Otomotiv fabrikalarının kapatılmasına karşı 9 Şubat Detroit gösterisi

İşleri savunmak için program ve strateji

Dünya Sosyalist Web Sitesi Otomotiv İşçileri Bülteni ve Taban Komiteleri Güç Birliği Yürütme Komitesi, 9 Şubat'ta, General Motors'un (GM) Michigan, Detroit'te bulunan genel merkezinin dışında bir gösteri düzenliyor.

Gösteri, GM'nin ABD'deki ve Kanada'daki beş fabrikayı kapatma planına yönelik taban muhalefetinin ilk örgütlü ifadesidir. GM'nin bu adımının, binlerce işçi, aileleri ve fabrikaların bulunduğu yerlerde (Michigan, Hamtramck; Ohio, Lordstown ve Ontario, Oshawa) yaşayanlar için yıkıcı sonuçları olacak.

Gösteri, net bir programa ve stratejiye dayanıyor. Bu program ve strateji, GM'ye ve onun yöneticilerine seslenmiyor; işçilere, bütünüyle yozlaşmış ve ayrıcalıklı yetkililer tarafından yönetilen şirket denetimindeki sendikalardan bağımsız taban komitelerinin oluşturulması yoluyla güçlerini ve mücadele etme kararlılıklarını göstermeleri çağrısı yapıyor.

Buna göre, fabrikaların kapatılmasının derhal durdurulması, iki kademeli ücret ve yan ödeme sisteminin kaldırılması, tüm geçici işçilerin tam zamanlı hale getirilmesi ve işten çıkarılmış ve mağdur edilmiş tüm işçilerin işe geri alınması talep edilecek. Şirket yönetiminin işçilere yönelik diktatörlüğüne karşı, işyeri demokrasisi, üretimde işçi denetimi ve dev otomotiv şirketlerinin özel kara değil toplumsal ihtiyaca göre yönetilen kamu işletmelerine dönüştürülmesi için mücadele edilecek.

Gösteri, sınıf mücadelesinin ABD'de ve tüm dünyada yükseldiği koşullarda düzenleniyor. İç hizipsel ve jeopolitik çatışmalar eliyle bölünmüş olan kapitalist seçkinler, sömürerek görülmemiş servetler biriktirdikleri işçi sınıfına karşı saldırılarında birleşiyorlar. Dünyanın her yerinde, kapitalistler, servetin işçi sınıfından zenginlere doğru yeniden bölüşümünün öncüsü olarak, otomotiv sektörünü küresel ölçekte yeniden yapılandırıyorlar.

Egemen sınıfın toplumsal karşıdevrimi, büyüyen bir direniş ile karşılaşıyor. 9 Şubat gösterisinin duyurulmasını izleyen günlerde, ABD-Meksika sınırında bulunan Matamoros'taki on binlerce işçi, fiili bir grev başlattı. İşçiler, bağımsız örgütlenmelerini kurdular ve "Sendika ve şirket işçi sınıfını öldürüyor" pankartının arkasında yürüdüler. Kuzey Amerika otomotiv sektörünü durdurmakla tehdit eden grev, ABD'deki, Kanada'daki ve Meksika'daki işçilerin ortak sınıf çıkarlarını gösterdi.

İşçilerin ABD-Meksika sınırının üstünden birleşik bir mücadelesi olasılığından dehşete düşen şirket medyası ve sendikalar, Matamoros'taki greve yönelik haberciliğe tam bir karartma uyguladılar. Mücadeleyi Dünya Sosyalist Web Sitesi'nden haber alan ABD'li otomotiv işçileri, buna, otomotiv şirketlerine karşı ortak bir saldırıya güçlü bir destekle karşılık verdiler. Toledo Jeep Montaj Fabrikası'nda çalışan bir işçi, WSWS'ye, "Tüm dünyadaki kardeşlerimiz tarafından bu mücadeleye katılmaya çağrılıyoruz," diye yazdı.

2019'un ilk ayında, Macaristan'daki 13.000 otomotiv işçisinin grevi, Hindistan, Tamil Nadu'daki yüz binlerce işçinin ve diğer kamu emekçilerinin grevi ve Sudan ile Zimbabve'deki işçilerin kitlesel protestoları dahil, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da ve Latin Amerika'da büyük sınıf mücadelelerine tanık olundu. Fransa'da, "sarı yelekli" göstericilere, öğretmenlerin kamusal eğitimin içler acısı durumuna karşı "kırmızı kalem" protestoları dahil oldu.

ABD'de, Los Angeles'taki 33.000 işçinin grevini, öğretmenler arasındaki yeni bir huzursuzluk dalgası izliyor. Öğretmenlerin devlet okullarının üçte birini kapatma planlarına karşı bir dizi toplu rapor alma eylemi yaptığı Kaliforniya, Oakland'da, bugün (1 Şubat), grev yetkisi oylaması tamamlanacak. Virginia'daki öğretmenler Pazartesi günü eyalet başkentinde kitlesel bir gösteri düzenlerken, Colorado, Denver'daki öğretmenler yirmi beş yıldır ilk kez greve çıkmaya onayladılar.

9 Şubat gösterisi, işçi sınıfının bağımsız örgütlenmesi yolu dışında, işlerin savunulamayacağı anlayışına dayanıyor. Gösterinin çağrısını yapan Yürütme Komitesi'nin belirttiği gibi, ABD'deki Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) ve Kanada'daki Unifor sendikaları, "gelir bakımından tepedeki yüzde 3 içinde yer alan yöneticiler tarafından kontrol edilen ticari kuruluşlar, ucuz emek taşeronları ve endüstriyel bir polis gücü”

Onlarca yıldır işlerin ortadan kaldırılmasında ve işçilerin ücretlerine ve koşullarına yönelik saldırıda otomotiv şirketleri ile işbirliği yapan UAW ve Unifor, fabrikaların kapatılmasını durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Sendikalar, küresel otomotiv sektöründeki işçi kıyımı karşısında, bırakalım bir grev örgütlemeyi, tek bir gösteri düzenlemiyorlar.

UAW, bu hafta, Obama yönetiminin otomotiv sektörünü yeniden yapılandırmasının parçası olarak kabul ettirdiği tavizleri (yeni işe alınanların ücretlerinin yarıya indirilmesi, işten çıkarılan işçilerin gelir güvencesine son verilmesi ve emeklilerin diş ve göz sigortasının kaldırılması) gösteren acınası bir videoya yayınladı. UAW, GM'ye, "Biz size yatırım yaptık, şimdi sizin bize yatırım yapma sıranız," diye yalvarıyor. UAW'li yetkililerin GM'ye "bize yatırım yapın" biçimindeki bir dizi yalvarışı, moral bozukluğu yaymaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir.

Gerçek şu ki, UAW, şirketin başlıca hissedarı haline gelerek "GM'ye yatırım yapmıştır" ve otomotiv işçilerinin sömürüsünü arttırmakta bir çıkara sahiptir. Onlar, GM'deki ve diğer büyük otomotiv şirketlerindeki kitlesel muhalefete rağmen geçirilen bir dizi taviz sözleşmesi yaptılar. Geçtiğimiz yıl patlak veren yolsuzluk skandalı, şirket yöneticilerinin, UAW'ye atanmış rolü yerine getirmeleri karşılığında yapılan doğrudan yüklü ödemeler üzerinden "UAW'ye yatırım yaptığı" gerçeğini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz ay, Los Angeles'taki öğretmen grevinde, Birleşik Öğretmenler Los Angeles (UTLA) ve onun üye olduğu Amerikan Öğretmenler Federasyonu ile Ulusal Eğitim Birliği, mücadeleyi mümkün olan en antidemokratik şekilde durdurmak üzere kokuşmuş bir anlaşmayı kabul ettiler. UTLA, grevle geçen altı günden sonra, okul yönetimi ve Demokratik politikacılar ile kapalı kapılar arkasında yaptığı bu kokuşmuş anlaşmayı oylamadan önce incelemeleri için öğretmenlere sadece birkaç saat verdi.

Hem Fransa'daki Sarı Yelek protestolarında hem de Meksika'daki grevde, mücadelenin dayanıklılığı, işçilerin sendikalardan bağımsız bir şekilde örgütlenmesinden kaynaklanmaktadır.

ABD'deki ve dünya genelindeki işçi mücadelelerinin nesnel dürtüsü, işçi sınıfının bütün kesimlerini iktidar uğruna ve kapitalist sisteme karşı mücadelede bir araya getirecek siyasi bir genel grev yönündedir. Bu nesnel süreç, işçileri, milliyetçi ve şirket yanlısı sendikalar ile çatışma içine sokuyor. Bu örgütler, temsil ettiklerini iddia ettikleri işçilerinkine doğrudan karşıt çıkarlara sahip olan ayrıcalıklı yöneticiler tarafından kontrol ediliyorlar.

Dünya Sosyalist Web Sitesi ve Sosyalist Eşitlik Partisi, sınıf mücadelesinin yükselişini devrimci sosyalist bir siyasi perspektife ve programa bağlayacak şekilde, ABD'deki ve bütün dünyadaki işçilerin mücadelelerinin geliştirilip birleştirilmesine destek ve yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır. Bütün işçileri ve gençleri, 9 Şubat gösterisine katılmaya ve destek mesajları göndermeye çağırıyoruz.

Loading