın genişletilmesi gerekiyor: Kuzey Amerika genelinde, sendikalardan bağımsız bir taban komiteleri ağı kurulmalı ve Matamoros’taki işçiler tarafından başlangıçta kurulan örgütler, kent geneline genişletilip kalıcı hale getirilmelidir.

Matamoros grevcilerini savunmak, her sınıf bilinçli işçinin acil görevidir. ABD’deki ve Kanada’daki işçi sınıfı, Meksika’daki işçiler aşırı yoksulluk koşullarında tutulduğu sürece, kendi çıkarını geliştiremez. Meksika’daki işçilerin savunusu, bütün işçilerin çıkarlarının savunusudur.

ABD ve Kanada genelindeki işçiler, Meksika’daki misillemelerin sona ermesini ve kurban edilen tüm işçilerin –maaş farkları ödenerek– işe geri alınmasını talep etmeliler. İşçilerin, çalışma arkadaşlarını Matamoros’daki durum hakkında bilgilendirmesi, onların mücadelelerini sosyal medyada yaygın biçimde duyurması ve sınırın öbür tarafındaki kardeşleriyle iletişim kurması gerekiyor. Matamoros işçilerini sömürüp kurban eden şirketlerin ABD ve Kanada şubelerini kapsayan grev ve kitlesel gösteri hazırlıkları yapılmalıdır.

WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni ve Taban Komiteleri Güç Birliği Yürütme Komitesi, bu bağlantıların kurulmasında elinden gelen yardımı sağlayacaktır. Bütün işçileri, autoworkers@wsws.org adresine, Matamoros işçilerine destek açıklaması göndermeye çağırıyoruz. Bu mesajları çevirip, Meksika’daki işçilere göndereceğiz.

Loading