New York Times, NATO-Rusya savaşının gidişatına ilişkin anlaşmazlıkların sinyalini veriyor

Bu makale ilk olarak Twitter’da yayımlandı.

New York Times’ın (NYT) “Ukrayna’daki Savaş Karmaşıklaşıyor ve Amerika Hazır Değil” başlıklı başyazısı, NATO’nun Rusya’ya karşı yürüttüğü savaşın gidişatı konusunda Beyaz Saray ile istihbarat teşkilatları arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğunu gösteriyor. NYT, savaşın “olağanüstü bedelleri ve ciddi tehlikeleri” konusundaki endişelerini dile getiriyor ve “Başkan Biden’ın, ABD’nin bu çatışmaya süregiden katılımı ile ilgili olarak Amerikan kamuoyuna henüz yanıtlamadığı birçok soru var,” diyor.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Gazete son üç aydır savaş yanlısı ve Rusya karşıtı histeriyi körüklüyor. Ancak şimdi “müzakere edilmiş bir barış Ukrayna’nın bazı zor kararlar almasını gerektirse bile, Rusya ile topyekûn bir savaşa girmenin Amerika’nın çıkarına olmadığını” yazıyor. NYT’nin Ukrayna rejimine verdiği mesaj kasvetli: “Eğer çatışma gerçek müzakerelere yol açarsa, herhangi bir uzlaşmanın gerektireceği topraklara dair acı verici kararlar almak zorunda kalacak olanlar Ukraynalı liderler olacaktır.”

Başyazı şöyle devam ediyor: “Bay Biden aynı zamanda Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ekibine, ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı ne kadar ileri gidebileceğinin ve toplayabilecekleri silah, para ve siyasi desteğin bir sınırı olduğunu açıkça ifade etmelidir. Ukrayna hükümetinin alacağı kararlar, sahip olduğu imkânların ve Ukrayna’nın daha ne kadar yıkıma dayanabileceğinin gerçekçi bir değerlendirmesine dayanmak zorunda.”

Son olarak NYT, Biden’a acil hedeflerini yeniden gözden geçirmesi için açıkça çağrıda bulunarak şöyle yazıyor: “Şimdi yapılması gereken, coşkudan sıyrılmak, sataşmayı bırakmak ve misyonu tanımlamaya ve tamamlamaya odaklanmaktır.”

Bu belirgin değişime yol açan nedir? İşin içinde birkaç faktör var. Birincisi, Mariupol’daki yenilginin Biden yönetiminin kabul ettiğinden çok daha büyük bir askeri öneme sahip olduğu ve Ukrayna’nın zafer umutlarına soğuk su serptiği görülüyor.

İkincisi, savaşın feci uluslararası ve yerel ekonomik sonuçları giderek daha belirgin hale geliyor. Enflasyon kontrolden çıkıyor, mali piyasalar ağır darbe alıyor ve büyük bir durgunluk kaçınılmaz görünüyor.

Üçüncüsü ve en önemlisi, savaşın hız kazandırdığı toplumsal ve ekonomik kriz, sınıf mücadelesinin büyümesini körüklüyor. NYT bunu kabul ederek şöyle yazıyor: “ABD kıyılarından uzakta bir savaşa verilen halk desteği sonsuza kadar devam etmeyecektir.”

Ancak NYT’nin başyazısında ifadesini bulan egemen sınıf içindeki bölünmelere rağmen, Biden yönetimi basitçe rotayı tersine çevirip Rus istilasını kışkırtarak harekete geçirdiği siyasi krizden kendini kurtaramayacaktır.

Askeri bir çatışmayı kışkırtma kararı basit bir hata değildi. Bu, ABD emperyalizminin 30 yıllık küresel hegemonya arayışından kaynaklandı. Bu hedefin peşinde koşmaya, işçi sınıfı önderliğinde kitlesel bir savaş karşıtı ve sosyalist hareketin gelişmesi dışında hiçbir şey son vermeyecektir.

Loading