Sol Muhalefet (1923-1933)

Lev Troçki ve aralarında Rus Devrimi’nin en önemli önderlerinden birçoğunun bulunduğu destekleyicileri, Ekim 1923’te, Lenin’in yaşamının son döneminde ve başarısızlığa uğrayan 1923 Alman Devrimi’nin ortasında, Sol Muhalefet’i kurdular. Sol Muhalefet’in amacı, Josef Stalin önderliğinde yükselen tutucu ve ulusalcı bürokrasiye karşı, Sovyetler Birliği’nde Komünist Parti politikasını reformdan geçirmek ve Komünist Enternasyonal’de doğru bir çizgi için mücadele etmekti.

Stalin ile Troçki arasında ortaya çıkan çatışma; iki birey arasında kişisel iktidar uğruna öznel bir kavga değil, uzlaşmaz siyasi programlar arasındaki asli bir mücadeleydi. Stalin’in iktidarını pekiştirmesi ve kişilik verdiği bürokratik diktatörlük, Rus Devrimi’nin kaçınılmaz sonucu değildi. Bu durum, uluslararası devrimin ve Avrupa devriminin gecikmesi nedeniyle ekonomik olarak geri ve izole bir işçi devletinin koşullarından ortaya çıkmıştı. Uluslararası alanda devrimci önderliğin siyasi olarak olgunlaşmamışlığı nedeniyle, bir dizi devrimci ayaklanma yenilgiye uğramıştı.

Troçki, Stalinizme yönelik eleştirisinde, Stalinist bürokratların pragmatik ulusalcı manevralarından ölçüsüz derecede daha ileri görüşlü olduğu kanıtlanan bir dünya sosyalist devrimi teorisi geliştirdi. Sol Muhalefet tarafından 1933’e kadar yürütülen mücadele, uluslararası işçi sınıfına yönelik devrimci politikanın en belirleyici sorunlarına odaklandı.

Lev Troçki, Sovyet Sol Muhalefeti’nin önderleri ile birlikte (1927)
Öne çıkan konferanslar

En son makaleler