Dünya Sosyalist Web Sitesi ve Ortadoğu’da emperyalizme karşı sosyalizm mücadelesi

WSWS, sitenin 2 Ekim 2020’deki yeniden açılışı üzerine 25 Ekim’de düzenlenen çevrimiçi toplantıda DEUK’un önde gelen üyeleri ve WSWS’ye katkıda bulunanlar tarafından yapılan konuşmaları yayımlıyor. Aşağıdaki konuşma, Türkiye’deki Sosyalist Eşitlik Grubu adına Ulaş Ateşçi tarafından yapıldı.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) ile siyasi dayanışma içinde olan Sosyalist Eşitlik Grubu adına, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin (WSWS) yeniden açılışını kutlamak için düzenlenen bu toplantıda konuşma fırsatı bulmak büyük gurur verici.

1900 yılında Vladimir Lenin’in yönetiminde “Kıvılcımdan ateş çıkacak” sloganıyla yayımlanmaya başlayan İskra, 1917 öncesinde Rus işçi sınıfının siyasi eğitiminde ve bağımsız bir Marksist partinin inşasında kritik bir kilometre taşını temsil ediyordu. WSWS’nin yeniden açılışı, sosyalist devrimin on yılında küresel işçi sınıfının siyasi eğitiminde ve ihtiyaç duyduğu siyasi önderliğin inşasında bir dönüm noktası olarak anılacaktır. DEUK’un nesnel durumdaki değişime son derece bilinçli siyasi yanıtını yansıtan bu adımın arkasında, Marksist hareketin 170 yılı aşan tarihsel, siyasi ve kültürel birikimi ve sürekliliği yatıyor.

Doğrusu, grubumuzun bugün burada temsil edilmesinde ve DEUK’un Türkiye şubesini kurma yolunda büyük mesafe kat etmesinde, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin 1998’de kurulması belirleyici bir rol oynamıştır. David North yoldaşın WSWS’nin yeniden açılışını karşılama yazısında açıkladığı gibi, DEUK “Marksist-Troçkist fikirlerimizin gücü ile okur kitlemizin büyüklüğü arasında daha elverişli bir uyumu mümkün kılacak bir teknolojiden yararlanma fırsatını” değerlendirdikten sonra, bu tarihi adım Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında karşılık bulacaktı.

Grubumuzun 2018 sonunda trajik bir şekilde yitirdiğimiz kurucusu ve önderi Halil Çelik yoldaş, WSWS ile ilk kez 1999 yılında tanıştı. Bu karşılaşma, grubun sonraki yıllarda DEUK’un belgelerine ulaşmasını mümkün kıldı. Grubumuz, ancak dünya Troçkist hareketinin bu tarihsel temellerine dayanarak Türkiye’de Pabloculuğa ve her renkten ulusal oportünizme karşı bir siyasi mücadele verebilecekti.

Peter Schwarz yoldaşın Halil yoldaşın ardından yazdığı anma yazısında belirttiği gibi, WSWS, bizim, Türkiye’de “Troçkist hareketin gelişmesinin yalnızca devrimci enternasyonalizm temelinde gerçekleşebileceğini ve bunun, uluslararası işçi sınıfının 20. yüzyıldaki stratejik deneyimlerine ilişkin derinlemesine bir kavrayışı gerektirdiğini” anlamamızı sağladı.

Bugün, uluslararası işçi sınıfının emperyalizmden ve burjuvazinin tüm hiziplerinden tam siyasi bağımsızlığında ısrar eden WSWS, Türkiye’de işçilerin, gençlerin ve aydınların ileri kesimleri tarafından giderek artan bir ilgiyle takip ediliyor. Dahası, WSWS, çeşitli burjuva gazetelerinden sahte sol yayınlara kadar, dünya ve özellikle Ortadoğu genelindeki gelişmelere dair analizleri ve yorumları yakından takip edilen ve sık sık referans verilen bir sitedir. Kuşkusuz, onların özellikle sözünü etmedikleri şey, WSWS’nin istedikleri zaman yararlanabilecekleri sözde “bağımsız” bir haber kaynağı değil ama Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin siyasi yayın organı olduğudur.

WSWS’nin siyasi etkisi ve sahip olduğu saygınlık bölgede Türkiye ile sınırlı değildir. Özellikle 2001’de Afganistan’a ve 2003’te Irak’a karşı ABD önderliğinde girişilen emperyalist saldırı savaşlarına, NATO’nun 2011’de Libya’ya ve Suriye’ye karşı başlattığı rejim değişikliği savaşlarına, İran’a yönelik aralıksız emperyalist savaş tehdidine ve Yemen’e karşı sürdürülen soykırımsal savaşa karşı uzlaşmaz ve ilkeli muhalefeti, onu bölge işçi sınıfı ve ezilen kitleleri içerisinde son derece saygın bir hale getirmiştir.

Doğrusu, WSWS’den başka hiçbir uluslararası yayın organı böylesi bir haklı saygınlığa sahip değildir. Eski savaş karşıtı orta sınıf protesto hareketlerinin önderlikleri, özellikle 2003’teki Irak savaşının ardından hiç olmadığı kadar sağa kayarak 2011’den sonra Libya’ya ve Suriye’ye karşı emperyalist müdahalelerin sahte solcu savunucuları haline gelirken, yalnızca WSWS milyonlarca insanın ölmesine, sakat kalmasına veya sığınmacı haline gelmesine yol açan bu emperyalist barbarlığa cepheden karşı çıkmış ve uluslararası işçi sınıfına dayanan savaş karşıtı sosyalist bir hareket inşa etme mücadelesine önderlik etmiştir.

Bugün, her biri bir dünya savaşını tetikleyebilecek olan, Doğu Akdeniz’deki ve Kafkasya’daki çatışmalar ya da ABD’nin Rusya’ya ve İran’a karşı savaş hazırlıkları hakkında işçi sınıfını enternasyonalist ve sosyalist bir perspektifle donatma ve harekete geçirme mücadelesinin başlıca aracı, Dünya Sosyalist Web Sitesi’dir.

WSWS’nin bölgedeki saygınlığına bizzat siyasi hasımlarımız da tanıklık etmektedir. Dünya Sosyalist Web Sitesi, 2017 sonunda İran’da işçi sınıfının hükümete karşı mücadelesini memnuniyetle karşılayıp devlet baskısına karşı çıkınca, İran İslam Cumhuriyeti ve “İslami sosyalizm” savunucusu bir gazeteci olan Ramin Mazaheri, WSWS’nin bu ilkeli tutumunu eleştirirken dahi ondan şöyle söz ediyordu: “kesinlikle harika bir site”, “her yönden olağanüstü”, “muhtemelen en yaygın ziyaret edilen gerçekten solcu web sitesi”, “Üçüncü Dünya’da çok seviliyor” ve “dünya çapında haklı olarak takdir edilen bir site.”

Otuz yıllık emperyalist savaşın Ortadoğu genelinde yarattığı toplumsal ve ekonomik yıkıma rağmen, aynı dönemde üretimin küreselleşmesinin bir sonucu olarak uluslararası işçi sınıfının saflarına bölge genelinde milyonlarca insan katıldı. Bu genç proletarya, içine girdiğimiz sosyalist devrimin on yılında, emperyalizme ve bölgedeki gerici burjuva rejimlere karşı uluslararası sosyalizm mücadelesinde ihtiyaç duyduğu siyasi silahı Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde bulacaktır.

Bu vesileyle, okurlarımızı, WSWS’nin okur kitlesini Ortadoğu genelinde büyütmek ve DEUK’un şubelerini inşa etmek üzere, WSWS’nin Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça ve bölge genelinde konuşulan diğer dillerdeki yayını genişletmek için harekete geçmeye ve bize katılmaya çağırıyoruz.

Loading