David North
Lev Troçki’yi Savunurken

Lev Troçki (1879–1940), yirminci yüzyıl siyasi tarihindeki en tartışmalı figürlerden birisidir. Troçki, yaşamı boyunca Sovyetler Birliği’ndeki Stalinist rejimin kirli bir yalan ve suçlama kampanyasının hedefiydi ve bu kampanya sürgündeki devrimci öndere yönelik suikastla sonuçlandı. Troçki’nin öldürülmesinden yetmiş yıl sonra, tarihsel kayıtlara yönelik uzun süredir gözden düşmüş Stalinist çarpıtmalar ve tahrifat, ana akım akademik literatürde yeniden ortaya çıktı. Tanınmış Britanyalı tarihçiler –Profesör Robert Service, Profesör Ian Thatcher ve Profesör Geoffrey Swain– tarafından son dönemde yayımlanan üç Lev Troçki biyografisini derinlemesine çözümleyip kapsamlı bir şekilde çürüttüğü bu eserinde David North, çağdaş akademik tarihçiliğin mevcut durumu hakkında rahatsız edici soruları gündeme getiriyor.

Bu kitabı Mehring Yayıncılık’tan satın alabilirsiniz.

Mehring Yayıncılık’tan satın alın
 1. Türkçe basıma giriş
 2. İkinci basıma önsöz
 3. Giriş
 4. Troçki’nin 20. Yüzyıl Tarihindeki Yerini Yeniden Ele Almaya Doğru
 5. Lev Troçki, Sovyet Tarih Yazımı ve Klasik Marksizmin Yazgısı
 6. Sovyet Sonrası Tarihsel Tahrifat Okulu: Profesör Geoffrey Swain'in ve Profesör Ian Thatcher'ın Lev Troçki Biyografileri Üzerine Bir Değerlendirme
 7. Büyük Yalan Devam Ediyor
 8. Siyasal Biyografi & Tarihsel Yalan
 9. Troçki'nin Kalıcı Önemi
 10. Kişilik Katili Olarak Biyografi Yazarı
 11. Suikasta Uğrayışından Yetmiş Yıl Sonra Lev Troçki'yi Değerlendirmek
 12. Lev Troçki Suikastının Yetmişinci Yılı
 13. Lev Troçki ve Tarihsel Gerçeğin Savunusu
 14. Lev Troçki'yi Savunurken
 15. Bertrand M. Patenaude'ın The American Historical Review'daki Değerlendirmesi
 16. Tarihçilerden Alman Yayınevi Suhrkamp'a Robert Service'in Troçki Biyografisi Üzerine Mektup