Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin siyasi etkisi ve artan okur kitlesi

WSWS, sitenin 2 Ekim 2020’deki yeniden açılışı üzerine 25 Ekim’de düzenlenen çevrimiçi toplantıda DEUK’un önde gelen üyeleri ve WSWS’ye katkıda bulunanlar tarafından yapılan konuşmaları yayımlıyor. Aşağıdaki konuşma, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) ulusal komite üyesi ve WSWS’nin önde gelen yazarlarından Patrick Martin tarafından yapıldı.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin 2 Ekim’de yeniden açılmasının, dünya Troçkist hareketinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyoruz.

Dave yoldaş, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin WSWS’yi Şubat 1998’de yayınlamaya başlama kararına atıfta bulundu. Benim kuşağımdakiler için, siyasi hayatımızın neredeyse yarısını internet okurları için –ki biz siyasete girdiğimizde bu var olmayan bir şeydi– yazarak geçirmiş olmamız dikkat çekicidir. WSWS’den önce ABD’de haftalık ve haftada iki kez Bullettin’i (Bülten) ve sonra haftalık ve iki haftada bir yayınlanan Uluslararası İşçi Bülteni’ni (International Workers Bulletin) basılı olarak yayınlıyorduk. Amerikan ve uluslararası işçi sınıfına ulaşmak ve onu siyasi olarak eğitmek için mücadele araçlarımız bunlardı.

Şu durumu belirtmek, bu erken dönem çabalarının önemini hiçbir şekilde azaltmaz: Bugün WSWS’nin viral hale gelen makaleleri (Massachusetts’teki okul grevleri veya Batı Yakası’nda anti-faşist protestocu Michael Reinoehl’ın suikasta uğraması ya da 1619 Projesi üzerine sayısız yorum gibi), birkaç gün içinde, bir basılı gazete dağıtarak aylar, belki de yıllar içinde ulaşabileceğimizden daha büyük bir kitleye ulaşmaktadır.

Nihayetinde, uluslararası işçi sınıfının ilk gerçek küresel yayını olan WSWS’nin yaratılmasının temelini oluşturan, Marksist ilkeler uğruna uzlaşmaz bir mücadele yürüten Bullettin’in ve dünyanın dört bir yanındaki kardeş partilerimiz tarafından yayınlanan gazetelerin çalışmalarıydı. WSWS şimdi neredeyse her ülkede ve her kıtada okunuyor.

Şubat 1998’de WSWS’yi yayınlamaya başladığımızda, Amerika Birleşik Devletleri, bugün olduğu gibi, bir başkanı devirmekle tehdit eden büyük bir siyasi krizin sancıları içindeydi. Geriye dönüp bakıldığında, Clinton’ın Monica Lewinsky ile olan ilişkisi (aşırı sağcı muhalifleri Clinton’ı görevi kötüye kullanmakla suçlamak için bunu kullanmışlardı), Amerikan demokrasisinin çöküşünün yalnızca ilk biçimiydi. Bu, bugün Başkan Trump’ın faşizan komplolarında doruğa ulaşıyor. Ama o zaman, bu sürecin en erken aşamasında, iki kez seçilmiş bir başkanı seks skandalı yöntemleriyle görevden alma girişiminde demokratik haklara dair önemli meselelerin söz konusu olduğunu fark etmiştik. İşçi sınıfının öylece kenara çekilmemesi gerektiğini, egemen seçkinlerin siyasi krizine müdahale etmesi ve bağımsız çıkarları için mücadele etmesi gerektiğini söyledik. Bundan dolayı, Demokratik Parti’ye ve Clinton yönetimindeki Amerikan emperyalizminin politikalarına karşı düşmanlığımıza rağmen, azil suçlamasına karşı çıktık.

WSWS’nin yayın hayatına başlamasından itibaren, haftanın beş günü yazı yayımlamaya başladık. Bu, ABD siyasi krizi hakkında neredeyse günlük analiz ve yorumların yapılmasını mümkün kıldı. Bu yayının ilk yılında, Clinton krizinin çeşitli yönleri üzerine yüzden fazla makale yazdık. Bunlar, benzersiz bir siyasi kaydı kapsamaktadır ve hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de dünyadaki diğer krizler ve önemli siyasi olaylar için bir model oluşturmaktadır. Ertesi yıl, ABD-NATO’nun Sırbistan’a karşı savaşı sırasında, yayını haftada altı güne çıkardık.

WSWS’de 14 Şubat 1998’de yayımlanan açılış yazısında, WSWS’nin dünya Troçkist hareketi olan Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin resmi yayın organı olduğunu ilan ederek şöyle yazdık:

Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki DEUK üyelerinin koordineli çabalarıyla yayınlanan Dünya Sosyalist Web Sitesi, sınıf mücadelesinin uluslararası karakterini kendi çıkış noktası olarak alır. Kapitalizmin dünya krizi ve uluslararası işçi sınıfının karşı karşıya olduğu siyasi görevler açısından her ülkedeki siyasi gelişmeleri değerlendirir. Bu perspektiften hareket ederek, tüm şovenizm ve ulusal dar görüşlülük biçimlerine kararlı bir şekilde karşı çıkar.

Devrimci enternasyonalizmin bu siyasi bakış açısının doğruluğu, dünya çapında işçi sınıfının birçok mücadelesi sırasında, ama her şeyden önce dünya kapitalizminin nesnel gelişimiyle kanıtlanmıştır. Koronavirüs pandemisiyle, uluslararası işçi sınıfının dünya çapında işçileri aşağı yukarı aynı anda etkileyen küresel boyutlarda bir kriz yaşaması ilk kez olmuyor.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan “terörle mücadele”nin özelliği buydu. Bunun üzerine ABD’nin 2003’te Irak’ı işgal etmesi, dünya çapında bir siyasi muhalefetin patlak vermesini kışkırttı. Bu, tarihin en büyük savaş karşıtı hareketiydi. 2008-2009’da, tüm dünya kapitalizmini 1930’ların Büyük Buhran’ından bu yana en derin çöküşe sürükleyen küresel mali kriz geldi. Ve şimdi de dünyanın her köşesinde emekçileri aynı şekilde etkileyen koronavirüs pandemisi var.

WSWS’nin yayına başladığı sırada 80 milyon-100 milyon insanın internete erişimi olduğunu kaydettik. Bu kitle, sahte soldaki bazı düşmanlarımız tarafından önemsiz veya son derece ayrıcalıklı denilerek reddedilmişti. Bir grup, sanki internet bir durgun suymuş veya üzerinde mahsur kalmak üzere olduğumuz bir ıssız adaymış gibi siber uzaya kaçtığımızı iddia etti. Bugün, 4,6 milyar insan aktif internet kullanıcısı ve internete erişimi olan çok daha fazla insan var.

İnternet kitlesi büyüdükçe, bizim de ona ulaşmak için çalışmalarımız arttı. WSWS, ilk yılında İngilizce olarak yaklaşık 1.500 makale yayımlamıştı. Birkaç yıl içinde bu, yılda 4.000’in üzerine çıktı. 2008 yılında Perspektif köşesinin de devreye sokulduğu, sitenin ilk büyük yeniden tasarımından bu yana, düzenli olarak yılda 5.000’den fazla makale yayımladık. 2019’un Ağustos ayında İngilizce yazılar toplam 75.000’e ulaştı ve bugün bu rakam, hem okur kitlemizin hem de WSWS’ye katkıda bulunan Uluslararası Komite şubelerinin çalışmalarının yeni zirvelere ulaştığı bir yılın ardından 82.000’in üzerindedir.

Dünyanın dört bir yanından emekçiler ve özellikle de gençler, mücadelelerinin ve siyasi deneyimlerinin uluslararası düzeyde bağlantılı olduğunu keşfediyorlar ve bu nedenle, dünya işçi sınıfını bilinçli olarak birleştirmeyi amaçlayan bir web sitesine bu kadar güçlü bir şekilde yanıt veriyorlar.

WSWS, bu anlamda, tamamen yeni bir şeyi temsil etmektedir. WSWS, kendisinin ve tarihsel misyonunun bilincinde olan, kapitalizmin dünya ölçeğinde yıkılmasına ve yeni, uluslararası bir sosyalist toplumun inşasına hazırlanan uluslararası işçi sınıfının sesidir.

Loading