Marksizm, Tarih ve Sosyalist Bilinç

2007’de bir kitapçık olarak yayımlanan Marksizm, Tarih ve Sosyalist Bilinç, daha sonra 2015’te David North’un Frankfurt Okulu, Postmodernizm ve Sahte Solun Politikası adlı kitabının bir parçası olarak yeniden yayımlandı.

*

Önsöz

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin önceli olan İşçiler Birliği’nin iki eski üyesi, Alex Steiner ile Frank Brenner, Mayıs 2006’da, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) teorik çalışmasına, siyasi çizgisine ve pratik faaliyetine ilişkin bir eleştiri yayımladı. Nesnelcilik mi, Marksizm mi?* başlıklı bu belge, yazarlarının Uluslararası Komite içindeki siyasi ve entelektüel yaşamın can çekişmekte olan durumu olarak algıladıkları şeye yönelik eleştirilerinde acımasızdı. Yazarların İşçiler Birliği’nden istifa etmesinden ve aktif devrimci sosyalist siyaseti bırakmasından bu yana neredeyse otuz yıl geçtiği göz önünde tutulursa, DEUK’un Steiner ile Brenner’in eleştirilerine yanıt vermek gibi özel bir yükümlülüğü bulunmuyor. Bununla birlikte, geçmişte sıkça söz konusu olduğu gibi, bu eleştiri, devrimci tarihe, Marksist teoriye ve sosyalist programa ilişkin önemli konuları açıklığa kavuşturma fırsatı sunmuştur. Kapsamlı bir yanıt hazırlamayı en fazla gerektiren neden, Steiner ile Brenner’in belgesinin, Frankfurt Okulu ve çağdaş yeni ütopyacılık ile bağlantılı çeşitli düşünce okullarından etkilenmiş küçük burjuva radikalleri arasında popüler olan sahte Marksist ve özünde gerici anlayışların tam bir özeti olmasıdır. Marksizm, Tarih ve Sosyalist Bilinç adlı bu kitapçıkta sunulan ve özgün biçimi 28 Haziran 2006’da yayımlanmış [ve Sosyalist Eşitlik Partisi ile Uluslararası Komite’nin üyelerine ve destekçilerine dağıtılmış] olan bu belge, Uluslararası Komite’nin Steiner-Brenner belgesine yanıtıdır.

Marksizm, Tarih ve Sosyalist Bilinç’in e-posta yoluyla Steiner’e ve Brenner’e iletilmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu belgenin alındığı, “dikkatli ve üzerinde düşünülmüş bir yanıtı hak ettiği” yorumuyla birlikte, onların web sitesinde belirtildi. Bununla birlikte, “devrimci hareketin geleceği tam da ona bağlı” diye ilan eden Steiner ve Brenner, “acele etmeyecekleri” uyarısında bulunuyordu. Onlar, en azından bu sözlerine sadık kaldılar. Bize bunca şeyin ona bağlı olduğunu söyledikleri yanıtları hâlâ gün yüzü görmedi.

Ama yaşam devam ediyor. Steiner ile Brenner’in gecikmiş başyapıtlarını şimdiye kadar tamamlamamış olmaları mümkün olmakla birlikte, bu, bize zamanaşımına benzer bir şey gibi görünüyor. Bize göre, Marksizm, Tarih ve Sosyalist Bilinç’i Marksist teori ile ilgilenen geniş kesimin dikkatine sunmak için daha fazla beklemenin herhangi bir nedeni bulunmuyor. Bu dokümanın, Marksizm ile küçük burjuva radikal ideolojinin çeşitli çağdaş biçimleri arasındaki derin ve aşılmaz uçurumun aydınlatılmasına yardımcı olacağını umuyorum.

David North

Detroit

28 Haziran 2007

* Belgeye, http://www.permanent-revolution.org adresinden erişilebilir.

Loading