Perspektif

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılışına hoş geldiniz!

Uluslararası Yayın Kurulu, bugünkü yayınında, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılışını başlatıyor. WSWS, tamamen ve köklü bir şekilde yeniden tasarlandı. Sitenin görünümündeki değişiklikler, sadece önemli teknik ve estetik kaygılardan kaynaklanmadı. Yine de kesinlikle okurlarımızın sitenin işlevselliğindeki ve görünümündeki birçok iyileştirmeyi memnuniyetle karşılayacaklarını umuyoruz. Ancak bu ilerlemeler kendi içlerinde ne kadar önemli olursa olsun, yeniden açılış projesinin tüm yönlerine yol gösteren temel teori ve siyasi perspektif sorunları karşısında ikincildirler.

 

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin 14 Şubat 1998’de yayına başlamasından bu yana neredeyse 23 yıl geçti. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, internetin gelişiminin çok erken bir aşamasında, iletişim teknolojisindeki bu muazzam ilerlemenin devrimci potansiyelini anlamıştı. Marksist-Troçkist fikirlerimizin gücü ile okur kitlemizin büyüklüğü arasında daha elverişli bir uyumu mümkün kılacak bir teknolojiden yararlanma fırsatını değerlendirdik. Basılı bir gazeteyi dolaşıma sokmanın fiziksel gereklerinin dayattığı eski engeller, bilgi ve fikirlerin tüm dünyaya anında iletilmesini sağlayan bir teknoloji ile aşıldı.

Neredeyse çeyrek yüzyıl önce Uluslararası Komite’yi yayıncılık faaliyetlerini internete aktarması gerektiğine ikna eden, özellikle bu teknolojinin küresel karakteriydi. Bu, yalnızca dünya çapında bir okur kitlesine ulaşmamızı sağlamakla kalmayacak; Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin bütün şubelerinin, Marksist hareketin tarihinde eşi görülmemiş bir ölçüde, siyasi olarak bütünleşip birleşmelerini de mümkün kılacaktı. Burada da yeni teknoloji, Uluslararası Komite’nin günlük faaliyetinin uluslararası stratejisi ve programı ile çok daha uyumlu olmasını mümkün kıldı. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin kurulması sayesinde, nerede meydana gelirse gelsin, günlük gelişmelere Sosyalist Devrimin Dünya Partisi olarak tek bir siyasi sesle yanıt verebildi.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, yayın hayatının ilk on yılında, gerçek devrimci Marksizmin, yani Troçkizmin okur kitlesinin muazzam bir şekilde genişlemesini sağladı. Yirmi birinci yüzyılın—ABD ve dünya emperyalizminin Terörle Mücadele kanlı bayrağı altında işlediği korkunç suçların hakim olduğu—ilk yıllarındaki gelişmelere verdiği yanıtla, Dünya Sosyalist Web Sitesi, başlangıçta dünya çapında on binlerce, sonra yüz binlerce ve 2008’den itibaren milyonlarca okura son derece önemli temel devrimci yönelimi sağladı.

10 yıllık bir yayından sonra, sadece okur sayısındaki artış WSWS’ye özgün yapısı içinde karşılanamayan talepler yüklemekle kalmamıştı. Amerikan ve dünya kapitalizminin hızla yoğunlaşan krizinin, Dünya Sosyalist Web Sitesi’ni hem teknik altyapısında hem de sunumunda önemli bir ilerleme kaydedilmesini gerektiren zorluklarla karşı karşıya getirdiği, Uluslararası Komite ve Uluslararası Yayın Kurulu için gün gibi ortadaydı. WSWS’nin yeniden tasarlanmasını güdüleyen nesnel durum değerlendirmesinin doğruluğunun kanıtlanmasını beklememiz gerekmedi. Yeniden tasarlanmış Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin ilk sayısı, küresel mali sistemin 1929’daki Wall Street iflasından beri en büyük ekonomik çöküşün ortasında, 22 Ekim 2008’de çıktı.

WSWS, 22 Ekim 2008’de yayımlanan ve yeniden tasarımın altında yatan siyasi kavrayışları ifade eden açıklamasında şu tespitlerde bulunmuştu:

  1. Amerika Birleşik Devletleri merkezli küresel mali kriz, dünya kapitalist sisteminin tarihsel krizinde belirleyici bir dönüm noktasına işaret etmektedir.
  2. Derinleşen ekonomik kriz, büyük emperyalist ve kapitalist güçler arasında hâlihazırda azımsanmayacak seviyede olan gerilimleri şiddetlendirecektir. … Amerika Birleşik Devletleri’nin, dünyadaki ekonomik konumunda yaşanan ve süregiden krizde çarpıcı biçimde açığa çıkan bozulmayı dengeleme çabaları, giderek daha pervasız ve kontrolsüz bir militarist karakter kazanacaktır.
  3. Kötüleşen ekonomik durum, sınıf mücadelesinin dünya ölçeğinde yeni bir yükselişine yol açıyor. İşçi sınıfı, eski ve yozlaşmış bürokratik örgütlerin—siyasi partilerin ve sendikaların—mücadelelerini engelleyip ihanet etme çabalarına artan bir kararlılıkla direnecektir.
  4. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından ileri sürülen Marksist teori, devrimci sosyalizm perspektifi ve programı için yeni bir izleyici kitlesi, yeni radikalleşen işçiler, öğrenciler, gençler ve entelektüeller arasından çıkacak. Yeni bir devrimci dönemin meydan okumalarına, ancak sıkı sıkıya Marksist teoriye dayanan ve Troçkizmin mirasını açık bir şekilde savunan bir parti göğüs gerebilir.

Son on iki yıldaki olaylar, yeniden tasarımın dayandığı değerlendirmenin doğruluğunu tamamen kanıtlamıştır.

En son gelişmelerin ışığında, dünya kapitalizminin tam ölçekli bir siyasi ve ekonomik çöküş hayaletiyle karşı karşıya olduğunu uzun uzadıya tartışmak pek gerekli olmamalı. Kriz o kadar ilerlemiş durumda ki, aklı başında hiçbir burjuva yorumcu, makul bir kesinlik derecesiyle, Amerika Birleşik Devletleri’nin üç aylık bir süre zarfı içinde halen yarı demokratik bir hükümete bile sahip olacağını söyleyemez.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin 2008’deki yeniden tasarımına, dünya kapitalist krizinin şiddetleneceği düşüncesiyle girişilmişti.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin 2020’deki yeniden açılışı ise küresel bir siyasi ve sosyoekonomik çöküşün ve gelişmekte olan devrimci krizin ortasında meydana geliyor.

Bu durum, Uluslararası Komite’yi gafil avlamadı. WSWS’nin 3 Ocak 2020’de yayımlanan yeni yıldaki ilk sayısında, sosyalist devrimin on yılının başlamış olduğunu belirtmiştik. Dünyanın bir pandemiyle sarsılacağını daha kimse bilmezken, WSWS, tarihsel olarak görülmemiş boyutlarda bir küresel krizin patlamasını öngörmüştü.

Bununla birlikte, Uluslararası Komite, sadece tahminler bulunup, bunların gerçekleşmesini pasif bir şekilde beklemekle yetinmiyordu. Belirleyici mesele; Uluslararası Komite’nin bu krize nasıl yanıt vereceği, işçi sınıfını devrimci mücadele koşullarına nasıl hazırlayacağıydı, halen de öyledir.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde bu yeniden açılışla beraber takdim edilen değişiklikler, sınıf mücadelesinin küresel ölçekte genişlemesinin işçi sınıfı içinde sosyalist politikaya, tarihe ve teoriye muazzam bir ilgi uyandıracağı öngörüsüyle yapılmaktadır.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, 1998’den bu yana olduğu gibi, günün önemli olaylarına ilişkin benzersiz kapsamda bir yayın ve çözümleme sağlamaya devam edecek. Ancak tasarımdaki ve yapıdaki değişiklikler, haberlerin kapsamı ile Dördüncü Enternasyonal’in ve sosyalist hareketin tarihsel deneyimleri ve teorik temelleri arasında daha doğrudan ve dinamik bir etkileşim yaratmayı amaçlamaktadır.

Site, okurların, 1998’den beri WSWS tarafından yayımlanan çok çeşitli konulardaki geniş bir makale, haber, tarihsel belge ve konferans arşivine çok daha iyi erişim sağlamaları için yeniden tasarlandı. Sitede hâlihazırda yayımlanmış olan materyaller—150 bine yakın öğe—Uluslararası Komite’nin ve şubelerinin arşivlerinden daha önce yayımlanmamış materyallerin eklenmesiyle zenginleştirilecek.

Uluslararası Yayın Kurulu, günümüzdeki olayların anlaşılmasına daha fazla derinlik sağlayacak siyasi, kültürel ve teorik konuların çevrimiçi sergilerini oluşturacak ve küratörlüğünü yapacak ekipler oluşturdu.

WSWS, 2020 yeni yıl açıklamasının sonunda şunu ilan etmişti:

Bu hareketin üzerinde yükseldiği devasa tarihsel temel, uluslararası işçi sınıfının deneyimlerinden oluşan bilinçli zengin kaynak, işçi sınıfının gelişen mücadelelerinde ve sosyalizme giden yolu oluşturmada öne çıkarılmalıdır.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yeniden açılışının temel amacı budur. İşçi sınıfını, kapitalizme karşı son derece bilinçli bir siyasi mücadele yürütmek, şirket-finans oligarklarının faşizan komplolarını ezmek ve sosyalizmin zaferini güvence altına almak için gerekli olan teorik kavrayış, tarihsel bilgi ve siyasi anlayışla donatmak için yola çıkıyoruz.

2 Ekim 2020

Loading