Rus Devrimi

Ekim 1917’de, I. Dünya Savaşı katliamının ortasında, Vladimir Lenin ve Lev Troçki liderliğindeki Bolşevik Parti’nin önderlik ettiği Rus işçi sınıfı, Aleksandr Kerenski başkanlığındaki kapitalist Geçici Hükümet’i devirerek dünya tarihindeki ilk işçi devletini kurdu. Dokuz aydan kısa bir süre önce Rusya, Çar II. Nikolay’ın başında bulunduğu bir monarşi ile yönetiliyordu. Devrim, emperyalist savaşta sonun başlangıcıydı.

Rus Devrimi, dünya tarihinde yeni bir dönemi başlattı. Kapitalist Geçici Hükümet’in devrilmesi, kapitalizme alternatifin ütopik bir hayal değil, işçi sınıfının bilinçli siyasi mücadelesi yoluyla ulaşılabilecek gerçek bir olasılık olduğunu kanıtladı. Stalinist bürokrasinin ihanetleri ve suçları eliyle yok edilen Sovyetler Birliği’nin sonraki trajik kaderine rağmen, geçtiğimiz yüzyıldaki başka hiçbir olay, gezegenin dört bir yanındaki yüz milyonlarca insanın hayatı üzerinde böylesine geniş kapsamlı bir etkide bulunmadı.

Okular; bu sayfada, yirmi yılı aşkın süredir Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde yayımlanan, devrimin önemini, derslerini ve dünya çapındaki etkisini inceleyen çok sayıda makale ve konferans bulacaklar.

Vladimir Lenin, 1919’da Petrograd işçilerine konuşma yapıyor; Troçki sağında. [Photo]
2017 Yüzüncü Yıldönümü Konferansları: Rus Devrimi'ni Neden İncelemeliyiz?
Öne çıkan makaleler
Lev Troçki'nin hayatı

1917 Ekim Devrimi’nde Bolşevik Parti’ye ve Rus işçi sınıfına Lev Troçki (1879-1940) ve Lenin önderlik etti. Troçki, 20. yüzyılda uluslararası sosyalist devrimin en büyük stratejistiydi. 1923’te Sovyetler Birliği’nde Josef Stalin’in liderlik ettiği ulusalcı bürokrasinin büyümesine karşı koymak için Sol Muhalefet’i kuran Troçki, 1933’te, Stalinist Komintern’in yıkıcı politikalarının olanak sağlamasıyla Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinin ardından Dördüncü Enternasyonal’i inşa etme çağrısı yaptı.

DAHA FAZLA BİLGİ
En son makaleler