Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılış toplantısı

Pandemi kapitalizmin altında yatan çelişkileri daha da hızlandırdı

WSWS, sitenin 2 Ekim 2020’deki yeniden açılışı üzerine 25 Ekim’de düzenlenen çevrimiçi toplantıda DEUK’un önde gelen üyeleri ve WSWS’ye katkıda bulunanlar tarafından yapılan konuşmaları yayımlıyor. Aşağıdaki konuşma, Avustralya Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Ulusal Sekreteri Cheryl Crisp tarafından yapıldı.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin bu yıl 2 Ekim’de yeniden açılması, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin tarihinde, işçi sınıfı içinde devrimci bir önderliğin inşası uğruna verdiği mücadelede bir kilometre taşıdır.

Bunun, kapitalizmin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşı karşıya olduğu en büyük krizin ortasında yapılmış olması oldukça yerindedir.

Marx, 150 yıldan daha uzun bir süre önce, Kapital’in birinci cildinde, sınıflar arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamıştı: “Şu halde, bir kutuptaki zenginlik birikimi, aynı zamanda, öteki kutuptaki … sefalet, acı, kölelik, cehalet, vahşileşme ve manevi bozulmanın birikimidir.” [1] Marx, hükümetlerin veya işletme liderlerinin bir politikasını değil, bizzat kapitalist birikimin sonucunu anlatıyordu. Başka bir deyişle, zengin kapitalist seçkinler ile işçi sınıfı arasındaki toplumsal uçurum, üretim süreçlerine içkindir. Bu, bugün de değişmemiştir.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, 1998’de açıldığından beri, eşitsizliğe ve egemen sınıf ile işçi sınıfı arasında artan servet kutuplaşmasına olağanüstü dikkat çekmiş ve buna odaklanmıştır. Bugün 21. yüzyılda yaşamı tanımlayan şey budur. WSWS, işçilerin, gençlerin ve yoksulların sesidir ve bizim yöneldiğimiz de işçi sınıfıdır. WSWS sadece ne olduğunu değil, daha da önemlisi neden olduğunu açıklar.

Pandemiyi sadece WSWS, kapitalizmin zaten altında yatan çelişkileri ve krizleri hızlandıran tetikleyici bir olay olarak nitelendirdi. Kapitalist hükümetler tarafından öngörülebilir, tahmin edilebilir ve isteyerek görmezden gelinen bir virüs olan COVID 19, orantısız bir şekilde işçi sınıfını ve yoksulları vurdu.

İşçiler ve yoksullar sosyal mesafeye uyamazlar. Çalışanların çoğu işini evden yapamıyor; tehlikeli fabrikalarda ve işyerlerinde çalışmaya mecbur kalıyorlar. Birçoğunun altta yatan sağlık sorunları var ve maddi güçleri sağlık hizmetlerini karşılamaya yetmiyor. Kısıtlamaları kaldırma ve karantinalara karşı çıkma yönündeki öldürücü ve suçlu yaygara, yüz binlerce insanı hastalığa ve ölüme mahkûm etti.

Ama Wall Street ve piyasalar hâlâ yükseliyor ve egemen sınıfın tek kaygısı bu. Ocak 2020’de, pandemiden önce, gezegendeki en zengin 2.153 kişi, en alttaki 4,6 milyar insandan daha fazla servete sahipti. Bu kutuplaşma daha da genişledi. Pandemi, trilyonlarca dolarlık servetin kurtarma paketleri aracılığıyla yoksullardan zenginlere aktarılması için bir fırsat olarak kullanıldı.

Egemen sınıfın ve kapitalist devletin, en açık biçimde Trump’ta ifadesini bulan faşizan önlemlere yönelişi, yalnızca, muazzam bir eşitsizlik uçurumuyla karakterize edilen bir sosyal sistemi barışçıl bir şekilde sürdürmenin imkânsızlığını vurgulamaktadır.

Virüs ne sınır tanıyor, ne de kapitalizmin dayattığı şartları. İşçi sınıfı uluslararası bir sınıftır ve Amerikalı, Britanyalı, Avrupalı ve Avustralyalı işçilerin yaşamları giderek Afrika, Asya ve Güney Amerika’daki sınıf kardeşlerinden ayırt edilemez hale geliyor. Kötüleşen sosyal koşullara karşı isyanlar ülkelere ve kıtalara yayılıyor ve esas olarak eşitsizliği hedef alıyor. WSWS’de en çok okunan makalelerden bazıları, işçilerin deneyimlerini, işyerindeki mücadelelerini ve eşitsizliğe karşı mücadeleyi anlatan makalelerdir.

WSWS’nin perspektifi, geniş halk kitlelerinin koşullarını ve deneyimlerini görmezden gelen sahte solun bakış açısıyla tam bir tezat oluşturuyor. Sahte sol; ayrıcalıklı, orta sınıf tabakanın çıkarları doğrultusunda—ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsellik şeklinde—kimlik politikalarını teşvik ediyor, toplumdaki ana bölünmenin sınıfsal olduğunu inkâr ediyor ve işçi sınıfının devrimci rolünü reddediyor.

Bununla birlikte, gelişen ve büyüyen devrimci mücadeleler, sadece cesaret ve kararlılıktan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Kapitalist sistemin yıkılması görevinde onlara önderlik edecek bir siyasi perspektife, sosyalist bir programa ve devrimci bir partiye ihtiyaç var. Dünya Sosyalist Web Sitesi işte bu amaçla açıldı ve bu gece kutlamaktan gurur duyduğumuz dönüşüm bu amaçla gerçekleştirildi.

Dipnot

[1] Kapital I. Cilt, Karl Marx, (İstanbul: Yordam Kitap, 2017), s. 624, çev: Mehmet Selik ve Nail Satlıgan.

Loading