İş güvenliği taban komiteleri kurun!

Şirketlerin ve sendikaların canice pandemi politikasını durdurun! Avrupa çapında bir genel greve hazırlanın!

Aşağıdaki açıklama, Almanya’da geçtiğimiz yıl işçi sınıfını egemen sınıfın –Almanya’da 63 bin, Avrupa’da 750 bin kişiyi öldüren– canice pandemi politikasına karşı sendikalardan bağımsız bir şekilde harekete geçirmek üzere kurulan Güvenli İşyerleri İçin Eylem Komiteleri Ağı tarafından kabul edildi. Açıklama, Türkiye’de de benzer komiteler kurulmasına örnek oluşturuyor.

Bizler sanayideki toplu işten çıkarma planını, tehlikeli çalışma koşullarını ve işyerlerindeki vaka sayılarının gizlenmesini kabul etmeye razı olmadığımız için Güvenli İşyerleri İçin Eylem Komiteleri Ağı’nı kurduk. Giderek artan direnişi Federal Meclis (Bundestag) partilerinden ve sendikalardan bağımsız olarak örgütlemek ve mücadeleyi uluslararası düzeyde koordine etmek istiyoruz.

Almanya’da sadece Ocak ayında COVID-19’dan 20 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve pandeminin şiddetle devam etmesine rağmen, sanayi tesisleri ne pahasına olursa olsun açık tutuluyor. Kâr akışı devam edebilsin diye bizden her gün tamamen tehlikeli koşullarda hayatımızı riske atmamız isteniyor. Ancak bizlerin ve ailelerimizin sağlığı ve hayatı, fabrika sahiplerinin ve hissedarlarının kârlarından daha önemlidir.

Emeğimiz aylarca pandeminin en olumsuz koşulları altında şirket kârlarını yarattıktan sonra, şimdi birçoğumuz sokağa atılacak. Neredeyse tüm şirketler, uzun zamandır planlanan önlemleri ve işlere, ücretlere, emeklilik haklarına ve çalışma koşullarına yönelik saldırıları hayata geçirmek için pandeminin korkunç sonuçlarından yararlanıyor. Yeni toplu işten çıkarma duyurusunun olmadığı tek bir gün bile geçmiyor.

Biz, işte buna karşı direniş örgütlüyoruz. Şirketlerde eş yönetici işlevi gören ve rasyonalizasyon önlemleri, kesinti ve işten çıkarmaları “rekabetçilik” adına destekleyen sendikalara ve bunların iş konseyi temsilcilerine karşı çıkıyoruz. İşten çıkarmaları dayatmak için işçilerle bire bir toplantılar düzenleyerek baskı yapan iş konseylerinin mafya benzeri yapılarını ve entrikalarını ifşa ediyoruz.

İşçileri bölmek için onları karşı karşıya getiren her türden milliyetçiliği ve “konum politikası” denilen şeyi reddediyoruz. Biz, uluslararası dayanışma ve küresel bir strateji uğruna mücadele ediyoruz. Ne koronavirüs ne de şirketlerin sosyal saldırıları ulusal sınır tanıyor. İşçiler her yerde birlikte çözülebilecek olan aynı sorunlarla karşı karşıyalar.

Bu nedenle, sendikalardan ve düzen partilerinden bağımsız olarak örgütleniyor ve bir genel greve hazırlanmak için dünyanın her yerindeki kardeşlerimizle güçlerimizi birleştiriyoruz. Pandeminin dramatik gelişimi, özel zenginleşmeyi ve kârı halkın yaşamını ve sağlığını korumanın üstüne koyan bir politikanın sonucudur. Bu politika ancak tüm işçi sınıfının Avrupa çapında seferber edilmesiyle durdurulabilir!

• Pandemi kontrol altına alınana kadar hayati olmayan tüm üretim derhal durdurulsun! Bundan etkilenecek tüm işçilere tam maaş!

• Gıda ve tıbbi malzeme üreticileri gibi hayati işyerlerinde, halk sağlığı ve bulaşıcı hastalık uzmanlarıyla istişare halindeki sağlık ve iş güvenliği komitelerinin denetleyeceği gerçek ve etkili güvenlik önlemleri uygulanmalıdır.

• Pandeminin farklı işyerlerinde yayılmasının doğru, ayrıntılı ve kapsamlı bir resmini elde etmek ve işçilerin buna göre harekete edebilmeleri için tüm bilgilere erişim talep ediyoruz.

• Her bir işi savunmak için mücadele ediyoruz ve eğitim, sağlık ve çevre koruma gibi sosyal açıdan önemli alanlarda bir kamu istihdam programı talep ediyoruz!

Bütün işçileri, kendi işyerlerinde bağımsız iş güvenliği taban komiteleri kurmak üzere bizimle iletişime geçmeye çağırıyoruz.

Çalıştığınız yerdeki durum hakkında bize bilgi verin!

Bu ağ, sessizlik duvarını yıkmak ve bilginin bastırılmasını engellemek için bir platform işlevi görüyor. Fabrikalardaki gerçek durumla ilgili tüm haber ve bilgileri duyuruyoruz.

Harekete geçmenin zamanı geldi! Şirketlerin, hükümetin, partilerin ve sendikaların suç oluşturan sorumsuzluğunu kınamak yeterli değil, onlarla mücadele etmek gerekiyor.

Loading