GM fabrikalarının kapatılmasına karşı Detroit toplantısının kararı

GM fabrikalarının kapanmasına hayır! İşten çıkarmaları ve tavizleri durdurmak için işçi sınıfını harekete geçirin!

Aşağıdaki karar, WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni’nin fabrikaların kapanmasına ve işten çıkarmalara karşı koymak için çağrısını yaptığı 9 Aralık’taki Detroit toplantısındaki delegeler tarafından oybirliği ile kabul edildi. Toplantıya, Indiana’dan, Illinois’ten, Ohio’dan, Pennsylvania’dan, Michigan’dan ve Teksas’tan gelen delegeler dahil 80’den fazla kişi katıldı. (Bkz: “Detroit toplantısı, General Motors’un fabrikaları kapatmasına karşı mücadele örgütleme kararı aldı”)

1. General Motors’un (GM) 15.000 işçiyi işten çıkarma ve dünyanın başka yerlerindeki belirtilmemiş iki fabrika ile birlikte, ABD’deki ve Kanada’daki beş fabrikayı kapatma planının, on binlerce otomotiv işçisi, aileleri ve otomotiv sektörüne bağlı tüm işçiler için yıkıcı sonuçları olacaktır;

2. GM’nin bu adımları, otomotiv sektörünün küresel ölçekte yeniden yapılandırılmasının ve uluslararası işçi sınıfına yönelik saldırının parçasıdır. Toplumsal eşitsizliği rekor seviyelere yükseltecek olan bu süreç, Wall Street’in durmadan daha fazla kar elde etme yönündeki talepleri eliyle yönlendirilmektedir;

3. GM fabrikalarının kapatılması, UAW ve Unifor sendikalarının onlarca yıldır pazarladığı gibi, taviz sözleşmelerinin “işleri kurtaracağı”nın yalan olduğunu daha fazla teşhir etmektedir. Bu örgütler, uzun süredir, her işçi mücadelesini engellemek için şirket yönetimlerinin araçları olarak çalışmaktadır.

4. Otomotiv işçileri arasında, fabrikaların kapanmasına, azalan ücretlere ve çalışma koşullarına karşı var olan muhalefet, sınıf mücadelesinin ABD ve dünya genelinde canlanmasının parçasıdır;

Dolayısıyla, bu toplantı:

1. Ocak ayında bir gösteri düzenlemeye yönelik hazırlıklar dahil, fabrikaların kapatılmasına karşı muhalefeti örgütlemek için, etkilenen tüm işyerlerinde, fabrikalarda ve mahallelerde, UAW’den, Unifor’dan ve diğer sendikalardan bağımsız taban komiteleri kurmayı karara bağlar.

2. Bu toplantı, bu tür komitelerin:

* Şirket yönetimine karşı işçilerin çıkarlarını ileri süreceğini;

* İşçileri, iki kademeli ücret ve sosyal hak sisteminin ortadan kaldırılması, geçici işçilerin daimi işçilere dönüştürülmesi, işten çıkarılmış ve kurban edilmiş tüm işçilerin işe geri alınması ve işyeri demokrasisi uğruna mücadele dahil olmak üzere, kendi talepleri temelinde harekete geçireceğini;

* İşçilerin şirket yönetiminin ve sendikanın tüm mali kayıtlarına sınırsız erişime ve tüm görüşmeler ve toplu sözleşme oylamaları üzerinde denetime sahip olmasını talep edeceğini;

* Otomotiv parçası işçileri, öğretmenler, Amazon işçileri, hizmet işçileri ve diğer işçiler dahil tüm işçiler arasında iletişim ve işbirliği hatları kuracağını ve Amerikalı işçilerin Kanada’daki, Meksika’daki ve dünyanın geri kalanındaki sınıf kardeşlerimizle birliği uğruna mücadele edeceğini ilan eder.

Loading