Matamoros işçilerini savunun! ABD’li, Kanadalı ve Meksikalı işçilerin işleri ve düzgün yaşam standartlarını savunmak adına birleşik mücadelesi için!

GM’deki işten çıkarmalara karşı 9 Şubat yürüyüşüne katılın!

Aşağıda, Taban Komiteleri Güç Birliği Yürütme Komitesi’nin, Meksika, Matamoros’taki maquiladora [serbest bölge] işçilerinin grevine destek açıklamasını yayınlıyoruz. Otomotiv işçileri, Amazon işçileri ve diğer sektörlerden işçiler tarafından oluşturulan yürütme komitesi, General Motors’un fabrikaları kapatmasıyla mücadele etmek için 9 Aralık 2018’de Detroit’te Dünya Sosyalist Web Sitesi Otomotiv İşçileri Bülteni’nin desteğiyle düzenlenen olağanüstü toplantıda kuruldu.

Yürütme komitesi ve Otomotiv İşçileri Bülteni, işten çıkarmalarla ve ücret/sosyal hak tavizleriyle mücadele etmek için ABD, Kanada ve Meksika genelindeki işçileri birleştirmek üzere 9 Şubat’ta GM’nin Detroit’teki genel merkezinde bir gösteri çağrısı yaptı.

* * *

Taban Komiteleri Güç Birliği Yürütme Komitesi, Kuzey Amerika genelindeki bütün işçileri, ABD’nin Teksas, Brownsville sınırının karşısında bulunan Meksika, Matamoros’taki maquiladora fabrika işçilerinin grevini desteklemeye çağırır.

Meksikalı işçiler, Kuzey Amerika’da son yirmi yıldaki en büyük grevi gerçekleştiriyor; dünyaya, işçi sınıfının devasa bir toplumsal güce sahip olduğunu hatırlatıyorlar. 70.000 işçi, büyük kısmı araba parçası üreten 45’ten fazla fabrikada üretime son vermiş ve ABD ile Kanada’daki Ford ve GM fabrikalarında üretimi ya durdurmuş ya da yavaşlatmış durumda.

Grev, şirket basınında karartmaya tabi tutuluyor. Matamoros işçileri, iki hafta önce, şirket yanlısı sendikalara karşı başkaldırdılar ve bir grev komitesine temsilciler seçmek için kitlesel toplantılar düzenlediler. Daha sonra, bu komite, işçilerin diğer fabrikaları ziyaret etmesini ve onları berbat çalışma koşullarına karşı ve yüzde 20’lik bir ücret artışı ile 1.700 dolar ikramiye için verdikleri mücadeleye katılmaya çağırmasını örgütledi.

Geçtiğimiz hafta, binlerce grevci, ABD sınırına yürüyüp ABD’deki ve Kanada’daki işçileri “ayağa kalkmaya” ve ortak bir mücadeleye katılmaya çağırdı. Aynı fikirdeyiz. Şirketler küresel ölçekte faaliyet gösteriyor; dolayısıyla, mücadelemizi küresel ölçekte birleştirmemiz gerekiyor. İşçi sınıfının gücü, uluslararası birliğimize bağlıdır. Herhangi bir ülkedeki işçiler, taleplerini yalnızca dünya çapındaki işçilerle ittifak halinde elde edebilirler.

ABD’deki ve Kanada’daki otomotiv işçileri de şirketlerin araçları olarak işlev gören sendikalar eliyle zincirlenmiş durumdalar. İşte bu yüzden, biz, sendikalardan bağımsız olan ve bizzat işçiler tarafından demokratik olarak denetlenen taban-fabrika komitelerinin kurulması için mücadele ediyoruz. ABD’deki ve Kanada’daki beş fabrikanın kapatılmasına ve 15.000 işçinin işten çıkarılmasına karşı mücadele etmek için, 9 Şubat’ta, GM’nin genel merkezi önünde bir gösteri düzenliyoruz.

ABD’deki Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) ve Kanada’daki Unifor sendikası, yıllardır, bize, düşmanlarımızın otomotiv patronları ve büyük bankalar değil, Meksika’daki, Çin’deki ve başka ülkelerdeki işçiler olduğunu anlatıyor. Biz, bu yalanı reddediyoruz. İşçiler, dünyanın her yerinde, en yüksek kar peşinde üretimi her yere kaydırabilen ulusötesi şirketlerin aynı saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Meksika’daki maquiladora işçilerinin cesur duruşu bütün işçilere güç veriyor. Bu mücadele, Hindistan’ın güneyindeki yüz binlerce öğretmenin ve diğer kamu emekçilerinin grevinden Fransa’daki Sarı Yelek protestolarına, Amazon ve UPS işçilerinin artan muhalefetinden Los Angeles, Denver ve Virginia eyaletlerindeki eğitimcilerin iş bırakma eylemlerine, protestolarına ve grevlerine kadar, işçi sınıfının dünya çapında kemer sıkmaya ve toplumsal eşitsizliğe karşı yükselen hareketinin parçasıdır.

Bu yüzden, biz, ABD’deki ve Kanada’daki işçileri, bütün işçilerin güvenceli iş ve düzgün yaşam standartları hakkını savunmak üzere uluslararası bir karşı saldırıya hazırlanmak için Meksikalı kardeşlerimizle en sıkı bağları kurmaya çağırıyoruz.

9 Şubat’taki gösterimize katılın!

Loading