Emperyalizm yanlısı sahte solcuların Ukrayna etkinliği bozgunla sonuçlandı

Emperyalizm yanlısı çeşitli sahte sol eğilimlerin temsilcileri, 13 Mart Pazar günü, Ukrayna’daki ABD/NATO savaş yönelimine ve buna eşlik eden propaganda kampanyasına desteklerini dile getirdikleri çevrimiçi bir etkinlik düzenlediler.

Amerika’nın Demokratik Sosyalistleri (DSA) içindeki Tempest Kolektifi tarafından düzenlenen “Emperyalist Savaşa Karşı: Ukrayna, Rusya, NATO ve ABD” başlıklı etkinlik, Against the Current, Haymarket Books (artık tasfiye edilmiş olan Uluslararası Sosyalist Örgüt’ün -ISO- yayınevi), New Politics, DSA’nın Madison şubesi ve Almanya’daki Marx21 ile bağlantılı bir ABD grubu tarafından da desteklendi. Etkinliğin moderatörlüğünü eski ISO üyesi Lee Wengraf yaptı ve konuşmacılar arasında Gilbert Achcar, Rus Sosyalist Hareketi’nden (RSM) İlya Budraitskis, Johns Hopkins Profesörü Ho-Fung Hung ve DSA üyesi ve ISO’nun Socialist Worker yayınının eski yazarı Erin Cass yer aldı.

Gilbert Achcar, 2014 (Wikimedia Commons)

Etkinlikte öne çıkan konuşmacı Achcar’dı. Uzun zamandır Pablocu olan Achar, Londra’da bulunan School of African and Oriental Studies’te (SAOS) profesör ve aynı zamanda Britanya ordusuna ücretli danışmanlık yapıyor.

Achcar’ın konuşması, ABD ve Avrupa emperyalizminin oynadığı rolü görmezden gelerek ve neredeyse tamamen Putin hükümetinin sağcı rolüne odaklanarak tartışmanın gidişatını belirledi. Achcar, ABD ve NATO’dan, Putin’in yükselişini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle onları suçlamak için bahsetti. ABD’yi veya Avrupalı güçleri eleştirmeden, “Günümüz Rusya’sının emperyalist karakteri hakkında tartışmak mümkün değil,” dedi.

Achcar, ABD emperyalizmine karşı çıkmayı Putin’i desteklemekle bir tutarak şunları söyledi:

“Bu düşünmeden gösterilen tepkiler, ABD hükümetinin her düşmanına desteklenmesi gereken bir şey gözüyle bakıyor… Suriye’de gördüğümüz, bu tavrın önemli bir uğrağıydı. Solun bir kısmı, Rusya’nın, Rus emperyalizminin, dünyadaki en kötü diktatörlüklerden birini desteklemek için giriştiği bu korkunç yıkıcı savaşı destekledi.”

On yıldan fazla bir süredir, Achcar’ın emperyalist savaşa verdiği destek, “düşünmeden gösterilen tepki” haline gelmiş durumda. Achcar, ABD’nin Libya’yı bombalayarak 30.000 Libyalıyı öldürmesinin yanı sıra Suriye’deki ABD destekli iç savaşı desteklemiştir.

Bu ayın başlarında Achcar, emperyalist devletleri Ukrayna’ya daha fazla silah göndermeye çağırarak, “Saldırganlığın kurbanlarına koşulsuz şartsız savunma silahlarının teslim edilmesinden yanayız,” diye yazdı.

Achcar’ın ABD/NATO emperyalizmine yönelik “tepkisel” muhalefet dediği şey, gerçekte, Marksizmin temel bir ilkesidir. Kendisini nesnel toplumsal ilişkilerin analizine dayandıran Marksizm, “demokratik” emperyalist güçlerin eylemlerini sahte insani bahanelerle meşrulaştırma girişimlerini reddederler. Achcar, hidayete ermiş bir siyasi döneğin dilini kullanarak, Marksizmin herhangi bir inandırıcı entelektüel temeli olduğunu inkâr etmeye çalışıyor. Achcar, aynı mantıkla, hastanedeki bir hastayı tıp bilimine “düşünmeden” inanması ya da bir bilim insanını biyoloji ve fiziğe “düşünmeden” inanması nedeniyle kınayabilir. Achcar’ın “tepkisel anti-emperyalizm”e yaptığı göndermeler, kendisinin emperyalizme rezil teslimiyetini haklı çıkarma girişimleridir.

Toplantıda daha sonra Rus Sosyalist Hareketi’nden (RSM) İlya Budraitskis konuştu ve Achcar’ın ABD/NATO savaş yöneliminin solcu karşıtlarına yönelik saldırısını destekledi. Daha önce Ukrayna’da 2014’te ABD öncülüğünde düzenlenen darbeyi desteklemiş ve Rusya’nın faşist muhalifleriyle bir Kızıl-Kahverengi ittifakı kurma çağrısında bulunmuş olan Budraitskis, “Batı solu, Vladimir Putin’in Rusya’daki gerici, kanlı ve suçlu diktatörlüğüne hiçbir mazeret getirmemelidir,” dedi. Budraitskis, Rusya’yı propaganda ve yanlış bilgi yaymaktan suçlu tek taraf olarak gösterdi ve “Ukrayna halkıyla uluslararası dayanışma” çağrısında bulundu.

Ardından Ho-Fung Hung Rusya’ya yeterince saldırgan bir yanıt vermemenin Çin’i daha da güçlendireceği uyarısında bulunuyor ve iki ülkeyi “modern imparatorluklar” olarak nitelendiriyordu. Hung, Putin Ukrayna’nın kontrolünü ele geçirmeyi başarırsa, “o zaman Çin, Tayvan’da benzer bir şey yapma konusunda kendini çok daha güçlü, rahat ve kendinden emin hissedecek,” dedi.

Son olarak DSA üyesi Erin Cass konuştu ve sosyalistlerin, Putin’in Ukrayna’yı istila etmesine karşı düzenlenen gösterilerde Ukraynalı milliyetçilerin dile getirdiği savaş yanlısı taleplere karşı çıkmamaları gerektiğini söyledi. Protestoların “yaptırımlar, uçuşa yasak bölge uygulaması ve genel olarak Batı müdahalesi çağrısında bulunması” ile ilgili olarak Cass, “Sosyalistler, bu eylemlerde fiilen boy göstermeyi başardıkları yerlerde, ne yazık ki bu taleplere karşı çıkarak daha düşmanca bir yaklaşım benimsediler,” dedi.

Cass, sözlerini şöyle noktalıyordu: “Şunu netleştirmek istiyorum; ABD’li sosyalistlerin şu anda birlikte almaları gereken çok temel bir tavır olduğunu düşünüyorum. Bu, Ukraynalıların kendilerini Rus emperyalizmine karşı savunma hakkına mutlak destek tavrıdır.”

Erin Cass’tan hemen sonra söz alan Achcar, şunları söyledi: “Erin’in söylediklerini desteklemek istiyorum. Erin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve herhangi bir yerde sosyalist enternasyonalist tavrın ne olması gerektiğini çok net bir şekilde dile getirdi. Ukrayna halkının Rus emperyalizmine karşı direnişi hepimiz için belirleyici bir andır… Anti-emperyalizm adına Vladimir Putin’i alkışlamaya devam etmek için tamamen kör olmak gerekiyor. Bu gerçekten tamamen, terim için üzgünüm ama aptalca.”

Tartışmanın başlamasından yaklaşık 45 dakika sonra ve Achcar ve Budraitskis’in konuşmalarının ardından, WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North, etkinlik moderatörünün tüm katılımcıları kullanmaya teşvik ettiği genel sohbet kısmında bir mesaj yayımladı. Bu halka açık etkinliğe kendi adıyla kaydolup katılan North şunları yazdı:

“Bu, abartılı bir Shachtmancılık. Sağcı sosyal demokratların bu internet seminerinde geçen kırk dakikada, ABD-NATO emperyalizmine yönelik tek bir kınama sözcüğü duyulmadı. ABD-NATO’nun Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’da son 31 yıldır sürdürdüğü savaşlar ile [Ukrayna’daki] bu vekâlet savaşının başlaması arasında hiçbir bağlantı kurulmuyor.”

Etkinlik devam ederken, North, genel sohbet kısmında ek olarak şu yorumu yaptı: “Putin’e soldan karşı çıkmak bu değildir. Burada Rus işçi sınıfına herhangi bir perspektif sunulmuyor. Gerçek sosyalistler, bu savaşın Sovyetler Birliği’nin Stalinistler tarafından dağıtılmasının trajik ve feci sonucu olduğunu vurgular.”

North bir diğer yorumunda şunları belirtiyordu: “SSCB’nin dağıtılması, üç kuruntusal anlayışa dayanıyordu: 1) kapitalizmin restorasyonu Rusya zenginlik yağdıracaktı; 2) demokrasinin gelişmesine yol açacaktı ve 3) Rusya, Batı tarafından kucaklanacaktı. Yolunu kaybetmiş entelijansiya ve nomenklatura’ya bağlı diğerleri, Bolşevikler tarafından uydurulmuş bir öcü olduğunu iddia ettikleri emperyalizm sorunu gündeme getirildiğinde güleceklerdi.”

Genel sohbete katılan izleyiciler North’un belirttiği noktalara katıldıklarını belirtirken, etkinlik moderatörü Wengraf, gergin bir şekilde “sohbet bölümünde başkalarına karşı saygılı ve yoldaşça davranılmasını” istedi. Sohbet bölümüne bakarak North’un eleştirilerine verilen olumlu yanıtları gören konuşmacıların yüzleri asıldı.

Ukrayna’nın sözde kendini savunma hakkından bahsedilmesine yanıt olarak North şunu belirtti: “Ukrayna’nın sağcı burjuva hükümeti, kendi kaderini tayin etmek için mücadele etmiyor; NATO üyesi olma hakkı için mücadele ediyor.”

North, sonraki sohbet mesajında, Lev Troçki’nin Savaş ve Dördüncü Enternasyonal metninden alıntı yaparak şöyle yazdı:

Troçki’nin bu toplantıya bir mesajı var: “Ulusal savunuyu vaaz eden bir ‘sosyalist’, çürüyen kapitalizmin hizmetindeki bir küçük-burjuva gericidir. Savaş zamanında kendini ulusal devlete bağlamamak, savaş haritalarını değil sınıf mücadelesinin haritasını takip etmek, ancak daha barış döneminde ulusal devlete karşı uzlaşmaz bir savaşı çoktan deklare etmiş bir parti açısından olanaklıdır. Bir proleter öncü, ancak emperyalist devletin objektif gerici rolünü tam olarak kavrayarak her türden sosyal-yurtseverliğe göğüs gerebilir. Bu şu anlama gelir: ‘ulusal savunu’ politika ve ideolojisinden gerçek bir kopuş ancak uluslararası proleter devrim bakış açısı sayesinde olanaklıdır.”*

Bu alıntı, etkinliğin ev sahiplerini can evinden vurdu ve North bir uyarı yapılmadan toplantıdan çıkarıldı.

İzleyiciler North’un toplantıdan çıkarıldığını öğrenince, çok sayıda insan, etkinliğe ev sahipliği yapanları antidemokratik sansür savunucuları olarak kınamaya başladı. Etkinlik konuşmacıları tartışmayı daha fazla sürdürmekte tereddüt etti ve alelacele yapılan kapanış konuşmalarıyla toplantı sona erdi.

Toplantının içeriği ve organizatörün genel sohbet bölümünde mesaj yazdığı için David North’u toplantıdan çıkarma kararı, ABD emperyalizminin sahte sol savunucularının sosyalist sol muhalefetle karşılaştıklarında cevap vermekten aciz olduklarını ortaya koymaktadır. Bu etkinliği düzenleyenler, Amerikan emperyalizminin Ukrayna’da “demokrasi” için savaştığına dair tüm iddialarına rağmen, kendi etkinlik sohbetlerinde demokrasiye saygı göstermekten aciz olduklarını kanıtladılar. Etkinlik, düzenleyici ve katılımcı siyasi eğilimler açısından siyasi bir bozgundu.

* Alıntının Türkçe çevirisi: https://www.marxists.org/turkce/trocki/1934/haziran/10.htm

Loading