Dünya Sosyalist Web Sitesi ve tarihsel gerçeğin savunusu

WSWS, sitenin 2 Ekim 2020’deki yeniden açılışı üzerine 25 Ekim’de düzenlenen çevrimiçi toplantıda DEUK’un önde gelen üyeleri ve WSWS’ye katkıda bulunanlar tarafından yapılan konuşmaları yayımlıyor. Aşağıdaki konuşma, tarihçi Joseph Scalice tarafından yapıldı.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılışını kutlayan bu toplantıda diğer konuşmacılarla beraber yer almaktan mutluluk duyuyorum.

Ben, Güneydoğu Asya’nın ve özellikle Filipinler’in yirminci yüzyıl siyasi tarihini inceleyen bir tarihçiyim. Yaptığım akademik çalışmalar, Filipinler Komünist Partisi’nin (CPP) ve lideri Jose Maria Sison’un, egemen seçkinlerle ittifak kurma arayışları doğrultusunda, işçi sınıfının çıkarlarına defalarca ihanet ederken Stalinizmin programını nasıl kullandıklarını belgeledi. Bu ihanetlerin en son ve dikkat çekici örneği, CPP’nin 2016’da devlet başkanı seçilen faşizan Rodrigo Duterte ile kurduğu ittifaktı.

Sison, yaptığım çalışmalara, kendisinin ve partisinin geçmişi hakkında yalan söyleyerek ve bana karşı bir dizi tehdit ve iftira savurarak karşılık verdi. WSWS, beni ve çalışmalarımı Sison’un tehditlerine ve yalanlarına karşı savunan dikkat çekici bir kampanya başlattı. Bu vesileyle minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

Yaptığım çalışmalar, WSWS’ye ve temsil ettiği Troçkist hareketin tarihine bundan çok daha fazlasını borçludur. CPP’nin siyasi ihanetlerine dair olguları toplamak üzere arşivlerde ve gazete odalarında geçirdiğim on yılda, bu ihanetlerin iç mantığını anlama, Stalinizmin özünü kavrama becerim, bütünüyle Lev Troçki’nin ve bugün Dünya Sosyalist Web Sitesi ile Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından sürdürülen Troçkist hareketin yazılarında yer alan siyasi anlayışlara dayanıyordu.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, tarihin dikkatle incelenmesine olağanüstü değer verir. Tüm dünyada işçi sınıfı kendi tarihine erişimden mahrum bırakılmıştır. Devrimci bir partinin işlevlerinden biri, bu tarihin korunması ve dikkatle incelenmesi için işçi sınıfının organı olarak hizmet etmektir. WSWS, kendisini bilinçli bir şekilde bu göreve adamıştır. Örneğin, WSWS’nin, 1619 Projesi’nin ırksal tahrifatına karşı Amerikan devriminin ilerici karakterini savunmasını büyük bir ilgiyle takip ettim. Akademik camiada Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin tarihsel çalışmalarının en yüksek bilimsel yeterlilikte olduğuna dair artan farkındalığı temsilen konuştuğuma inanıyorum.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin ürettiği eşsiz tarihsel materyaller, şu gerçeğin bir ifadesidir: tarihsel gerçeğin savunusu, Troçkist hareketin, bir yüzyıl boyunca Stalinizmin yalanlarına ve ihanetlerine karşı verdiği ölüm kalım mücadelesinde dışa vurulan en büyük kaygısı olmuştur daima.

Stalinist bürokrasiler, kendi ayrıcalıklı çıkarları doğrultusunda, önce Moskova’da, sonra da Pekin’de, Marksizm kılığına sokmaya çalıştıkları bir ulusalcılık ve sınıf işbirliği programı öne sürdüler. Bu programın sonuçları sonsuz derecede yıkıcı oldu. Stalinistler, tüm dünyada işçilerin kapitalist düşmanlarıyla müttefik oldular; işçi sınıfını böldüler ve faşizmin yükselişine olanak sağladılar; emperyalist devletlerle ittifaklar kurdular ve sömürge halkları sömürgeci efendilerine tabi kıldılar ve bu ihanetlere yönelik bilinçli Marksist muhalefeti, yani Troçkist hareketi sistematik biçimde katlettiler. Bu suçların her birinin üzerini bir yalan dağıyla örttüler.

Ne var ki, Hegel’in belirttiği gibi, tarih korkunç bir yargıçtır. Stalinizm, tarih tarafından işçi sınıfına yönelik ulusalcı ve Marksizm karşıtı bir ihanet olarak tümüyle mahkûm edilmiştir. CPP’nin kısa süre önce Duterte’ye verdiği destek, bu uzun tarihteki sadece bir başka ihanettir.

Stalinizm ifşa olmuşken, Lev Troçki’nin ve Troçkist hareketin perspektifi de tamamen doğrulanmıştır. Troçkist hareket, Stalinizmin ulusalcılığına ve sınıf işbirliğine karşı çıkarak, Marksizmin mirasını ve uluslararası sosyalizm mücadelesinde işçi sınıfının bağımsızlığının gerektiğini savunmuştur. Bu perspektif bugün Dünya Sosyalist Web Sitesi tarafından savunulup ileriye taşınmaktadır.

Filipinler, Asya ve dünya genelindeki işçilerin ve ezilen kitlelerin Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılışını kutlamaları için nedenleri var, çünkü bu onların sesi ve onların nesnel çıkarlarını ifade ediyor. WSWS, bilimsel hassasiyeti, tarihsel derinliği, siyasi öngörüsü, insancıllığı, kültürel duyarlılığı ve politik ilkelerine sarsılmaz bağlılığı nedeniyle modern siyasi tarihte rakipsiz duruyor. Bunların WSWS’yi uluslararası işçi sınıfının sesi yaptığına inanıyorum. Teşekkür ederim.

Loading