CTU’nun Chicago’daki ihanetinden ders çıkaralım! Okulların açılmasını durdurmak için ülke çapında komiteler kuralım!

Hayatları kurtarmak için uzaktan eğitime devam etme mücadelesi geçen hafta bir dönüm noktasına ulaştı. Chicago Öğretmen Sendikası (CTU), Demokratik Partili Belediye Başkanı Lori Lightfoot ile ABD’nin bu en büyük üçüncü okul bölgesindeki okulların aşamalı olarak yeniden açılmaya başlaması için yaptığı ihanet anlaşmasını başarıyla kabul ettirdi.

Chicago’lu bir öğretmen, arabasında okulların yeniden açılmasını protesto ediyor. (Kaynak: CTU Facebook)

Biden yönetimi ve Amerikan Öğretmenler Federasyonu (AFT) Başkanı Randi Weingarten’in doğrudan müdahalesine dayanarak siyasi olarak organize edilen ihanetin ardından, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçtiğimiz Cuma günü okulların yeniden açılmasıyla ilgili bilimsel olmayan en son yönergelerini yayımladı ve okulların “her türlü bulaşma düzeyinde” açılmasına izin verdi.

Chicago’daki okulları yeniden açma çabası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sınıfsal güç ilişkisini bir bütün olarak değiştirmeyi amaçlıyordu. Aslında, Amerikalıların çoğu öğretmenlerin okullar yeniden açılmadan önce aşılanması gerektiğini düşünüyor ve anketlere katılanların yüzde 57’si okulları yeniden açmak için sonbahara kadar beklenilmesini destekliyor.

Sağlık hizmetleri, lojistik, üretim ve nakliye alanlarında gerçekten hayati önem taşıyan birçok işçinin ilk önce aşılanması gerektiğini biliyoruz. Bizler hayati önem taşıyan işçiler değiliz ve pandemi kontrol altına alınmadan okulların yeniden açılması toplumsal olarak kesinlikle gerekli değil.

Ancak Demokratlara ve Cumhuriyetçilere, halkın sağlık ihtiyaçları yol göstermiyor. Sınıf mevcutlarını daha da düşürmek ve yaygın internet erişimi sağlamak üzere uzaktan eğitimin iyileştirilmesine yatırım yapmıyorlar. Bunun yerine, ebeveynleri işe geri göndererek herkesin hayatı pahasına bankaların ve büyük şirketlerin taleplerini karşılıyorlar. Bu talep, 14 yaşın altındaki çocukların okula gönderilmesidir.

Partisi sözleşmeli okulları genişleterek ve on yıllardır profesyonel olmayan öğretimi geliştirerek devlet okullarını özelleştiren Belediye Başkanı Lightfoot’un eğitimde eşitlikle ilgili ikiyüzlü yalanlara inanmıyor. Bölgenin geniş kısmı darmadağın durumda. Çökmekte olan altyapı, haşarat ve pislik dahil olmak üzere tehlikeli koşullar uzun süredir devam ediyor.

Chicago’daki deneyimlerimizden bir dizi siyasi ve stratejik sonuç çıkarılmalıdır.

İlk olarak, henüz açılmaya zorlanmayan bölgeler için –Philadelphia, Los Angeles, Long Beach, Baltimore, Memphis, Detroit, Boston, Las Vegas, San Diego, San Jose, San Francisco, Seattle, Portland ve daha fazlası– hastalık bulaşma oranının düşmesi için uzaktan eğitimin sürdürülmesi ve hanehalklarının ve küçük işletmelerin desteklenmesi taleplerini yükseltecek taban komiteleri derhal inşa edilmelidir.

Eğitim emekçileri; bizim sömürülmemizden kâr sağlayan az sayıdaki seçkinden çok daha güçlü, daha kalabalık ve kolektif olarak daha akıllı bir sınıf olan işçi sınıfının bir parçasıdır. Ancak bilimsel ve siyasi olarak sağlam donanımlı ve iyi örgütlenmiş olmalıyız. Müttefiklerimizin kim olduğunu bilmeliyiz: ebeveynler, öğrenciler ve kendileri de tehlikeli işyerleriyle, umursamaz veya düşmanca davranan patronlarla karşı karşıya olan bölge işçileri.

Komitemiz, ABD ve dünya genelinde otomotiv, eğitim ve lojistik sektörlerinde oluşturulan işyeri taban komiteleri ağının bir parçasıdır. Bu komiteler, pandemiyi kontrol altına almak için tüm işçilerin hayati önem taşımayan işyerlerini ve okulları kapatmaya yönelik bir genel grevine hazırlanıyor.

Chicago’da ve ülke çapında okulların yeniden açılması için bastıran öğretmen sendikaları –AFT, Ulusal Eğitim Derneği (NEA) ve onların CTU gibi eyalet düzeyindeki ve yerel şubeleri– bize, “temsil” ettiklerini iddia ettikleri eğitimdeki işgücüne, bilime ve genel nüfusun halk sağlığı ihtiyaçlarına karşı sermayenin tarafını tuttular.

Komitelerimiz, egemen seçkinlerin toplumsal cinayet politikasına suç ortaklığı yapan sendikalar ile mali aristokrasinin sosyal politikayı belirleme konusundaki tartışmasız gücüne en açık ve en güçlü şekilde karşı çıkıyor. Bunun nedeni sadece çocukların ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarına hizmet etmeye adanma meselesi değil, aynı zamanda sosyal bir hak olarak ve kamu yararı için kamu eğitimi sunan işçilerin bir kesimi olmamızdır. Bazı güvenlik önlemlerinin hiç olmamasından daha iyi olduğunu iddia eden AFT’nin “solcu” savunucuları, yeniden açılmanın ardından gelecek hastalık ve ölümler için de aynı derecede suçludur.

Eğitim emekçileri iş güvenliği taban komitelerimiz, bilime ve ilerlemeye dayanan politikalara giderek artan talebin siyasi ve örgütsel ifadesidir.

Chicago Eğitim Emekçileri İş Güvenliği Taban Komitesi, mücadelenin bir sonraki aşamasına hazırlık olarak aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

  • Komitenin, yeniden açılması planlanan daha fazla Chicago devlet okulunu (CPS), veliyi ve lise öğrencisini içerecek şekilde genişletilmesi. Eğitimciler ve önde gelen halk sağlığı uzmanları önümüzdeki haftalarda pandeminin çok daha fazla yayılmasını beklediğinden, okulları kapatmak ve yeniden açılmaları önlemek için en kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır.
  • Sınıf ve bina koşulları hakkında raporlama yapılması ve binalara geri dönüşün gerçeklerine ışık tutulması. Bunu, öğretmenleri, kaygılarının olduğu yerlerde konuştukları için CPS veya diğer okul bölgesi makamlarının yanı sıra CTU ve diğer sendikalar tarafından mağdur edilmekten koruyacak şekilde yapabiliriz.
  • Tüm bölgelerdeki öğretmenlerinbirleştirilmesi. Banliyö öğretmenleri, CPS öğretmenlerinin iş güvenliği için verdiği mücadeleyi destekliyorlar ve onların da bizim desteğimize ihtiyaçları var. Sendikalar bizi bölge bölge bölmeye çalışıyor ve komitemizin öğretmenleri ve okul çalışanlarını birleştirme kapasitesi, onu hem bilgi paylaşımının hem de yüz yüze eğitime geri dönüşe karşı örgütlenen direnişin kritik bir merkezi haline getiriyor.
  • Okulları ve hayati olmayan işyerlerini kapatmak için genel grev hazırlanılması. Temel amacımız COVID-19’un yayılmasını durdurmak ve gereksiz acılara ve ölümlere son vermektir. Bizler, kapanmalardan etkilenen tüm işçiler için tam ücret istiyoruz ve toplumu aşılamak, öğrencilerin ve ebeveynlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve pandemi kontrol altına alınana kadar yüksek nitelikli uzaktan eğitim sağlamak için gerekli kaynakları talep ediyoruz.

20 Şubat 2021

Loading